Инструкция для PHILIPS HQ9/40

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

91

Хранение 

Для предотвращения повреждений надевайте 

на электробритву защитный колпачок.

Храните электробритву в футляре или 

установите ее в зарядное устройство.

замена

Для достижения оптимальных результатов 

бритья производите замену бритвенных головок 

каждые два года.

Поврежденные или изношенные бритвенные 

головки следует заменять только бритвенными 

головками HQ9 Philips SmartTouch.

 1 

 Выключите электробритву, выньте сетевую 

вилку из розетки электросети и отсоедините 

штекер шнура от электробритвы.

 2 

 Откройте бритвенный блок и выньте 

крепёжную рамку.

Можно также извлечь бритвенный блок, вытащив 

его из бритвы.

 3 

 Снимите старые бритвенные головки 

и вставьте в бритвенный блок новые 

бритвенные головки. Установите крепёжную 

рамку в бритвенный блок.

,

,

русский

91

1
2
Оглавление инструкции

Document Outline

 • English
  • Important
   • Electromagnetic fields (EMF)T
  • Using the appliance
   • Shaving
   • Trimming
  • Cleaning and maintenance
   • Every day: shaving unit and hair chamber
   • Every six months: shaving heads
   • Trimmer
    • Електромагнитни излъчвания (EMF)T
  • Storage
  • Replacement
  • Accessories
  • Environment
  • Guarantee & service
  • Troubleshooting
 • Български
  • Важно
  • Използване на уреда
   • Бръснене
   • Подстригване
  • Почистване и поддръжка
   • Всеки ден: бръснещ блок и отделение за косми
   • На всеки шест месеца: бръснещи глави
   • Машинка за подстригване
    • Elektromagnetická pole (EMF)T
  • Съхранение
  • Резервна част
  • Аксесоари
  • Опазване на околната среда
  • Гаранция и сервизно обслужване
  • Отстраняване на неизправности
 • Čeština
  • Důležité
  • Použití přístroje
   • Holení
   • Zastřihování
  • Čištění a údržba
   • Denně: holicí jednotka a komora pro odstřižené vousy
   • Každých šest měsíců: holicí hlavy
   • Zastřihovač
    • Elektromagnetilised väljad (EMF)T
  • Skladování
  • Výměna
  • Příslušenství
  • Ochrana životního prostředí
  • Záruka a servis
  • Řešení problémů
 • Eesti
  • Tähelepanu
  • Seadme kasutamine
   • Raseerimine
   • Piiramine
  • Puhastamine ja hooldus
   • Iga päev: pardlipea ja karvakamber
   • Iga kuue kuu tagant: lõikepead
   • Piirel
    • Elektromagnetska polja (EMF)T
  • Hoidmine
  • Asendamine
  • Tarvikud
  • Keskkonnakaitse
  • Garantii ja hooldus
  • Veaotsing
 • Hrvatski
  • Važno
  • Korištenje aparata
   • Brijanje
   • Podrezivanje
  • Čišćenje i održavanje
   • Svaki dan: jedinica za brijanje i spremište za dlake
   • Svakih 6 mjeseci: glave za brijanje
   • Trimer
    • Elektromágneses mezők (EMF) T
  • Spremanje
  • Zamjena dijelova
  • Dodatni pribor
  • Zaštita okoliša
  • Jamstvo i servis
  • Rješavanje problema
 • Magyar
  • Fontos!
  • A készülék használata
   • Borotválkozás
   • Pajeszvágás
  • Tisztítás és karbantartás
   • Minden használat után: a borotvaegység és a szőrgyűjtő kamra tisztítása
   • Félévente: körkések tisztítása
   • Vágókészülék
    • Электромагниттік өріс (ЭМӨ)T
  • Tárolás
  • Csere
  • Tartozékok
  • Környezetvédelem
  • Jótállás és szerviz
  • Hibaelhárítás
 • Қазақша
  • Маңызды
  • Құралды қолдану
   • Қырыну
   • Кесетін қайшы
  • Тазалау және күту
   • Күнделікті: ұстараның қыратын бөлігін және шаш жиналатын жерін
   • Әр бір алты ай сайын: қыратын бастар
   • Кесетін қайшы
    • Elektromagnetiniai laukai (EMF)T
  • Сақтау
  • Алмастыру
  • Құрал-саймандар
  • Қоршаған айнала
  • Кепілдік және қызмет
  • Ақаулықтарды табу
 • Lietuviškai
  • Svarbu
  • Prietaiso naudojimas
   • Skutimas
   • Kirpimas
  • Valymas ir priežiūra
   • Kasdien: skutimo įtaisas ir plaukų skyrelis
   • Kas šešis mėnesius: skutimo galvutės
   • Kirptuvas
    • Elektromagnētiskie lauki (EMF)T
  • Laikymas
  • Pakeitimas
  • Priedai
  • Aplinka
  • Garantija ir techninė priežiūra
  • Trikčių nustatymas ir šalinimas
 • Latviešu
  • Svarīgi
  • Ierīces lietošana
   • Skūšanās
   • Trimmeris
  • Tīrīšana un kopšana
   • Katru dienu: skūšanas bloks un matiņu nodalījums
   • Ik pēc sešiem mēnešiem: skuvekļa galviņas
   • Trimmeris
    • Pola elektromagnetyczne (EMF)T
  • Uzglabāšana
  • Rezerves daļas
  • Aksesuāri
  • Vides aizsardzība
  • Garantija un apkalpošana
  • Kļūmju novēršana
 • Polski
  • Ważne
  • Zasady używania
   • Golenie
   • Przycinanie
  • Czyszczenie i konserwacja
   • Czyszczenie codzienne: element golący i komora na włosy
   • Czyszczenie co sześć miesięcy: głowice golące
   • Trymer
    • Câmpuri electromagnetice (EMF)T
  • Przechowywanie
  • Wymiana
  • Akcesoria
  • Ochrona środowiska
  • Gwarancja i serwis
  • Rozwiązywanie problemów
 • Română
  • Important
  • Utilizarea aparatului
   • Radere
   • Dispozitiv de tundere
  • Curăţare şi întreţinere
   • În fiecare zi: Unitatea de bărbierire şi compartimentul pentru păr
   • O dată la şase luni: Capetele de bărbierire
   • Dispozitiv de tundere
    • Электромагнитные поля (ЭМП)
  • Depozitarea
  • Înlocuirea
  • Accesorii
  • Protecţia mediului
  • Garanţie şi service
  • Depanare
 • Русский
 • Slovensky
  • Dôležité
  • Použitie zariadenia
   • Holenie
   • Zastrihávanie
  • Čistenie a údržba
   • Každý deň: holiaca jednotka a komôrka na chĺpky
   • Každých šesť mesiacov: holiace hlavy
   • Zastrihávač
    • Elektromagnetna polja (EMF)T
  • Odkladanie
  • Výmena
  • Príslušenstvo
  • Životné prostredie
  • Záruka a servis
  • Riešenie problémov
 • Slovenščina
  • Pomembno
  • Uporaba aparata
   • Britje
   • Striženje
  • Čiščenje in vzdrževanje
   • Vsak dan: brivna enota in predalček za odrezane dlačice
   • Vsakih šest mesecev: brivne glave
   • Rezilo
    • Elektromagnetna polja (EMF)T
  • Shranjevanje
  • Menjava
  • Nastavki
  • Okolje
  • Garancija in servis
  • Odpravljanje težav
 • Srpski
  • Važno
  • Upotreba aparata
   • Brijanje
   • Podrezivanje
  • Čišćenje i održavanje
   • Svaki dan: jedinica za brijanje i komora za prikupljanje dlaka
   • Svakih šest meseci: glave za brijanje
   • Trimer
    • Електромагнітні поля (ЕМП)
  • Odlaganje
  • Zamena delova
  • Dodatna oprema
  • Zaštita okoline
  • Garancija i servis
  • Rešavanje problema
 • Українська
  • Важлива інформація
  • Застосування пристрою
   • Гоління
   • Підстригання
  • Чищення та догляд
   • Щодня: бритвені головки та відділення для волосся
   • Два рази в рік: бритвені головки
   • Тример
  • Зберігання
  • Заміна
  • Аксесуари
  • Навколишнє середовище
  • Гарантія та обслуговування
  • Усунення несправностей