Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

lampa

Skuteczność lampy nie ulega zmniejszeniu z biegiem czasu.
Jeśli lampa przestanie działać, nie należy próbować wymienić jej samodzielnie. Więcej informacji 

można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta.
Uwaga: Jeśli lampa przestanie działać w czasie, gdy urządzenie jest objęte gwarancją, zwróć się do 

Centrum Obsługi Klienta w celu wymiany urządzenia.

Bateria

Komora baterii minutnika znajduje się w zagłębieniu z tyłu urządzenia.

 1 

 Zdejmij pokrywkę komory baterii, przekręcając ją w lewo za pomocą śrubokrętu.

  

 Włóż nową baterię. Upewnij się, że bieguny - i + baterii znajdują się w odpowiednim 

położeniu.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z alkalicznych baterii pastylkowych 1,5 V typu LR54.

  

 Aby zamknąć komorę baterii, załóż z powrotem pokrywkę i przekręć ją w prawo za pomocą 

śrubokrętu.

ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa 

domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. 

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 15).

Nie wyrzucaj baterii z odpadami gospodarstwa domowego, lecz oddaj ją do oficjalnego punktu 

zbiórki surowców wtórnych.

gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę 

internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer 

telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o 

pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie, najpierw należy sprawdzić informacje podane poniżej. 

Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W takim 

przypadku zalecamy kontakt z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie 

włącza się.

Być może wtyczka nie 

została prawidłowo 

włożona do gniazdka 

elektrycznego.

Włóż prawidłowo wtyczkę do gniazdka 

elektrycznego.

Mogła wystąpić awaria 

zasilania.

Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie, 

podłączając do niego inne urządzenie.

Lampa może być 

uszkodzona.

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy 

Philips.

-

-

PoLski

66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline