Инструкция для PHILIPS HP3641

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

InfraCare half-body treatment

HP3641

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 145
  InfraCare half-body treatment HP3641
 • Страница 2 из 145
  2
 • Страница 3 из 145
  3 1 K A B J C I D E F G H
 • Страница 4 из 145
  4
 • Страница 5 из 145
  ENGLISH 6 POLSKI 15 ROMÂNĂ 25 РУССКИЙ 33 ČESKY 43 MAGYAR 52 SLOVENSKY 61 УКРАЇНСЬКІЙ 70 HRVATSKI 80 EESTI 88 LATVISKI 96 LIETUVIŠKAI 104 SLOVENŠČINA 113 БЪЛГАРСКИ 121 HP3641 SRPSKI 131
 • Страница 6 из 145
  6 ENGLISH Introduction With the InfraCare you can comfortably treat muscular problems and relieve pain at home. It allows you to treat a large part of your body in one go. Just like the sun, the appliance emits infrared light.The special filter only passes the type of light required to achieve the
 • Страница 7 из 145
  ENGLISH ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 7 If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not subject the appliance to heavy shocks. Water and electricity are a dangerous combination!
 • Страница 8 из 145
  8 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ENGLISH Avoid too intense cooling of the body part immediately after treatment. Do not fall asleep during treatment. Painkillers reduce the sensitivity to heat. Do not use this appliance when you are on painkillers without having consulted your doctor first. If you are oversensitive
 • Страница 9 из 145
  ENGLISH 9 - To relieve pain, e.g. due to rheumatic disorders For more information about the health benefits, see www.philips.com searchword InfraCare. Preparing for use 1 Fully unwind the mains cord. 2 Place the appliance on a stable, level surface and make sure there is at least 35 cm free space
 • Страница 10 из 145
  10 ENGLISH 3 Adjust the lamp housing ◗ ◗ ◗ ◗ Turn the height adjustment ring to the left, pull the lamp housing up or push it down to the desired height and then lock it into position by turning the ring to the right (fig. 11). To tilt the lamp housing upwards or downwards, grasp it by its
 • Страница 11 из 145
  ENGLISH 11 Using the InfraCare 1 Insert the plug into a wall socket. ◗ The on/off button (a) and the timer buttons (d) blink for 1 minute, the maximum intensity button (b) lights up and 00 blinks on the display (fig. 15). 2 Set the desired treatment time by pressing the + or - timer button. Keep
 • Страница 12 из 145
  12 ENGLISH Cleaning Unplug the appliance and let it cool down for about 15 minutes before cleaning it. Never use abrasive liquids such as scouring agents, petrol or acetone to clean the appliance. 1 Clean the lamp housing, the pedestal and the base with a moist cloth. Do not let any water run into
 • Страница 13 из 145
  ENGLISH 13 Have the 650W Philips Infrared halogen lamp replaced by a service centre authorised by Philips.They have the knowledge and skills required for this job and the original spare parts for your appliance. B The lamp has been developed to last at least 250 operating hours. Environment ◗ Do
 • Страница 14 из 145
  14 ENGLISH Troubleshooting If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service
 • Страница 15 из 145
  POLSKI 15 Wstęp Dzięki urządzeniu InfraCare możesz w wygodny sposób pozbywać się problemów związanych z mięśniami i uśmierzać ból -- w swoim własnym domu. Pozwala ono za jednym razem leczyć duże obszary ciała. Urządzenie to, podobnie jak słońce, emituje promieniowanie podczerwone. Specjalny filtr
 • Страница 16 из 145
  16 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ POLSKI napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu miejscowejsieci zasilającej. Jeśli gniazdko ścienne, z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Upewnij się, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
 • Страница 17 из 145
  POLSKI 17 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Nie spoglądaj bezpośrednio na światło włączonej lampy. Przy włączonej lampie musisz mieć oczy zamknięte. Filtr podczas pracy urządzenia mocno się nagrzewa. Nie dotykaj go! Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym, pękniętym lub brakującym filtrem. Bezpośrednio po
 • Страница 18 из 145
  18 POLSKI Zastosowania lecznicze Urządzenie InfraCare służy do lokalnej terapii cieplnej. Możliwe zastosowania: - Leczenie okazjonalnych lub chronicznych bólów mięśni, zesztywnienia mięśni i stawów - Leczenie bólów dolnych części kręgosłupa (lumbago) - Leczenie odmrożeń - Przygotowanie do innego
 • Страница 19 из 145
  POLSKI 19 ◗ ◗ ◗ się w możliwie najniższym położeniu i ułóż się wygodnie na boku, aby działaniem promieniowania objęte były plecy (Rys. 7). Aby leczyć kark i ramiona, ustaw urządzenie za krzesłem lub innym sprzętem do siedzenia, tak aby oprawka lampy znajdowała się w położeniu poziomym, i usiądź
 • Страница 20 из 145
  20 - POLSKI Sprawdź, czy odległość pomiędzy ciałem a urządzeniem jest wystarczająco duża, aby nie dopuścić do przypadkowego dotknięcia rozgrzanego filtra. Wybierz taką odległość, która zapewnia komfort ogrzewania. B Zauważ, proszę, że ciepło przekazywane przez urządzenie osiąga swoje pełne
 • Страница 21 из 145
  POLSKI 21 4 Włącz urządzenie, wciskając przycisk włącz/wyłącz. 5 Jeśli chcesz przerwać zabieg, wciśnij przycisk pauzy (C) (Rys. 15). Lampa zgaśnie, lecz pozostały do zakończenia zabiegu czas zostanie zapamiętany w pamięci urządzenia. - Aby wznowić leczenie, ponownie wciśnij przycisk pauzy. 6 Aby w
 • Страница 22 из 145
  22 POLSKI 2 Obróć w lewo pierścieniem regulacji wysokości, popchnij w dół oprawkę lampy, a następnie zablokuj ją w tym położeniu, obracając pierścieniem w prawo (Rys. 11). 3 Zwiń przewód i dołącz go do kolumny piedestału za pomocą podtrzymującej taśmy z rzepem (Rys. 16). ◗ Zawsze podnoś lub przenoś
 • Страница 23 из 145
  POLSKI 23 Lampa niniejszego urządzenia zawiera substancje, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne. Gdy pozbywasz się lampy, nie wyrzucaj jej razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego, lecz oddaj ją do punktu skupu przyjmującego tego typu odpady. Gwarancja i serwis Jeśli chcesz
 • Страница 24 из 145
  24 POLSKI Usuwanie usterek Jeśli urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo, sprawdź przede wszystkim wymienione niżej czynności. Jeśli dany problem nie występuje wśród wymienionych na tej liście, urządzenie może być uszkodzone.W takim przypadku radzimy zwrócić urządzenie sprzedawcy lub oddać
 • Страница 25 из 145
  ROMÂNĂ 25 Introducere Cu InfraCare puteţi trata confortabil acasă afecţiunile musculare şi puteţi atenua durerile.Vă permite să trataţi o suprafaţă mare într-o singură poziţie. Ca şi soarele, aparatul emite raze infraroşii. Filtrul special permite trecerea doar a razelor necesare efectului
 • Страница 26 из 145
  26 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ROMÂNĂ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de firma Philips, de un centru service autorizat Philips sau de o persoană calificată, pentru a evita orice accident. Nu supuneţi aparatul unor şocuri dure. Apa şi curentul sunt o
 • Страница 27 из 145
  ROMÂNĂ 27 ◗ ◗ ◗ ◗ Analgezicele reduc sensibilitatea la căldură. Nu folosiţi acest aparat dacă luaţi analgezice fără să fi consultat medicul, în prealabil. Dacă sunteţi sensibil la infraroşii, folosiţi aparatul cu foarte mare atenţie. Dacă aveţi nelămuriri, consultaţi medicul. Nu folosiţi aparatul
 • Страница 28 из 145
  28 ROMÂNĂ Pregătire pentru utilizare 1 Desfaceţi complet cablul de alimentare. 2 Poziţionaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă, orizontală, lăsând cel puţin 35 cm în jurul acestuia pentru a evita supraîncălzirea (fig. 5). Datorită soclului, puteţi folosi aparatul în poziţii diferite.Veţi
 • Страница 29 из 145
  ROMÂNĂ 29 ◗ ◗ ◗ Pentru a înclina lampa în sus sau în jos, în poziţia dorită, prindeţi-o de mânere (fig. 12). Cu ajutorul mânerelor puteţi răsuci lampa pe poziţie verticală sau orizontală (fig. 13). Asiguraţi-vă că baza soclului este în plan orizontal. Dacă este înclinată, aparatul se va opri
 • Страница 30 из 145
  30 ROMÂNĂ 2 Reglaţi durata dorită a tratamentului apăsând tasta + sau - a cronometrului. Ţineţi tasta apăsată pentru o derulare rapidă. 3 Reglaţi intensitatea lămpii apăsând unul din butoanele de intensitate. Dacă nu apăsaţi nici un buton, lampa va funcţiona la intensitatea maximă, prestabilită. 4
 • Страница 31 из 145
  ROMÂNĂ 31 2 Răsuciţi inelul de reglare a înălţimii spre stânga, împingeţi în jos lampa şi blocaţi-o răsucind inelul spre stânga (fig. 11). 3 Înfăşuraţi cablul în jurul barei piedestalului cu înfăşurătorul velcro pentru cablu (fig. 16). ◗ B Ridicaţi şi transportaţi aparatul ţinându-l de soclu (fig.
 • Страница 32 из 145
  32 ROMÂNĂ Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu
 • Страница 33 из 145
  РУССКИЙ 33 Введение С помощью прибора InfraCare вы можете с комфортом снять мышечные боли в домашних условиях. Прибор позволяет подлечить большие участки тела за один сеанс. Точно также как солнце, прибор излучает инфракрасное излучение. Специальный фильтр пропускает только тот свет, который
 • Страница 34 из 145
  34 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ РУССКИЙ Этот прибор удовлетворяет требованиям, предъявляемым к медицинскому оборудованию MDD93/42/EEC. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению сети у вас дома. Если в сетевой розетке, к которой подключен прибор,
 • Страница 35 из 145
  РУССКИЙ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 35 устранена и прибор остынет, его опять можно включить, нажав на кнопку вкл./выкл., или отсоединив и вновь подсоединив к электросети. Прежде чем очистить прибор или убрать его на хранение, дайте ему остыть около 15 минут. Если вы только что плавали или принимали душ,
 • Страница 36 из 145
  36 РУССКИЙ Кровь приносит с собой вещества для восстановления и питания тканей тела и удаляет продукты обмена более быстро. Это значит, что сеанс использования прибора InfraCare может уменьшить мышечные проблемы и боли. Терапевтическое применение Прибор InfraCare применяется для локальной
 • Страница 37 из 145
  РУССКИЙ 37 Благодаря опоре, вы можете использовать прибор при различных положениях. Ниже вы найдете несколько примеров. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Установите прибор рядом с кроватью, расположив кожух лампы в самом высоком положении и, наклонив его вниз, и удобно расположитесь лежа на животе, чтобы прогреть спину от
 • Страница 38 из 145
  38 РУССКИЙ 4 Расположитесь сидя или лежа на нужном расстоянии от прибора. - Расположившись на расстоянии 40-50 см, прибор InfraCare прогревает участок тела площадью приблизительно от 40 до 60 см. При большем расстоянии до прибора, площадь прогрева увеличивается, и, следовательно, уменьшается
 • Страница 39 из 145
  РУССКИЙ 39 2 Установите нужное значение времени сеанса, нажав на кнопку таймера + или - . Для того чтобы быстрее установить время сеанса, удерживайте кнопку нажатой. 3 Установите интенсивность излучения лампы, нажав на кнопки интенсивности. Если ни одна из этих кнопок не будет нажата, лампа будет
 • Страница 40 из 145
  40 РУССКИЙ 1 С помощью кусочка влажной ткани очистите кожух лампы, опору и основание прибора. Не допускайте попадания воды в прибор. 2 Внешнюю поверхность фильтра можно очистить кусочком мягкой ткани, опрыскав ее метиловым спиртом. Хранение 1 Прежде чем убрать прибор, отключите прибор от
 • Страница 41 из 145
  РУССКИЙ 41 B Лампа разработана для функционирования в течение минимум 250 часов суммарного времени. Защита окружающей среды ◗ По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете делу сохранения
 • Страница 42 из 145
  42 РУССКИЙ Обнаружение и устранение неисправностей Если прибор не работает или не работает должным образом, сначала проверьте причину неисправности по списку, данному ниже. Если описание неисправности отсутствует в этом списке, прибор, вероятно, имеет дефект. В этом случае мы советуем вам
 • Страница 43 из 145
  ČESKY 43 Úvod S přístrojem InfraCare si můžete v pohodlí domova léčit svalové problémy a ulevit si tak od bolesti.Toto zařízení umožňuje ošetření velké části těla najednou. Podobně jako slunce produkuje tento přístroj infračervené záření. Speciální filtr propouští pouze ten typ světla, který je
 • Страница 44 из 145
  44 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ČESKY Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být vyměněn pouze servisem firmy Philips, nebo touto firmou autorizovaným pracovníkem, aby se zabránilo případnému pozdějšímu nebezpečí. Chraňte přístroj před prudkými nárazy. Voda s elektrickým proudem tvoří
 • Страница 45 из 145
  ČESKY 45 ◗ ◗ ◗ ◗ Léky proti bolesti snižují citlivost vůči teplu. Nepoužívejte tento přístroj, pokud užíváte léky proti bolesti, aniž byste se nejprve poradili s vaším lékařem. Pokud jste nadměrně citliví na infračervené světlo, buďte při používání tohoto přístroje obzvláště opatrní.V případě
 • Страница 46 из 145
  46 ČESKY Více informací o účincích na zdraví naleznete na www.philips.com, klíčové slovo InfraCare. Příprava k použití 1 Zcela rozviňte napájecí kabel. 2 Přístroj umístěte na stabilní a vodorovný povrch. Dbejte na to, aby okolo zůstalo alespoň 35cm volného místa, aby nedocházelo k přehřívání (obr.
 • Страница 47 из 145
  ČESKY 47 ◗ ◗ ◗ ◗ Kroužkem pro nastavení výšky otočte doleva, pak vysuňte nebo zasuňte kryt žárovky do požadované výšky a zajistěte jej v této poloze otočením kroužku směrem doprava (obr. 11). Pro naklopení krytu žárovky směrem nahoru nebo dolů uchopte obě rukojeti a nastavte je do požadované polohy
 • Страница 48 из 145
  48 ČESKY Používání přístroje InfraCare 1 Zapojte zástrčku do síťové zásuvky. ◗ Tlačítko vypínače (A) a tlačítka časovače (D) budou 1 minutu blikat, pak se rozsvítí tlačítko maximální intenzity (B) a na displeji bude blikat 00 (obr. 15). 2 Pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadovanou dobu terapie.
 • Страница 49 из 145
  ČESKY 49 1 Kryt přístroje, podpěrnou tyč a základnu otřete pomocí navlhčeného hadříku. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla voda. 2 Vnější stranu filtru můžete vyčistit pomocí jemného hadříku s několika kapkami čisticího prostředku s obsahem alkoholu. Uchovávání přístroje 1 Před uložením odpojte
 • Страница 50 из 145
  50 ČESKY Ochrana životního prostředí ◗ Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě za účelem recyklace. Přispějete tím k ochraně životního prostředí (obr. 18). Žárovka tohoto přístroje obsahuje látky, které mohou poškozovat
 • Страница 51 из 145
  ČESKY 51 Řešení problémů Pokud přístroj nefunguje nebo nepracuje správně, zkontrolujte nejprve níže uvedený seznam. Pokud problém není v seznamu uveden, bude přístroj pravděpodobně poškozen.V tomto případě odneste přístroj k vašemu prodejci nebo do autorizovaného servisu Philips. Problém Možná
 • Страница 52 из 145
  52 MAGYAR Bevezetés Az InfraCare-rel otthon is kényelmesen kezelhetők az izomproblémák és csökkenthető a fájdalom. Egyetlen kúrával a test igen nagy része kezelhető. A Naphoz hasonlóan a készülék is infravörös fényt ad ki. A különleges szűrő csak a terápiás hatás eléréséhez szükséges típusú fényt
 • Страница 53 из 145
  MAGYAR 53 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ aljzatba illessze. Ha a csatlakozókábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a javítást Philips szakszervizben, vagy Philips felhatalmazással rendelkező szakemberrel végeztesse. A készüléket ne tegye ki erős ütődésnek. A víz és az
 • Страница 54 из 145
  54 ◗ ◗ ◗ MAGYAR Ha fájdalomcsillapítót szed, akkor egyeztessen orvosával, mielőtt a készüléket használná. Ha Ön az infravörös fényre túlérzékeny, akkor a készülék használatakor különös figyelmet kell tanúsítania. Bármilyen kétsége felmerülne, kérem egyeztessen orvosával. Duzzanat vagy gyulladás
 • Страница 55 из 145
  MAGYAR 55 A használat előkészítése 1 Teljesen tekerje le a hálózati kábelt. 2 A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze.A túlmelegedés elkerülése érdekében hagyjon körülötte legalább 35 cm szabad helyet (ábra 5). A talapzatnak köszönhetően a készülék számos pozícióban használható. Íme
 • Страница 56 из 145
  56 ◗ ◗ ◗ MAGYAR A lámpaburkolat felfelé vagy lefelé billentéséhez fogja meg a burkolat fogantyúját, és billentse azt a kívánt pozícióba (ábra 12). A lámpaburkolat vízszintes vagy függőleges pozícióba forgatásához fogja meg a burkolat fogantyúját, és fordítsa azt a kívánt pozícióba (ábra 13). A
 • Страница 57 из 145
  MAGYAR 57 2 A + és - időzítő gombokkal állítsa be a kívánt kezelési időt. A gomb nyomva tartásával az idő gyorsabban görgethető. 3 Az intenzitás-gombok egyikének lenyomásával állítsa be a lámpa fényintenzitását. Ha nem nyomja le e gombok egyikét sem, akkor a lámpa az alapértelmezett beállítással
 • Страница 58 из 145
  58 MAGYAR Tárolás 1 Húzza ki a készüléket, és tárolás előtt hagyja hűlni körülbelül 15 percig. 2 A magasságállító gyűrűt forgassa balra, tolja le a lámpa burkolaát, majd a gyűrű jobbra forgatásával a burkolatot rögzítse a helyén (ábra 11). 3 Csévélje fel a kábelt és a tépőzárás kábeltartó
 • Страница 59 из 145
  MAGYAR 59 E készülék lámpája a környezetre káros anyagokat tartalmaz. A lámpa hulladékkezelésekor ne dobja a rendes háztartási hulladékba, hanem hivatalos begyűjtési ponton adja le. Jótállás és szerviz Javíttatás, tájékozódás vagy bármilyen probléma esetén látogassa meg a www.philips.com Philips
 • Страница 60 из 145
  60 MAGYAR Hibaelhárítás Ha a készülék nem vagy nem megfelelően működik, akkor először ellenőrizze az alábbi listát. Ha a probléma a listában nem szerepel, akkor a készülék valószínűleg hibás. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a készüléket vigye el kereskedőjéhez vagy egyéb felhatalmazott
 • Страница 61 из 145
  SLOVENSKY 61 Úvod Pomocou zariadenia InfraCare môžete pohodlne doma ošetriť poranenia svalov a utíšiť bolesti. Umožňuje Vám naraz ošetriť väčšiu plochu tela. Podobne ako Slnko, zariadenie vyžaruje infračervené žiarenie. Špeciálny filter prepustí len žiarenie vhodné na dosiahnutie požadovaného
 • Страница 62 из 145
  62 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ SLOVENSKY Uistite sa, že zariadenie pripájate len do správne zapojenej zásuvky. Ak je poškodený kábel, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, alebo servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
 • Страница 63 из 145
  SLOVENSKY 63 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Vyhnite sa rýchlemu ochladeniu časti tela, ktorú ste si ošetrovali. Počas kúry nezaspite. Analgetiká znižujú citlivosť na teplo.Ak ste pod ich vplyvom, nepoužívajte toto zariadenie bez predošlej konzultácie s lekárom. Ak ste precitlivená/ý na infračervené žiarenie, musíte
 • Страница 64 из 145
  64 SLOVENSKY Dalšie informácie o priaznivom vplyve zariadenia na zdravie nájdete na internetovej stránke www.philips.com, vyhľadávané slovo InfraCare. Príprava na použitie 1 Úplne rozviňte kábel. 2 Zariadenie postavte na stabilný, vodorovný povrch a postarajte sa, aby okolo neho bol voľný priestor
 • Страница 65 из 145
  SLOVENSKY 65 3 Nastavenie polohy hlavy so žiarivkou. ◗ ◗ ◗ ◗ Krúžkom na nastavenie výšky otočte doľava, hlavu so žiarivkou potiahnite nahor, alebo zatlačte dole, aby ste nastavili požadovanú polohu, a otočením krúžka doprava túto polohu zaistite (obr. 11). Hlavu so žiarivkou nastavíte do
 • Страница 66 из 145
  66 SLOVENSKY Ak máte pochybnosti, vždy ich konzultujte s lekárom! Použitia InfraCare 1 Zariadenie pripojte do siete. ◗ Vypínač (a) a tlačidlo stopiek (d) 1 minútu bliká, rozsvieti sa tlačidlo maximálnej intezity (b) a na displeji bliká 00 (obr. 15). 2 Stlačením tlačidiel + a - stopiek nastavte
 • Страница 67 из 145
  SLOVENSKY 67 Čistenie Pred čistením zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho 15 minút vychladnúť. Pri čistení zariadenia nesmiete používať kvapalné čistiace prostriedky na drhnutie, ani benzín, alebo acetón. 1 Hlavu so žiarivkou, stojan a podstavec očistite navlhčenou tkaninou. Do zariadenie
 • Страница 68 из 145
  68 SLOVENSKY Infračervenú halogénovú žiarivku Philips s výkonom 650W nechajte vymeniť v servisnom centre autorizovanom spoločnosťou Philips. Jeho zamestnanci majú potrebné skúsenosti a kvalifikáciu, ako aj náhradné diely pre Vaše zariadenie. B Žiarivka bola vyvinutá tak, aby vydržala aspoň 250
 • Страница 69 из 145
  SLOVENSKY 69 Riešenie problémov Ak je zariadenie nefunkčné, alebo nefunguje riadne, najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam problémov. Ak problém nie je v zozname uvedený, zariadenie je pravdepodobne poškodené.V tom prípade Vám odporúčame zaniesť zariadenie predajcovi, alebo do servisného centra
 • Страница 70 из 145
  70 УКРАЇНСЬКІЙ Вступ За допомогою InfraCare ви можете зручно управитися з проблемами м'язів та втамувати біль удома. Пристрій дозволяє обробляти значну частину тіла за один раз. Як і сонце, цей пристрій випромінює інфрачервоні промені. Спеціальний пристрій пропускає лише ті промені, що є потрібними
 • Страница 71 из 145
  УКРАЇНСЬКІЙ 71 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Якщо розетка, що використовується для живлення пристрою, має поганий контакт, штепсель нагріватиметься. Переконайтеся, що штепсель пристрою належним чином приєднаний до розетки. Якщо шнур для з`єднування з електромережею пошкоджений, його можна замінити в
 • Страница 72 из 145
  72 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ УКРАЇНСЬКІЙ Не дивіться на світло лампи, коли вона ввімкнена. Заплющуйте очі. Фільтр сильно нагрівається, коли пристрій ввімкнено. Не торкайтеся до нього! Ніколи не використовуйте пристрій, якщо фільтр пошкоджено, розбито чи втрачено. Не охолоджуйте надто сильно окрему частину
 • Страница 73 из 145
  УКРАЇНСЬКІЙ 73 Терапевтичні застосування InfraCare є пристроєм для місцевої термотерапії. Можливі застосування: - Лікування випадкового чи хронічного болю в м'язах, жорсткості м'язів та суглобів - Лікування болю в попереку (люмбаго) - Лікування набряків - Приготування для іншого лікування,
 • Страница 74 из 145
  74 ◗ ◗ ◗ УКРАЇНСЬКІЙ Для опромінювання плечей та верху спини встановіть пристрій за кріслом чи іншим сидінням, з корпусом лампи в горизонтальному положенні, сядьте зручно спиною до пристрою (рис. 8). Для опромінювання спини встановіть пристрій за кріслом чи стільцем, з корпусом лампи в
 • Страница 75 из 145
  УКРАЇНСЬКІЙ 75 Проте це не означає, що пристрій не є ефективним впродовж цих перших хвилин. Тривалість опромінювання Тривалість опромінювання залежить від особистого сприйняття та типу застосування. Ми радимо декілька коротких сеансів на день, наприклад, 2 сеанси по 15 хвилин протягом декількох
 • Страница 76 из 145
  76 УКРАЇНСЬКІЙ 6 Щоб змінити час опромінювання та потужність світла під час опромінювання: - Натискайте «+» чи «-», щоб змінити час опромінювання, або одну з кнопок потужності, щоб змінити потужність світла. 7 Пристрій автоматично вимикається після завершення встановленого часу. B Під час останньої
 • Страница 77 из 145
  УКРАЇНСЬКІЙ 77 B Зберігайте «InfraCare» у сухому місці. Заміна Фільтр УФ-фільтр захищає від небажаного випромінювання. Дуже важливо зразу заміняти пошкоджений чи розбитий фільтр. Лампа Ефективність лампи не падає з плином часу. ◗ Заміняйте інфрачервоні лампи, коли вони перестають працювати.
 • Страница 78 из 145
  78 УКРАЇНСЬКІЙ Гарантія та обслуговування Якщо вам потрібне обслуговування чи інформація, або якщо у вас виникли проблеми, просимо відвідати сторінку компанії Philips у мережі Інтернет за адресою www.philips.com або зв'язатися центром обслуговування компанії Philips (його телефони наведені у
 • Страница 79 из 145
  УКРАЇНСЬКІЙ 79 Усунення проблем Якщо пристрій не працює але працює не так, як треба, перевірте спочатку наступне. Якщо проблема не згадується у переліку, пристрій, скоріше за все, пошкоджений. У цьому випадку ми радимо віднести пристрій до вашого ділера або до уповноваженого сервісного центру
 • Страница 80 из 145
  80 HRVATSKI Uvod S Infracare lampom možete komforno tretirati muskularne probleme te se osloboditi bolova kod kuće. Baš kao i sunce, aparat emitira infracrveno svjetlo. Specijalni filter propušta samo onu vrstu svjetla potrebnu za postizanje terapeutskog djelovanja. Opći opis (sl. 1) A B C D E F G
 • Страница 81 из 145
  HRVATSKI 81 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Ako se mrežni kabel ošteti, mora se zamijeniti u ovlaštenom Philips servisu kako bi izbjegli potencijalno opasne situacije. Aparat nije otporan na udare. Voda i el. struja su opasna kombinacija. Ne koristite aparat u vlažnim prostorijama.
 • Страница 82 из 145
  82 ◗ ◗ HRVATSKI Ne koristite aparat ako imate otekline ili opekline. Konzultirajte liječnika! Ako ne primjećujete poboljšanja nakon 6-8 tretmana, konzultirajte liječnika. Uporaba Efekt Infracare lampe Infracare lampa proizvodi infracrveno svjetlo koje penetrira duboko u kožu. Ono grije kožu,
 • Страница 83 из 145
  HRVATSKI 83 Priprema za uporabu 1 Potpuno odmotajte mrežni kabel. 2 Aparat postavite naravnu, stabilnu podlogu te osigurajte barem 15 cm slobodnog prostora uokolo radi sprječavanja pregrijavanja (Slika 5). Zahvaljujući postolju,aparat možete koristiti u mnogo različitih pozicija. Daolje možete
 • Страница 84 из 145
  84 HRVATSKI 4 Sjednite ili lezite na odgovarajućoj udaljenosti od lampe. Na udaljenosti od 40-50 cm od tijela, lampa tretira područje 40 x 60 cm. S veće udaljenosti tretirana površina je veća ali je toplina svjetla manje intenzivna. S manje udaljenosti tretirano površina je manja ali je intenzitet
 • Страница 85 из 145
  HRVATSKI 85 5 Ako želite prekinuti tretman, pritisnite dugme za pauzu. (C) (Slika 15). lampa se isključuje ali preostalo vrijeme tretmana se sprema u memoriju aparata. - Za nastavak tretmana pritisnite dugme za pauzu još jednom. 6 Izmjena vremena trajanja tretmana i intenziteta svjetla tijekom
 • Страница 86 из 145
  86 HRVATSKI 3 Namotajte kabel i pričvrstite ga uz stalak koristeći Velcro čičak (Slika 16). ◗ Aparat uvijek nosite držeći ga za stalak (Slika 17). B Pohranite aparat na suho mjesto. Zamjena dijelova Filter Infracrveni filter štiti od izlaganja štetnom svjetlu. Stoga je vrlo važno da oštećeni ili
 • Страница 87 из 145
  HRVATSKI 87 Jamstvene restrikcije Ova infracrvena lampa ne podliježe internacionalnom jamstvu. Rješavanje problema Ako aparat ne radi ili ne radi propisno, najprije provjerite danu listu. Ako problem nije spomenut u listi, aparat je verojatno neispravan. U tom slučaju lampu odnesite trgovcu ili u
 • Страница 88 из 145
  88 EESTI Sissejuhatus InfraCare seadmega on võimalik koduses hubasuses leevendada lihasprobleeme ja kergendada valu. Seade ravib korraga kehal suuri piirkondi. Nii päike kui ka seade kiirgavad infrapuna valgust. Spetsiaalne filter sobib ainult raviva efektiga kiirguse saamiseks. Seadme osad (joon
 • Страница 89 из 145
  EESTI ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 89 Seade ei kannata põrutamist. Vesi ja elektriseadmed ei sobi kokku! Seepärast ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt. vannitoas või dushis ega basseini läheduses). Ärge laske veel pääseda ega tilkuda seadmesse. Ärge jätke sisselülitatud seadet
 • Страница 90 из 145
  90 ◗ ◗ EESTI Kui mõni kehaosa on paistes või põletikuline, ärge seadet kasutage, sest soojus muudab vaevused tugevamaks. Kahtluse korral pidage nõu arstiga. Kui seisund ei lähe paremaks pärast 6-8 seanssi, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga. Seadme kasutamine InfraCare toime InfraCare
 • Страница 91 из 145
  EESTI 91 Ettevalmistus kasutamiseks 1 Kerige juhe täielikult lahti. 2 Paigaldage seade ühtlasele kindlale pinnale ja jätke seadme ümber vähemalt 25 cm vaba ruumi, et vältida selle ülemkuumenemist (joon 5). Tänu alusvardale on seadet võimalik kasutada erinevates asendites. Altpoolt leiate mitu
 • Страница 92 из 145
  92 EESTI ravitav ala suurem, kuid infrapuna kiirgus ja soojus ei ole nii intensiivsed. Lähemal olles ravib seade väiksemat ala, kuid infrapuna kiirgus ja soojus on tunduvalt intensiivsemad. Põletushaavade vältimiseks, mida võib põhjustada tuline filter, veenduge, et keha ja seadme vaheline kaugus
 • Страница 93 из 145
  EESTI 93 Lamp kustub, kuid järelejäänud ravikestus säilib seadme mälus. - Ravi taasalustamiseks vajutage pausinuppu uuesti. - 6 Ravikestuse ja kiirguse intensiivsuse muutmiseks menetluse ajal: Vajutage taimerinupuga + või -, et muuta ravikestust või intensiivsusnuppu, et muuta kiirguse
 • Страница 94 из 145
  94 EESTI Toitejuhtme vahetamine Filter Infrapuna filter kaitseb kahjuliku kiirguse eest. Seetõttu on tähtis, et vigastatud või katkine filter oleks vahetatatud eeskirjade kohaselt. Lamp Lambi efektiivsus ei vähene aja jooksul. ◗ Vahetage lamp, kui see enam ei tööta. Vahetage 650 W Philips infrapuna
 • Страница 95 из 145
  EESTI 95 Häirete kõrvaldamine Kui seade ei tööta korralikult, proovige häireid kõrvaldada vastavalt allolevale juhendile. Kui häiret ei õnnestu kõrvaldada, võib olla, et seade on defektne. Soovitame pöörduda toodetemüüja või Philipsi hooldekeskuse poole. Häire Võimalik põhjus Lahendus Seade ei
 • Страница 96 из 145
  96 LATVISKI Ievads Ar InfraCare varat mājās ērti ārstēt muskuļu kaites un atvieglot sāpes. Ar to iespējams vienlaikus aprūpēt lielu ķermeņa daļu. Līdzīgi kā saule, šī ierīce izdala infrasarkanos starus. Īpašs filtrs laiž cauri tikai tos starus, kas nepieciešami vēlamajai ārstnieciskajai iedarbībai.
 • Страница 97 из 145
  LATVISKI ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 97 drīkst nomainīt Philips pilnvarota apkopes centra darbinieki vai līdzīgi kvalificēti speciālisti. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem. Ūdens un elektrība ir bīstams savienojums! Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, vannas istabā vai dušas
 • Страница 98 из 145
  98 ◗ ◗ ◗ LATVISKI Ja esat īpaši jutīgs pret infrasarkanajiem stariem, lietojot šo ierīci, jābūt ļoti uzmanīgam. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu. Nelietojiet šo ierīci, ja ciešat no pietūkuma vai iekaisuma, jo karstums var pasliktināt stāvokli. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu. Ja pēc
 • Страница 99 из 145
  LATVISKI 99 Sagatavošana lietošanai 1 Pilnīgi atritiniet elektrovadu. 2 Lai ierīce nepārkarstu, novietojiet to uz stabilas, līdzenas virsmas un pārliecinieties, ka ap to ir vismaz 35 cm brīvas vietas (zīm. 5). Pamatne ļauj ierīci izmantot vairākos atšķirīgos stāvokļos.Turpinājumā minēti daži
 • Страница 100 из 145
  100 LATVISKI 4 Apsēdieties vai apgulieties pareizā attālumā no ierīces. Novietojot ierīci 40-50 cm attālumā no ķermeņa, InfraCare iedarbojas uz apmēram 40 cm x 60 cm lielu laukumu. Novietojot ierīci lielākā attālumā, laukums, uz ko tā iedarbojas, palielinās, un infrasarkanie stari un tādēļ arī
 • Страница 101 из 145
  LATVISKI 101 piespiests, lampa darbosies saska¿Ç ar noklusïjuma noregulïjumu, t. i., ar maksimÇlu intensitÇti. 4 Ieslēdziet ierīci, piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. 5 Lai pārtrauktu seansu, piespiediet pauzes taustiņu (C) (zīm. 15). Lampa nodziest, bet atlikušais seansa ilgums tiek
 • Страница 102 из 145
  102 LATVISKI 3 Satiniet elektrovadu un nostipriniet pie pamatnes ar līptenti (zīm. 16). ◗ Vienmēr celiet vai pārnēsājiet ierīci aiz tās pamatnes (zīm. 17). B Novietojiet InfraCare glabāšanā sausā vietā. Nomaiņa Filtrs Infrasarkano staru filtrs pasargā no nevēlamu staru ietekmes, tādēļ ir ļoti
 • Страница 103 из 145
  LATVISKI 103 Garantija un apkope Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips pakalpojumu centru savā valstī (tā telefona numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips pakalpojumu centra,
 • Страница 104 из 145
  104 LIETUVIŠKAI Įžanga Šiuo InfraCare galite patogiai gydyti raumenų problemas ir sumažiti skausmą, būdami namuose. Juo galite gydyti didelę kūno dalį vienu metu. Šis aparatas, kaip ir saulė, skleidžia infraraudonuosius spindulius. Specialus filtras praleidžia tik tokią šviesą, kurios reikia norint
 • Страница 105 из 145
  LIETUVIŠKAI 105 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Jei yra pažeistas laidas, vengiant rizikuoti, jis turi būti pakeistas Philips, autorizuotame Philips aptarnavimo centre arba kvalifikuotų asmenų. Aparatas yra jautrus stipriems smūgiams ir kratymui. Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys!
 • Страница 106 из 145
  106 LIETUVIŠKAI ◗ ◗ ◗ naudojate skausmą malšinančius vaistus, nesinaudokite aparatu nepasitarę su gydytoju. Jei esate ypač jautrus infraraudoniesiems spinduliams, turėtumėte būti ypač atsargus, kai naudojatės aparatu. Jei dvejojate, pasitarkite su savo gydytoju. Jei turite patinimų ar uždegimų,
 • Страница 107 из 145
  LIETUVIŠKAI 107 Pasiruošimas naudojimui 1 Visiškai išvyniokite laidą. 2 Aparatą pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus taip, kad aplink jį būtų 35 cm laisvos vietos tam, kad aparatas neperkaistų (pav. 5). Pagrindo dėka, aparatą galite pastatyti į daugelį įvairių padėčių. Žemiau rasite keletą
 • Страница 108 из 145
  108 LIETUVIŠKAI ◗ ◗ ◗ Norėdami palenkti lempų korpusą aukštyn ar žemyn, paimkit jas už rankenų ir pastatykite jį į norimą padėtį (pav. 12). Taip pat galite lempų korpusą pastatyti į vertikalią ar horizontalią padėtį paėmę jį už rankenėlių ir pasukę į norimą padėtį (pav. 13). Patikrinkite, ar
 • Страница 109 из 145
  LIETUVIŠKAI 109 2 Nuspaudę + arba - laikmačio mygtuką nustatykite norimą gydymo laiką.Tam, kad laiką nustatytumėte greičiau, mygtuką laikykite nuspaudę. 3 Šviesos intensyvumą pakoreguokite nuspaudę vieną ir intensyvumo mygtukų. Jei nei vieno iš jų nenuspausite, lempos veiks iš anksto nustatytu
 • Страница 110 из 145
  110 LIETUVIŠKAI Saugojimas 1 Prieš padėdami aparatą į vietą, išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir leiskite jam atvėsti 15 minučių. 2 Aukščio pasirinkimo žiedą pasukite į kairę, lempų korpusą pastumkite žemyn ir tada užfiksuokite pasukę žiedą į dešinę (pav. 11). 3 Suvyniokite laidą ir Velcro laido
 • Страница 111 из 145
  LIETUVIŠKAI 111 Šio aparato lempoje yra medžiagų, kurios gali pakenkti aplinkai. Kai atsikratote lempos, neišmeskite jos su įprastom buitinėm atliekom, bet atiduokite jas į oficialų surinkimo tašką. Garantija ir aptarnavimas Jei jums reikalinga informacija, jei turite problemų, prašome aplankyti
 • Страница 112 из 145
  112 LIETUVIŠKAI Problemų sprendimas Jei aparatas neveikia arba veikia netinkamai, pirmiau peržvelkite žemiau esantį sąrašą. Jei kilusi problema nepažymėta sąraše, gali būti, kad aparate yra defektas.Tokiu atveju mes patariame jums nuvežti aparatą savo pardavėjui arba į Philips įgaliotą aptarnavimo
 • Страница 113 из 145
  SLOVENŠČINA 113 Predstavitev Z aparatom InfraCare si lahko udobno, kar doma, zdravite mišične težave in lajšate bolečine. Aparat omogoča terapijo večjega dela telesa naenkrat. Aparat oddaja infrardečo svetlobo, tako kot sonce. Poseben filter prepušča le vrsto svetlobe, ki je potrebna za dosego
 • Страница 114 из 145
  114 SLOVENŠČINA ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ V primeru, da je omrežni kabel aparata poškodovan, ga sme v izogib nevarnosti zamenjati le Philips, s strani Philipsa pooblaščen servisni center ali primerno kvalificirana oseba. Ne izpostavljajte aparata težkim udarcem. Voda in elektrika je
 • Страница 115 из 145
  SLOVENŠČINA 115 ◗ ◗ ◗ Če ste preobčutljivi na infrardečo svetlobo, morate biti še posebej pazljivi, ko uporabljate ta aparat. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte aparata, če imate kakšno oteklino ali vnetje, ker lahko vročina težave še poslabša. Če ste v dvomih, se
 • Страница 116 из 145
  116 SLOVENŠČINA Priprava za uporabo 1 Odvijte omrežni kabel v celoti. 2 Postavite aparat na stabilno, ravno podlago in pazite, da bo okoli njega vsaj 35 cm praznega prostora, da se ne pregreje (sl. 5). Zahvaljujoč stojalu, lahko aparat uporabljate v več različnih položajih. Spodaj boste videli
 • Страница 117 из 145
  SLOVENŠČINA 117 ◗ Pazite, da bo podstavek stojala vodoraven. Če je nameščen pod kotom, se bo aparat samodejno izklopil (sl. 14). 4 Sedite ali lezite na pravilni razdalji od aparata. Na razdalji 40-50 cm od telesa, greje aparat površino okoli 40 do 60 cm. Na večji razdalji, postane ogrevana površina
 • Страница 118 из 145
  118 SLOVENŠČINA teh tipk za nastavitev intenzitete, bo žarnica delovala s prednastavljeno intenziteto, ki pa je maksimalna. 4 Vklopite aparat s pritiskom stikala za vklop/izklop. 5 Če želite prekiniti terapijo, pritisnite tipko za premor (C) (sl. 15). Žarnica ugasne, vendar se preostali čas za
 • Страница 119 из 145
  SLOVENŠČINA 119 2 Zasukajte obroček za nastavitev višine na levo, potisnite ohišje žarnice navzdol in ga nato z zasukom obroča na desno zaklenite v tem položaju (sl. 11). 3 Zvijte kabel in ga z ježastim trakom spnite na stojalo (sl. 16). ◗ Aparat vedno dvigajte ali prenašajte tako, da ga primete za
 • Страница 120 из 145
  120 SLOVENŠČINA Garancija in servis Če potrebujete servis ali informacijo, ali če imate težave, obiščite Philipsovo spletno stran na internetu www.philips.com ali pokličite Philipsov svetovalni center v vaši državi (telefonske številke najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni
 • Страница 121 из 145
  БЪЛГАРСКИ 121 Увод С InfraCare можете удобно да се справяте с мускулни проблеми и да облекчавате болката вкъщи. Уредът Ви дава възможност да нагрявате голяма част от тялото си наведнъж. Той излъчва инфрачервена светлина точно като слънцето. Специалният филтър пропуска само вида лъчи, необходими за
 • Страница 122 из 145
  122 БЪЛГАРСКИ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Ако контактът, използван за електрозахранване на уреда, е със слаби връзки, щепселът на уреда ще се нагрее. Осигурете включване на уреда в добре свързан мрежов контакт. За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде
 • Страница 123 из 145
  БЪЛГАРСКИ 123 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Не гледайте в светлината на лампата, докато е включена. Дръжте очите си затворени. Филтърът се нагорещява много, когато уредът е включен. Не го пипайте! Никога не използвайте уреда, когато филтърът е повреден, счупен или липсва. Избягвайте прекалено интензивно
 • Страница 124 из 145
  124 БЪЛГАРСКИ Терапевтични приложения InfraCare е уред за локална топлинна терапия. Възможни приложения: - Лечение за случайни или хронични мускулни болки, схванати мускули и схванати стави - Лечение на болки в долната част на гърба (лумбаго) - Лечение на измръзнали места - Подготовка за други
 • Страница 125 из 145
  БЪЛГАРСКИ 125 ◗ ◗ ◗ ◗ Сложете уреда до легло с корпус на лампата в най-ниско положение и легнете удобно настрани, за да нагрявате гърба си (фиг. 7). За да нагрявате горната част на гърба и рамената, поставете уреда зад стол или друга седалка с корпус на лампата в хоризонтално положение и седнете
 • Страница 126 из 145
  126 БЪЛГАРСКИ - Внимавайте разстоянието между тялото Ви и уреда да е достатъчно голямо, за да предотврати случайно допиране до горещия филтър. Изберете разстояние, на което топлината е приятна. B Отбележете, че топлината от уреда не достига още пълната си сила няколко минути след включването му.
 • Страница 127 из 145
  БЪЛГАРСКИ 127 4 Включете уреда с натискане на пусковия бутон. 5 Ако искате да прекъснете нагрявката, натиснете бутона за пауза (C) (фиг. 15). Лампата изгасва, но оставащото време за нагряване се запазва в паметта на уреда. - За да възобновите нагрявката, натиснете отново бутона за пауза. 6 За да
 • Страница 128 из 145
  128 БЪЛГАРСКИ Съхраняване 1 Извадете щепсела на уреда от контакта и го оставете да се охлажда около 15 минути, преди да го приберете. 2 Завъртете втулката за нагласяване на височина наляво, натиснете корпуса на лампата надолу и след това го закрепете в това положение чрез завъртане на втулката
 • Страница 129 из 145
  БЪЛГАРСКИ 129 Опазване на околната среда ◗ Не изхвърляйте уреда след привършване на експлоатационния му срок заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Така ще помогнете за опазването на околната среда (фиг. 18). Лампата на този уред съдържа
 • Страница 130 из 145
  130 БЪЛГАРСКИ Отстраняване на неизправности Ако уредът не работи изобщо или не работи добре, проверете първо в долния списък. Ако проблемът не е споменат в този списък, уредът вероятно е дефектен. В такъв случай Ви препоръчваме да го занесете на Вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен
 • Страница 131 из 145
  SRPSKI 131 Uvod Sa InfraCare-om možete na udoban način kod kuće da tretirate probleme sa mišićima i smanjite bol. On omogućava da tretirate veliki deo vašeg tela odjednom. Baš kao i sunce, uređaj emituje infracrvenu svetlost. Specijalni filter propušta samo vrstu svetlosti koja je potrebna da bi se
 • Страница 132 из 145
  132 SRPSKI ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Ako je oštećen glavni kabl, on mora biti zamenjen od strane Philipsa, tj. servisnog centra ovlašćenog od strane Philipsa ili na odgovarajući način kvalifikovanih osoba, da bi se izbegao rizik. Nemojte podvrgavati uređaj teškim udarcima. Voda i elektricitet
 • Страница 133 из 145
  SRPSKI 133 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Izbegevajte previše jako hlađenje delova tela neposredno posle tretmana. Nemojte da zaspite u toku tretmana. Sredstva protiv bolova smanjuju osetljivost na toplotu. Nemojte da koristite ovaj uređaj kada uzimate sredstva protiv bolova, a da niste konsultovali svog lekara. Ako
 • Страница 134 из 145
  134 SRPSKI - Za ublažavanje bola, npr. usled reumatičnih poremećaja Za više detalja o pozitivnim zdravstvenim efektima, pogledajte www.philips.com, ključna reč InfraCare. Pre upotrebe 1 Potpuno odmotajte kabl za napajanje. 2 Stavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu i obezbedite najmanje 35 cm
 • Страница 135 из 145
  SRPSKI 135 3 Podesite kućište lampe. ◗ ◗ ◗ ◗ Okrenite prsten za podešavanje visine u levo, povucite kućište lampe na gore ili ga gurajte na dole, na željenu visinu i zatim ga učvrstite u tom položaju tako što okrenete prsten u desno (sl. 11). Da bi se kućište lampe nagnulu na gore ili na dole,
 • Страница 136 из 145
  136 SRPSKI Upotreba InfraCare-a 1 Gurnite utikač u zidnu utičnicu. ◗ Taster za uklj./isklj. (a) i tasteri tajmera (d) trepću 1 minut, pali se taster za maksimalnu jačinu (b), a 00 trepće na displeju (sl. 15). 2 Podesite željeno vreme tretmana tako što pritisnete + ili - taster tajmera. Držite
 • Страница 137 из 145
  SRPSKI 137 1 Čistite kućište lampe, nosač i osnovu vlažnom krpom. Nemojte da dopustite da bilo kakva voda uđe u uređaj. 2 Spoljašnji deo filtera možete da čistite mekom tkaninom koju ste posuli sa malo metil alkohola. Odlaganje 1 Pre odlaganja, isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se hladi
 • Страница 138 из 145
  138 SRPSKI Okolina ◗ Po isteku radnog veka, nemojte da bacate uređaj zajedno sa običnim otpacima iz domaćinstva, već ga predajte na zvaničnom mestu skupljanja materijala za reciklažu. Postupajući ovako, pomažete očuvanju okoline (sl. 18). Lampa ovog uređaja sadrži supstance koje mogu da škode
 • Страница 139 из 145
  SRPSKI 139 Mogući problemi Ako uređaj ne radi ili ne radi ispravno, prvo proverite spisak koji sledi. Ako problem nije naveden u spisku, uređaj verovatno ima kvar. U tom slučaju savetujemo Vam da odnesete uređaj vašem prodavcu ili ovlašćenom Philips-ovom servisu. Problem Mogući uzrok Uređaj se ne
 • Страница 140 из 145
  140
 • Страница 141 из 145
  141
 • Страница 142 из 145
  142 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 16 17 10 min. 35cm 5 2 1 14 18 15
 • Страница 143 из 145
  143
 • Страница 144 из 145
  PHILIPS DAP B.V. Drachten (NL) Fax: +31(0)512594316 0344 www.philips.com u 44222 002 61672
 • Страница 145 из 145