Инструкция для PHILIPS HR7605

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Comfort

HR7605

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Comfort HR7605
 • Страница 2 из 45
  EN PL | Polski RO | Română RU | Русский CS | Česky HU | Magyar SK | Slovensky UK | УКРАЇНСЬКА BG | БЪЛГАРСКИ SR 2 | English | Srpski Comfort
 • Страница 3 из 45
  4 13 15 20 23 26 27 29 31 35 37 Comfort 3
 • Страница 4 из 45
  EN | Important ◗ Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 4 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. In order to
 • Страница 5 из 45
  ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Zawsze wyłączaj urządzenie, ustawiając pokrętło w pozycji 0. Wyłączaj urządzenie przez odłączeniem każdego akcesorium. Natychmiast po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie z gniazdka ściennego. Nigdy nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie ani innym płynie.
 • Страница 6 из 45
  ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce degetele sau vreun alt obiect (de ex. o spatulă) în bol. Aşteptaţi până ce componentele mobile se opresc înainte de a scoate capacul bolului. Nu folosiţi accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au fost
 • Страница 7 из 45
  использовании такой принадлежности или детали вы теряете право на гарантийное обслуживание. Не заполняйте чашу выше отметки максимального уровня. Не превышайте максимальных количеств продуктов и значений времени их обработки, указанных в таблицах и рецептах. Если продукты горячие, то, прежде чем
 • Страница 8 из 45
  Teplotní bezpečnostní vypínač Tento přístroj je vybaven bezpečnostním teplotním vypínačem, který přístroj vypne v okamžiku, kdy by hrozilo jeho přehřátí. Když se přístroj zastaví: - Vytáhněte jeho síťovou zástrčku ze zásuvky. - Nechte přístroj 60 minut vychladnout. - Zasuňte síťovou zástrčku do
 • Страница 9 из 45
  SK | Dôležité upozornenie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Pred zapojením zariadenia do siete sa presvedčite, či napätie uvedené na zariadení je rovnaké ako napätie v sieti. Aby ste predišli nebezpečným
 • Страница 10 из 45
  ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ треба замінити у фірмі "Philips", у сервісному центрі, уповноваженому фірмою "Philips", або його має замінити кваліфікований спеціаліст. Тримайте пристрій подалі від дітей. Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Завжди виключайте пристрій, повертаючи
 • Страница 11 из 45
  ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ друга течност и не го мийте с течаща вода. Използвайте влажна кърпа за почистване на задвижващия блок. Никога не натискайте продуктите в подаващата тръба с пръсти или някакъв предмет (например лопатка), докато уредът работи. За тази цел трябва да се използва само буталото.
 • Страница 12 из 45
  ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Čekajte da pokretni delovi prestanu da se kreću, pre nego što skinete poklopac činije. Nikada ne uportebljavajte dodatke ili delove drugih proizvodjača koji nisu preporučeni od strane Philips-a. U slučaju korišćenja takvih delova, garancija postaje nevažeća. Nemojte da prekoračite
 • Страница 13 из 45
  EN | Assembly/Disassembly - tips and warnings Built in safety lock:This feature ensures that you can only switch the appliance on when the accessories and the lid have been placed in the correct position and the motor unit is correctly assembled to the lid of the bowl (see picture).When all parts
 • Страница 14 из 45
  продуктов отсоединить моторный блок и снять крышку можно только после того, как вы выключите прибор, повернув переключатель установки скорости в положение 0. CS | Sestavování/rozebírání přístroje - tipy a upozornění Vestavěná bezpečnostní pojistka:Tato funkce zajišťuje, že je možné zapnout přístroj
 • Страница 15 из 45
  7 6 5 400 g. 400 g. 4 200 g. 3 2 2 1 400 g. Comfort 15
 • Страница 16 из 45
  EN | Blade - tips and warnings Always put the blade in the bowl before you start adding the ingredients. - 250 ml. 250 ml. - If you are chopping onions, use the pulse function a few times to prevent the onions from becoming too finely chopped. Do not let the appliance run too long when you are
 • Страница 17 из 45
  - Nie wolno miksować składników o temperaturze wyższej niż 80cC. Owoce i warzywa można ucierać bez dodawania płynów, jednak zawsze lepsze rezultaty uzyskuje się, dodając niewielką ilość płynu. Ucieranie rozpoczynaj zawsze od składników twardych, następnie dodawaj składniki miękkie. Jeśli produkty
 • Страница 18 из 45
  - běžet příliš dlouho. Suroviny se totiž sekáním nadměrně ohřejí, začnou měknout a mohou zhrudkovatět. Standardní doba zpracování pro všechny typy sekání činí 30 až 180 sekund. Při mixování polévky použijte uvařené suroviny. Nemixujte suroviny teplejší než 80cC. Ovoce a zeleninu lze mixovat bez
 • Страница 19 из 45
  - Стандартний час оброблення для нарубки становить 30-180 секунд. При змішуванні супу беріть зварені інгредієнти. Не змішуйте продукти за температури вище 80cC/175cF. З фруктів та овочів можна робити пюре без жодної рідини, проте якщо ви додасте трошки рідини, результат буде кращим. Завжди
 • Страница 20 из 45
  6 350 g 5 4 3 2 2 1 20 Comfort 1x 350 g
 • Страница 21 из 45
  EN | Inserts - tips and warnings Do not exert too much pressure on the pusher when pressing ingredients down the feed tube. - Pre-cut large ingredients to make them fit into the feed tube. - Fill the feed tube evenly for the best results. - When you have to process a large amount of ingredients,
 • Страница 22 из 45
  HU | Betétek - tanácsok és figyelmeztetések Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal. - Darabolja fel előre az alapanyagokat, az adagolócsőhöz mérten. - A legjobb eredmény eléréséhez egyenletesen töltse meg az ételadagoló nyílást. - A nagyobb mennyiségű élelmiszert kisebb
 • Страница 23 из 45
  6 5 L 2-4 4 Mayo L 30 - 70 sec. 20 sec. 125-350 ml 3 2 1 Comfort 23
 • Страница 24 из 45
  EN | Emulsifying disc - tips and warnings - You can use the emulsifying disc to whip cream and to whisk eggs, egg whites, instant pudding, mayonnaise and sponge cake mixtures. Do not use the emulsifying disc to prepare cake mixtures with butter or margarine or to knead dough. Use the blade for
 • Страница 25 из 45
  SK | Príslušenstvo na prípravu emulzií - tipy a varovania - Emulzifikátor môžete použiť na prípravu šľahaných krémov, na vyšľahanie vajíčok, vaječných bielkov, instantných pudingov, majonéz a na vymiešanie rôznych druhov cesta na koláče. Emulzifikátor nepoužívajte na prípravu cesta na koláče, do
 • Страница 26 из 45
  EN | Storage Storage PL | Przechowywanie Przechowywanie RO | Depozitare Depozitare RU | Хранение Хранение CS | Uchovávání Uchovávání HU | Tárolás Tárolás SK | Odkladanie Odkladanie UK | Зберігання Зберігання BG | Съхраняване Съхраняване SR | Odlaganje Odlaganje 26 Comfort
 • Страница 27 из 45
  EN | Cleaning - Always unplug the appliance before removing accessories or cleaning the motor unit. PL | Mycie - Przed wyjęciem akcesoriów lub przystąpieniem do czyszczenia części silnikowej zawsze wyłączaj urządzenie z sieci. RO | Curăţare - Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a
 • Страница 28 из 45
  BG | Почистване - Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта, преди да сваляте приставки или да почиствате задвижващия блок. SR | Čišćenje - 28 Uvek isključite uređaj pre uklanjanja dodataka ili čišćenja jedinice motora. Comfort
 • Страница 29 из 45
  EN | Environment Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment. PL | Ochrona środowiska Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi
 • Страница 30 из 45
  SK | Životné prostredie Keď sa skončí životnosť zariadenia, neodhadzujte ho spolu s bežným odpadom, ale zaneste ho na miesto oficiálneho zberu kvôli recyklovaniu. Pomôžete tak zachovať životné prostredie. UK | Довкілля Не викидайте пристрій зі звичайним побутовим сміттям, доставляйте його після
 • Страница 31 из 45
  EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR Motor unit Część silnikowa Bloc motor Блок электродвигателя Motorová jednotka Motoregység Pohonná jednotka Моторний вузол Задвижващ блок Jedinica motora EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR Food processor bowl Miska malaksera Bol robot Чаша кухонного комбайна Mísa pro
 • Страница 32 из 45
  EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR Comfort Blade with protection cap Ostrze z przykrywką zapezpieczającą Cuţit cu teacă de protecţie Нож с защитным колпачком Čepel s ochrannou krytkou Vágókés biztonsági kupakkal Čepeľ s ochranným krytom Ніж з захисним ковпачком Нож с
 • Страница 33 из 45
  EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR Slicing insert medium Wkładka tnąca na plastry o średniej grubości Disc de tăiere în felii medii Ломтерезка для нарезки ломтиками средней толщины Střední plátkovač Szeletelő betét közepes Nástavec na krájanie na stredne hrubé plátky Вставка для середнього нарізання
 • Страница 34 из 45
  EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR EN PL RO RU CS HU SK UK BG SR 34 Comfort Insert holder Uchwyt wkładek Ax discuri Рамка для ножей-вставок Držák struhadel Betét tartó Nosič nástavca Тримач вставки Приставка за дискове Držač umetaka Tool holder Uchwyt na akcesoria Ax central Держатель для насадок Držák
 • Страница 35 из 45
  EN | Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your
 • Страница 36 из 45
  зверніться до місцевого ділера або зв'яжіться з Сервісним відділом "Philips Domestic Appliаnces аnd Personаl Cаre BV". BG | Гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за
 • Страница 37 из 45
  EN | Recipes Fruit cake Do not process more than one batch in a row. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing. Ingredients: - 150g dates - 225g dried plums - 100 nuts (50g almonds/50g walnuts) - 50g raisins - 50g sultanas - 200g whole rye flour - 100g wheat
 • Страница 38 из 45
  Majonez Składniki: - 2 żółtka lub jedno duże jajko - 1 łyżeczka musztardy - 1 łyżeczka octu - 200 ml oleju - Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. B Załóż na uchwycie na akcesoria tarczę emulgującą i umieść ją w misce. Włóż do miski żółtka jajek lub jajko, musztardę i ocet. Dodawaj
 • Страница 39 из 45
  B B Radeţi cartofii curăţaţi şi lăsaţi-i să se scurgă într-o strecurătoare. Adăugaţi oul, ceapa tocată şi puţină sare şi amestecaţi bine. Puneţi un pic de ulei în tigaie şi încălziţi-l. Apoi adăugaţi un strat din compoziţia obţinută şi prăjiţi. RU | Рецепты Фруктовый пирог Не обрабатывайте за один
 • Страница 40 из 45
  B B B špetka soli 1 sáček prášku do pečiva 300 ml podmáslí Vložte kovovou čepel do mísy. Přidejte všechny suroviny do mísy a mixujte po dobu 40 sekund. Těsto pak dejte na obdélníkový plech a pečte 40 minut při teplotě 170cC. Majonéza Přísady: - 2 žloutky nebo 1velké vejce - 1 lžička hořčice - 1
 • Страница 41 из 45
  Reszelt tészta (burgonyás palacsinta) Hozzávalók: - 500 g burgonya - 1 aprított hagyma - 1 tojás - só - olaj B Darálja le a nyers, hámozott burgonyákat, majd egy szűrőben csepegtesse le a darált burgonyát. Adja hozzá a tojást, az aprított hagymát, kevés sót, majd keverje jól össze. B Tegyen kevés
 • Страница 42 из 45
  B B B щіпка солі 1 пакетик пекарського порошку 300 мл пахти Встановіть металевий ніж у посудину. Покладіть усі інгредієнти до чаші та змішуйте протягом 40 секунд. Покладіть тісто на прямокутний лист для смажіння та підсмажуйте 40 хвилин при 170cC. Майонез Складові: - 2 яєчних жовтка або 1 велике
 • Страница 43 из 45
  B Съвет за коктейлен сос: добавете 50 мл прясна сметана, малко уиски, 3 лъжици доматено пюре и малко сок от джинджифил към 100 мл майонеза. Райбекухен (картофена палачинка) Съставки: - 500 г картофи - 1 накълцана глава лук - 1 яйце - сол - олио B Гранулирайте суровите и обелени картофи и оставете
 • Страница 44 из 45
  u www.philips.com 4203 064 13993
 • Страница 45 из 45