Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Životné prostredie

Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Neodhadzujte ich spolu s 

bežným komunálnym odpadom, ale zaneste ich na miesto oficiálneho zberu. Pred likvidáciou 

vždy vyberte batérie a zariadenie zaneste na miesto oficiálneho zberu.

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale 

kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné 

prostredie (Obr. 14).

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na 

adrese www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo 

vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak 

sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo 

kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

-

-

sLovensky

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline