Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

 Naciśnij ponownie wyłącznik I, aby wyłączyć urządzenie. 

Ważenie składników w misce

 1 

 Naciśnij krótko wyłącznik I, aby włączyć wagę. 

Po około 2 sekundach urządzenie jest gotowe do użycia.

  

 Umieść pustą miskę na płycie ważącej.  (rys. 8)

Na wyświetlaczu pojawi się waga miski. 

  

 Naciśnij przycisk zerowania/tarowania 3.  (rys. 9)

Na wyświetlaczu ponownie pojawi się 0. 

Jeżeli zdejmiesz miskę z płyty ważącej, na wyświetlaczu pojawi się ujemna waga miski (rys. 10).

 4 

 Włóż do miski składniki, które chcesz zważyć (rys. 11).

Na wyświetlaczu pojawi się tylko waga składników, bez dodawania wagi miski.  (rys. 12)

Urządzenie pokazuje jedynie ciężar składników (bez uwzględnienia wagi miski) do momentu 

naciśnięcia przycisku zerowania/tarowania 3, gdy płyta ważąca jest pusta, lub do momentu 

wyłączenia urządzenia. 

Naciśnięcie przycisku zerowania/tarowania 3 w przypadku, gdy na płycie ważącej jest 

umieszczony jakiś produkt, ciężar podany na wyświetlaczu zostaje wyzerowany bez względu 

na wagę składników znajdujących się w misce na płycie ważącej. Na przykład, jeśli w misce 

umieszczonej na wadze znajduje się 200 gramów cukru i naciśnięty zostanie przycisk 

zerowania, ciężar zostanie wyzerowany. Można wtedy dodać kolejny składnik, np. 300 gramów 

mąki, bez dokonywania obliczeń. 

Funkcje

automatyczne wyłączanie
Jeżeli po włączeniu urządzenie nie będzie używane przez 3 minuty, wyłączy się ono 

samoczynnie w celu oszczędzania energii baterii. 
Zapamiętywanie wagi
Urządzenie jest wyposażone w funkcję „zapamiętywania wagi” — jeżeli nie było używane 

przez 3 minuty, wyłączy się samoczynnie. Jeżeli zważone składniki pozostaną na płycie ważącej, 

wyświetlona uprzednio waga pojawi się ponownie po naciśnięciu wyłącznika I. 

Czyszczenie 

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą. 
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących 

płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton. 

 1 

 Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką; jeśli trzeba, dodaj niewielką ilość łagodnego środka 

myjącego.

Przechowywanie

Wagę można przechowywać w pozycji pionowej na półce z książkami kucharskimi lub w 

pozycji poziomej w szufladzie.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na płycie ważącej, gdy urządzenie nie jest używane. 

Wymiana

 1 

 Wymień baterie, gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii (patrz część „Wkładanie 

baterii” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”) (rys. 13).

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

PoLski

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline