Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

87

uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo 

nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. 

Z aparatom InfraCare si lahko kar doma udobno lajšate težave z mišicami in bolečine v mišicah. Tako 

kot sonce tudi ta aparat oddaja infrardečo svetlobo. Poseben filter pa prepušča samo svetlobo, ki je 

potrebna za želeni terapevtski učinek. 

splošni opis (sl. 1)

A

  Prostor za baterije 

B

  Časovnik 

C

  Ohišje žarnice s nastavljivim kotom

D

  Ventilator

E

  Podstavek

F

  Gumb za vklop/izklop z indikatorjem vklopa

G

  Filter 

H

  Infrardeča halogenska žarnica

I

  Ročaj

Pomembno

splošno

Simboli na aparatu InfraCare pomenijo naslednje:

1  Ta simbol opozarja na vroče površine (Sl. 2).

2  Ta simbol pomeni, da morate pred uporabo aparata natančno prebrati navodila za uporabo. 

Navodila shranite za poznejšo uporabo (Sl. 3).

3  Ta simbol pomeni, da je aparat dvojno izoliran (razred II) (Sl. 4).

Ta aparat ustreza zahtevam Direktive MDD93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.
nevarnost

Voda in elektrika sta nevarna kombinacija! Aparata ne uporabljajte v mokrem okolju (npr. v 

kopalnici ali v bližini prhe ali bazena).

Pazite, da v aparat ne pride voda ali da vode ne polijete po aparatu.
opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost 

ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali 

ustrezno usposobljeno osebje.

Vklopljenega aparata ne puščajte brez nadzora.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi 

sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi 

nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
Pozor

Če ima omrežna vtičnica za napajanje aparata slabe kontakte, se lahko vtikač aparata segreje. 

Aparat priključite na pravilno priključeno omrežno vtičnico.

Aparata ne izpostavljajte močnim udarcem.

Po uporabi ali v primeru napake pri napajanju z električno energijo aparat vedno izključite iz 

električnega omrežja.

Aparat postavite na trdno in ravno podlago, pri čemer naj bo okrog aparata najmanj 25 cm 

prostora, da se prepreči pregrevanje.

Aparat ne uporabljajte pri sobni temperaturi, nižji od 10°C ali višji od 35°C. 

Ventilacijske odprtine na zadnjem delu aparata naj med uporabo ostanejo odprte.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sLovenšČina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline