Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

45

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo 

uporabo.

opozorilo

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi 

sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi 

nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Tehtnice ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino in pazite, da voda ne prodre v 

tehtnico.
Pozor

Pred uporabo postavite aparat na trdno, gladko in vodoravno površino.

Aparat ter vaše roke naj med vstavljanjem baterij ne bodo mokre.

Mikrovalovna pečica in mobilni telefon lahko povzročata motnje, ki lahko vodijo do netočnih 

rezultatov tehtanja.

Kuhinjsko tehtnico uporabljajte vsaj 1,5 metra od delujoče mikrovalovne pečice ali pa pečico 

izključite.  (Sl. 1)

Vklopljen mobilni telefon uporabljajte vsaj dva metra proč od tehtnice ali pa ga izklopite.  (Sl. 2)
elektromagnetna polja (eMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom 

ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne 

znanstvene dokaze varna.

Priprava pred uporabo

Aparat deluje na štiri 1,5-voltne baterije AAA (niso priložene). Priporočamo uporabo baterij Philips 

PowerLife, ki imajo dolgo življenjsko dobo in so okolju prijazne.
Za ta aparat ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.

vstavljanje baterij

Aparat ter vaše roke naj med vstavljanjem baterij ne bodo mokre.

 1 

 Odstranite pokrov predala za baterijo.  (Sl. 3)

  

 Baterije namestite v prostor za baterije in ponovno namestite pokrov predala za 

baterije.  (Sl. 4)

Prepričajte se, da sta pola baterij + in - pravilno usmerjena.

uporaba aparata

Tehtnica prikazuje težo v stopnjah po 1 gram od 2 gramov teže naprej. 

Zmogljivost tehtnice je 3 kg. Če tehtalno površino obremenite z več kot 3 kg teže, se na 

zaslonu prikaže ‘Err’ (Napaka). 
tehtanje na tehtalni površini

 1 

 Tehtnico vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop I.  (Sl. 5)

Aparat je pripravljen za uporabo po dveh sekundah.

  

 Sestavine, ki jih želite tehtati, položite neposredno na tehtalno površino.  (Sl. 6)

Teža se prikaže takoj (Sl. 7).

  

 Za izklop naprave ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop I. 

-

-

-

-

-

-

-

-

,

,

,

,

sLovenšČina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline