Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nu încercaţi să schimbaţi lampa dacă aceasta nu mai funcţionează. Pentru informaţii, contactaţi 

centrul de asistenţă pentru clienţi Philips.
Notă: Dacă lampa se defectează în perioada de garanţie, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi 

pentru a vă înlocui aparatul.

Baterie

Compartimentul pentru baterie al cronometrului este localizat într-o cavitate din partea posterioară 

a aparatului.

 1 

 Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterie, răsucindu-l spre stânga cu o şurubelniţă.

  

 Introduceţi o baterie nouă. Asiguraţi-vă că polii - şi + ai noii baterii sunt orientaţi în direcţiile 

corecte.

Notă: Vă sfătuim să utilizaţi o baterie de ceas alcalină de 1,5 V, tip LR54.

  

 Pentru a închide compartimentul pentru baterie, puneţi capacul la loc şi răsuciţi-l spre 

dreapta cu o şurubelniţă.

Protecţia mediului

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l 

la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului 

înconjurător (fig. 15).

Nu aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer, ci predaţi-o la un punct de colectare autorizat.

garanţie şi service

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa  

www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dumneavoastră 

(găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există un astfel 

de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dumneavoastră Philips local.

Depanare

Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, consultaţi lista de mai jos. Dacă problema nu este 

menţionată în listă, aparatul este probabil defect. În acest caz, vă sugerăm să apelaţi la dealer sau la 

un centru de service autorizat de Philips.

Problemă

Cauză

Soluţie

Aparatul nu 

porneşte.

Este posibil ca ştecherul să nu fi 

fost introdus corect în priză.

Introduceţi ştecherul în priză.

Este posibil să fie o pană de 

curent.

Verificaţi dacă priza funcţionează, 

conectând alt aparat.

Este posibil ca lampa să fie 

defectă.

Contactaţi centrul de asistenţă pentru 

clienţi Philips.

Cablul de alimentare este 

probabil deteriorat.

Verificaţi cablul de alimentare. Dacă este 

deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips 

sau de o persoană calificată, pentru a evita 

un pericol.

-

-

roMână

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline