Инструкция для PHILIPS HP3631, HP3699

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

 Da biste zatvorili odeljak sa baterijom, postavite poklopac i okrenite nadesno odvijačem.

Zaštita okoline

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte 

na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 15).

Izvadite bateriju. Nemojte je bacati sa običnim kućnim otpadom, već je predajte na zvaničnom 

mestu za prikupljanje.

garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu 

kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije 

Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj 

zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.

rešavanje problema

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo proverite spisak u nastavku. Ako problem nije naveden 

na spisku, aparat je verovatno pokvaren. U tom slučaju, preporučujemo vam da se obratite centru za 

korisničku podršku kompanije Philips.

Problem

Uzrok

Rešenje

Aparat se ne 

uključuje.

Adapter možda nije 

propisno uključen u 

zidnu utičnicu.

Uključite utikač propisno u zidnu utičnicu.

Možda je nestalo 

napajanja.

Proverite da li napajanje električnom energijom radi 

tako što ćete priključiti drugi aparat.

Lampa možda nije 

ispravna.

Obratite se centru za korisničku podršku kompanije 

Philips.

Kabl za napajanje 

aparata je možda 

oštećen.

Proverite kabl za napajanje. Da bi se izbegao rizik, 

glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni 

kompanija Philips ili osoba sa odgovarajućim 

kvalifikacijama.

specifikacije

Model

HP61

Napon (V) Hong Kong/Singapur/Evropa

220-230

Napon (V) Kina/Koreja

220

Napon (V) Malezija

240

Napon (V) Tajvan

110

Frekvencija (Hz) Hong Kong/Singapur/Evropa

50-60

Frekvencija (Hz) Kina/Malezija

50

Frekvencija (Hz) Koreja/Tajvan

60

Ulazna snaga (W)

300

Klasa

II

-

-

srPski

97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline