Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 

použití.

výstraha

Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem 

zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje 

předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

Neponořujte váhu do vody ani jiné tekutiny a nedopusťte, aby jakákoli tekutina vnikla do 

přístroje.
upozornění

Při použití přístroj vždy postavte na stabilní, vyrovnaný a vodorovný povrch.

Při vkládání baterií musí být vaše ruce i přístroj suché.

Mikrovlnná trouba nebo mobilní telefon mohou způsobit rušení, které může vést k nepřesným 

výsledkům vážení.

Kuchyňskou váhu používejte v bezpečné vzdálenosti alespoň 1,5 m od zapnuté mikrovlnné 

trouby nebo mikrovlnnou troubu vypněte.  (Obr. 1)

Zapnutý mobilní telefon mějte v bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m od váhy nebo telefon 

vypněte.  (Obr. 2)
elektromagnetická pole (eMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí 

(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho 

použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Příprava k použití

Přístroj je napájen čtyřmi bateriemi AAA 1,5 V (nejsou součástí balení). Na základě dlouhé životnosti 

a šetrnosti k životnímu prostředí doporučujeme používat baterie Philips PowerLife.
Pro tento přístroj nepoužívejte akumulátory.

vložení baterií

Při vkládání baterií musí být vaše ruce i přístroj suché.

 1 

 Sejměte kryt přihrádky na baterii.  (Obr. 3)

  

 Baterie vložte do přihrádky na baterie a nasaďte zpět kryt.  (Obr. 4)

Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.

Použití přístroje

Váha ukazuje hmotnost od 2 gramů s přesností na 1 gram.

Přístroj naváží až 3 kg. Umístíte-li na vážicí desku více než 3 kg, objeví se na displeji nápis 

„Err“. 
vážení přímo na vážicí desce

 1 

 Váhu zapněte krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí ( I).  (Obr. 5)

Přístroj je přípraven k použití po 2 sekundách.

  

 Suroviny, které chcete zvážit, položte přímo na vážicí desku.  (Obr. 6)

Hmotnost se zobrazí okamžitě (Obr. 7).

  

 Váhu vypněte opětovným stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí ( I). 

-

-

-

-

-

-

-

-

,

,

,

,

Čeština

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline