Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imageWażne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na 

wypadek konieczności użycia w przyszłości.

ostrzeżenie

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 

zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub 

doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną 

poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Nie zanurzaj wagi w wodzie ani w innym płynie oraz uważaj, aby jakikolwiek płyn nie dostał się 

do wnętrza wagi.
uwaga

Korzystając z urządzenia należy je zawsze umieszczać na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.

Kuchenka mikrofalowa lub telefon komórkowy mogą wywoływać zakłócenia powodujące 

nieprawidłowe odczyty wagi.

Z tego powodu wagę kuchenną należy umieścić w bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 

metra) od działającej kuchenki mikrofalowej lub wyłączyć kuchenkę.  (rys. 1)

Włączony telefon komórkowy należy umieścić w bezpiecznej odległości (co najmniej 2 metry) 

od wagi lub wyłączyć go.  (rys. 2)
Pola elektromagnetyczne (eMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W 

przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest 

bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Przygotowanie do użycia

Urządzenie zasilanie jest czterema bateriami AAA o napięciu 1,5 V (nie załączone). Zalecamy 

używanie baterii PowerLife firmy Philips ze względu na ich długi okres eksploatacji i bezpieczeństwo 

dla środowiska naturalnego.
Urządzenia nie należy zasilać akumulatorami.

Wkładanie baterii

Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.

 1 

 Zdejmij pokrywkę komory baterii.  (rys. 3)

  

 Umieść baterie w komorze i załóż pokrywkę.  (rys. 4)

Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu.

Zasady używania

Urządzenie dokonuje pomiaru wagi już od 2 gramów (z dokładnością do 1 grama).

Maksymalny ciężar mierzony przez wagę to 3 kg. Jeżeli na płycie ważącej umieszczony 

zostanie ciężar przekraczający 3 kg, na wyświetlaczu pojawi się napis „Err”. 
Ważenie bezpośrednio na płycie ważącej

 1 

 Naciśnij krótko wyłącznik I, aby włączyć wagę.  (rys. 5)

Po około 2 sekundach urządzenie jest gotowe do użycia.

  

 Umieść ważone składniki bezpośrednio na płycie ważącej.  (rys. 6)

Wartość wagi jest wyświetlana natychmiast (rys. 7).

-

-

-

-

-

-

-

-

,

,

,

,

PoLski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline