Инструкция для PHILIPS HR2391

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

okolje

Baterije vsebujejo snovi, ki so okolju škodljive. Ne zavrzite jih skupaj z običajnimi gospodinjskimi 

odpadki, temveč jih odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden aparat zavržete in 

oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterije.

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 

temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi 

okolja (Sl. 14).

garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com 

oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko 

najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na 

lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za 

osebno nego.

-

-

sLovenšČina

47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции

Document Outline