Инструкция для PHILIPS HX1515, HX1513, HX1510, HX2538, HX2585, HX1526, HX1514

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

sensiflex

power toothbrush

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 163
  sensiflex power toothbrush
 • Страница 2 из 163
  2
 • Страница 3 из 163
  3
 • Страница 4 из 163
  4
 • Страница 5 из 163
  5 ENGLISH 6 POLSKI 16 ROMÂNĂ 27 РУССКИЙ 37 ČESKY 49 MAGYAR 59 SLOVENSKY 69 HX2585, HX2538,HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511, HX1510 УКРАЇНСЬКА 79 HRVATSKI 89 EESTI 99 LATVISKI 109 LIETUVIŠKAI 119 SLOVENŠČINA 129 БЪЛГАРСКИ 139 SRPSKI 150
 • Страница 6 из 163
  6 ENGLISH Introduction This unique electric toothbrush removes plaque better than a normal, manual toothbrush. It also helps to protect your gums.When you exert too much pressure while brushing, the brush head will automatically flex back. Because of this clear signal, you will quickly adopt the
 • Страница 7 из 163
  ENGLISH 7 ◗ Noise level HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Noise level HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Preparing for use Mounting the appliance to the wall 15,6 C 3 right C ◗ To drill the holes in theon the places, you can use the drilling stencil last page of 1 1 Mount the charging unit to
 • Страница 8 из 163
  ENGLISH 8 normal way without recharging it between the brushing sessions. Recharge the appliance when the motor almost stops running. Repeat this procedure 3 times in a row. To extend the lifetime of the battery, repeat this procedure every 6 months. 16 hrs HX2585, HX2538 C ◗ Types the battery is
 • Страница 9 из 163
  ENGLISH 9 Brushing Tips Brushing C 1 C 2 C Place the brush head against the tooth in such a way that it covers the surface of the tooth as well as the gum line. Hold the brush head in this position for a few seconds and then move on to the next tooth. The round brush head removes plaque from the
 • Страница 10 из 163
  10 ENGLISH Gum Protection system C 1 C 2 The Gum Protection system guarantees that you do not exert too much pressure on the teeth and gums. If you exert too much pressure on the toothbrush, you will feel and hear the brush head flexing backwards.As soon as you reduce the pressure, the brush head
 • Страница 11 из 163
  ENGLISH 11 Minimum brushing time: 2 minutes In general, 2 minutes will be enough to clean your teeth properly. Naturally, you can also brush longer than 2 minutes. indicate that 2 C ◗ A red pilot light will blink toHX2585, HX2538 minutes have passed (types and HX1526 only). Optimal dental hygiene
 • Страница 12 из 163
  12 ENGLISH C 3 Switch the toothbrush on again and rinse the drive shaft under the tap to wash a away toothpaste residues. C 4 Types HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 and HX1510 only: store the brush attachment on the pin on the charging unit.Types HX2585 and HX2538 only: store the brush
 • Страница 13 из 163
  ENGLISH 13 You can obtain new brush attachments from the shop in which you purchased the toothbrush. All round Philips replacement brush attachments can be used. Environment When you discard the appliance in due course, remove the battery and dispose of it in an environmentally safe way. ◗ You can
 • Страница 14 из 163
  14 ENGLISH C 4 Open the lid of the battery holder by hand or by means of a screwdriver. C 5 Lift the battery out of the battery holder by means of a screwdriver. After the bottom has been unscrewed, the appliance may not be watertight anymore and the guarantee will become invalid. Guarantee &
 • Страница 15 из 163
  ENGLISH 15 Troubleshooting If you are unable to solve your problem by means of the troubleshooting guide below, please contact the nearest Philips service centre, the Philips Customer Care Centre in your country or contact us online at www.philips.com. Problem Solution The toothbrush does not work
 • Страница 16 из 163
  16 POLSKI Wstęp Ta unikalna, elektryczna szczoteczka do zębów usuwa osad nazębny lepiej niż tradycyjna szczoteczka ręczna. Chroni ona również twoje dziąsła. Gdy wywierasz zbyt duży nacisk na szczoteczkę, głowica automatycznie odsuwa się do tyłu. Dzięki temu wyraźnemu sygnałowi możesz szybko dobrać
 • Страница 17 из 163
  POLSKI 17 czy w gniazdku znajduje się napięcie. Zasilanie elektryczne do gniazdek znajdujących się w oprawie luster nad umywalkami lub do gniazdek przeznaczonych do golarek w łazienkach może być odłączone przy wyłączonym świetle. ◗ Poziom hałasu dla modeli: HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗
 • Страница 18 из 163
  18 POLSKI należy C ◗ Przed rozpoczęciem ładowaniawyłączone. sprawdzić czy urządzenie jest ◗ Szczoteczkę można pozostawić w swoim stanowisku, pozwalając na jej ciągłe ładowanie. Jednak gdy korzystamy z urządzenia po raz pierwszy, zaleca się wykorzystanie go aż do momentu wyczerpania się baterii.W
 • Страница 19 из 163
  POLSKI C 3 Umieść głowicę szczoteczki w ustach. C 4 19 Włącz urządzenie wciskając przycisk i rozpocznij szczotkowanie zębów. ◗ Informacje o najlepszym sposobie czyszczenia zębów, najkrótszym czasie czyszczenia oraz o funkcjach czyszczących urządzenia zamieszczone są w poniższym rozdziale pt.
 • Страница 20 из 163
  20 POLSKI C 3 Kieruj głowicę szczoteczki ostrożnie wzdłuż zębów przednich i zębów trzonowych. ◗ Sprawdź czy dokładnie oczyściłeś powierzchnię zębów - wewnątrz, z zewnątrz oraz powierzchnie miażdżące - jak również linię dziąseł. Dzięki ustalonemu wzorcowi czyszczenia nie ominiesz żadnego z obszarów.
 • Страница 21 из 163
  POLSKI 21 Wskazówka: Jeśli osad usuwany jest w sposób prawidłowy, dziąsła będą koloru różowego i ściśle otaczać będą ząb. Zdrowe dziąsła nie krwawią podczas jedzenia lub czyszczenia zębów (optymalna higiena zębów). Jednak podczas początkowego stosowania szczoteczki dziąsła mogą lekko krwawić.
 • Страница 22 из 163
  22 POLSKI Czyszczenie i przechowywanie urządzenia C 1 Włącz szczoteczkę i wypłucz nasadkę szczoteczki pod strumieniem bieżącej letniej wody z kranu (maksymalnie 60cC). C 2 Wyłącz szczoteczkę, odłącz nasadkę szczoteczki i opłucz jej wnętrze. C 3 Włącz ponownie szczoteczkę i wypłucz wałek napędowy
 • Страница 23 из 163
  POLSKI 23 Pojemnik do przechowywania oraz uchwyty na szczoteczki można odłączyć od ładowarki i umyć w zmywarce. C 5 Oczyścić ładowarkę wilgotną szmatką. Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wymiana 1 Dla uzyskania najlepszych wyników czyszczenia należy co trzy
 • Страница 24 из 163
  24 POLSKI ◗ Możesz również zanieść urządzenie do serwisu Philipsa, gdzie personel pomoże ci wyjąć baterię i pozbyć się jej w sposób przyjazny dla środowiska. 1 Przed wyjęciem baterii powinna być ona całkowicie wyeksploatowana. Dlatego z urządzenia należy korzystać aż do chwili, w której samo się
 • Страница 25 из 163
  POLSKI 25 Gwarancja i serwis Jeśli potrzebujesz informacji lub masz jakiś problem, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta (numer telefonu znajdziesz w Karcie Gwarancyjnej) lub też z najbliższym punktem serwisowym sprzętu AGD, autoryzowanym przez firmę Philips (patrz: wykaz w Karcie Gwarancyjnej).
 • Страница 26 из 163
  26 POLSKI Naprawianie usterek Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające dla rozwiązania twojego problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym Philipsa, Działem Obsługi Klienta w twoim kraju lub online z naszą firmą: www.philips.com. Problem Rozwiązanie Szczoteczka nie działa,
 • Страница 27 из 163
  ROMÂNĂ 27 Introducere Această periuţă de dinţi electrică, unică îndepărtează placa dentară mai bine decât o periuţă obişnuită, manuală.Vă ajută, de asemenea, la protejarea gingiilor. Dacă exercitaţi o presiune prea mare în timpul periajului, capul de periere va sări înapoi. Datorită acestui semnal
 • Страница 28 из 163
  ROMÂNĂ 28 aparatele de ras poate fi întrerupt dacă lumina este stinsă. ◗ Nivel de zgomot HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Nivel de zgomot HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Modalitate de utilizare Montarea aparatului pe perete C 15,6 1 Montaţi încărcătorul pe perete, cu ajutorul a 2 şuruburi
 • Страница 29 из 163
  ROMÂNĂ 29 Totuşi, când folosiţi aparatul pentru prima dată, vă recomandăm să-l folosiţi până se descarcă acumulatorul. Folosiţi aparatul în mod obişnuit fără să-l reîncărcaţi între periaje. Reîncărcaţi aparatul doar în momentul când motorul este pe punctul de a se opri. Repetaţi această procedură
 • Страница 30 из 163
  30 ROMÂNĂ C 4 Porniţi aparatul apăsând butonul şi începeţi periajul dentar. ◗ Pentru cea mai bună metodă de periaj dentar, durata optimă şi funcţiile aparatului, consultaţi capitolul "Sugestii pentru periaj dentar" de mai jos. Sugestii pentru periaj dentar Periajul dentar C 1 C 2 C Poziţionaţi
 • Страница 31 из 163
  ROMÂNĂ 31 ◗ Puteţi găsi instrucţiuni de periaj pe site-ul nostru: www.philips.com. Sistem de protejare a gingiilor C 1 C 2 Sistemul de protejare a gingiilor echilibrează presiunea exercitată de dumneavoastră asupra dinţilor şi gingiilor. Dacă exercitaţi o presiune prea mare pe periuţă, veţi simţi
 • Страница 32 из 163
  32 ROMÂNĂ Duarata minimă de periere: 2 minute În general, 2 minute sunt suficiente pentru a vă spăla corect pe dinţi. Evident, puteţi prelungi această perioadă. roşu va clipi pentru a C ◗ Un ledminute au trecut (doarindica faptul că cele 2 modelele HX2585, HX2538 şi HX1526). Igienă dentară optimă
 • Страница 33 из 163
  ROMÂNĂ 33 C 3 Porniţi din nou periuţa pentru a clăti resturile de pastă de dinţi de pe ax sub jet de apă. C 4 Doar tipurile HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 şi HX1510: fixaţi periuţa pe încărcător pentru depozitare. Doar tipurile HX2585 şi HX2538: depozitaţi periuţele (max. 4) în
 • Страница 34 из 163
  34 ROMÂNĂ Puteţi obţine accesorii de schimb la magazinul de unde aţi cumpărat periuţa. Puteţi folosi orice tip de periuţă de schimb cu cap rotund, marca Philips. Protejarea mediului înconjurător În momentul când aruncaţi aparatul, scoateţi acumulatorul şi aruncaţi-l respectând normele de protejare
 • Страница 35 из 163
  ROMÂNĂ C 4 Deschideţi capacul compartimentului. C 5 35 Scoateţi acumulatorul cu ajutorul şurubelniţei. După ce aţi deşurubat baza aparatului, acesta nu mai este etanş, iar garanţia nu mai este valabilă. Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să
 • Страница 36 из 163
  36 ROMÂN∑ În cazul unor probleme Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu ajutorul ghidului de mai jos, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat centru service Philips, Centrul de Relaţii cu Clienţii din ţara dumneavoastră sau să ne contactaţi la www.philips.com. Problemă Soluţie Periuţa de dinţi nu
 • Страница 37 из 163
  РУССКИЙ 37 Введение Эта уникальная электрическая зубная щетка удаляет зубной камень лучше, чем обычная, ручная щетка. Она также обеспечивает защиту ваших десен. Если во время чистки зубов вы прикладываете слишком большое усилие, головка щетки автоматически отходит назад. Благодаря этому четкому
 • Страница 38 из 163
  РУССКИЙ 38 ◗ При подзарядке зубной щетки убедитесь в том, что розетка электросети находится под напряжением. При выключении света подача электроэнергии в электророзетки, размещенные в зеркальных шкафах над умывальными раковинами, или в электророзетки для электробритвы в ванных комнатах может
 • Страница 39 из 163
  РУССКИЙ 39 Как заряжать аккумуляторную батарею 1 Перед первым использованием электроприбора необходимо заряжать аккумуляторную батарею в течение по крайней мере 16 часов. зарядку батареи, C ◗ Перед тем,вкак начатьприбор выключен. убедитесь том, что ◗ Вы можете оставить зубную щетку в зарядном
 • Страница 40 из 163
  40 РУССКИЙ Пользование электроприбором C 1 2 1 Установите чистящую насадку на электрическую зубную щетку; вставив ее в байонетный замок и повернув на четверть оборота по часовой стрелке. Благодаря этому действию разъединение щетки и насадки при вибрации станет невозможным. 2 Выдавите зубную пасту
 • Страница 41 из 163
  РУССКИЙ 41 Советы по чистке зубов Чистка зубов C 1 C 2 C Приложите головку зубной щетки к зубу таким образом, чтобы она накрывала и поверхность зуба, и пришеечную часть десны. В течение нескольких секунд удерживайте щетку в этом положении, а затем передвиньте ее к следующему зубу. Круглая головка
 • Страница 42 из 163
  42 РУССКИЙ Система защиты десен C 1 C 2 Система защиты десен исключает чрезмерное давление на зубы и десны при чистке зубов. Если вы нажмете слишком сильно на зубную щетку, то почувствуете и услышите щелчок в момент отклонения головки щетки назад. Как только вы уменьшите давление, головка щетки
 • Страница 43 из 163
  РУССКИЙ 43 Минимальная продолжительность чистки зубов: 2 минуты. В большинстве случаев, для того, чтобы как следует почистить зубы, достаточно 2 минут. Разумеется, вы можете чистить зубы и дольше. индикатора указывает C ◗ Мигание красногоминуты (только модели на то, что прошло 2 HX2585, HX2538 и
 • Страница 44 из 163
  44 РУССКИЙ C 2 Выключите зубную щетку. Снимите чистящую насадку и промойте ее изнутри. C 3 Включите зубную щетку повторно, чтобы смыть остатки зубной пасты с приводного вала. C 4 Только для моделей HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 и HX1510: храните насадки щетки на штыре, расположенном на
 • Страница 45 из 163
  РУССКИЙ 45 Замена частей 1 Для наилучших результатов чистки зубов замену чистящей насадки следует производить через каждые 3 месяца. ◗ Замену чистящей насадки следует производить также в том случае, когда щетина зубной щетки начинает выгибаться наружу. Вы можете приобрести новые чистящие насадки в
 • Страница 46 из 163
  46 РУССКИЙ во включенном состоянии до ее полной разрядки. 2 1 C 2 Возьмите в руки зарядное устройство и поместите зубную щетку на стержень. Чтобы отвинтить нижнюю часть зубной щетки, поверните щетку против часовой стрелки. C 3 Чтобы извлечь батарею из отсека, переверните зубную щетку и прижмите ее
 • Страница 47 из 163
  РУССКИЙ 47 потребителей компании «Филипс» в вашей стране (номер телефона центра вы найдете на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic
 • Страница 48 из 163
  48 êìëëäàâ Устранение неисправностей Если вы не можете устранить неисправности самостоятельно, с помощью представленной ниже инструкции по устранению неисправностей, обращайтесь в ближайший сервисный центр компании «Филипс», в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в своей стране или
 • Страница 49 из 163
  ČESKY 49 Úvod Tento jedinečný zubní kartáček odstraňuje plag lépe než běžný zubní kartáček. Přitom současně chrání vaše dásně.V okamžiku, kdy by byl tlak kartáčku nadměrný, odskočí přední část kartáčku zpět.To je pro vás upozornění, že je třeba tlak na kartáček při čištění zubů zmenšit. Klinické
 • Страница 50 из 163
  ČESKY 50 ◗ Hladina hluku HX2585, HX2538: - Lc = 66 dB(A). Příprava k použití Připevnění na stěnu C 15,6 1 Nabíjecí jednotku upevněte dvěma šrouby (3,0x30 mm) a dvěma hmoždinkami (S5) (nejsou v příslušenství). můžete C ◗ K vyvrtání děr na správném místěstraně použít vrtací šablonu na poslední 3 1
 • Страница 51 из 163
  ČESKY 51 akumulátor zcela vybije. Pak akumulátor plně nabijte.Tento proces opakujte třikrát za sebou. Abyste prodloužili životnost akumulátoru, realizujte výše uvedený postup vždy po šesti měsících. 16 hrs HX2585, and C ◗ Pouze typyakumulátorHX2538 svítí HX1526: jakmile je nabíjen, zelená
 • Страница 52 из 163
  52 ČESKY Rady pro čištění zubů Čištění zubů C 1 C 2 C Nasaďte kartáček proti zubům tak, že pokrývá povrch zubů stejně jako linii dásní. Podržte kartáček v této poloze několik sekund a pak přejděte k dalším zubům. Kruhový kartáček odstraní plag ze zubů i z linie dásní. Individuálně se pohybující
 • Страница 53 из 163
  ČESKY 53 Systém ochrany dásní (Gum Protection) C 1 C 2 Systém ochrany dásní zajišťuje, aby tlak kartáčku na zuby nebo na dásně nebyl nadměrný. Jakmile tento tlak nadměrně zvětšíte, ucítíte a uslyšíte, jak přední část kartáčku odskočila směrem dozadu. Jakmile tlak zmenšíte, vrátí se přední část
 • Страница 54 из 163
  54 ČESKY vás upozorní, C ◗ Blikání červené kontrolky (pouze typy že uběhly dvě minuty čištění HX2585, HX2538 a HX1526). Optimální zubní hygiena Pro optimální zubní hygienu je vhodné ještě používat zubní vlasec a zubní párátko jako doplněk k elektrickému zubnímu kartáčku. Další informace o výrobcích
 • Страница 55 из 163
  ČESKY 55 C 3 Znovu kartáček zapněte a smyjte z hnací hřídele proudem vody zbytky zubní pasty. C 4 Typy HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 a HX1510: nástavec můžete uložit v nabíjecí jednotce.Typy HX2585 a HX2538: nástavce (max. 4) můžete uložit v zásobníku. HX2538: můžete též C ◗ Typy HX2585
 • Страница 56 из 163
  56 ČESKY Nové kartáčky můžete získat v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Lze používat všechny kruhové náhradní kartáčky Philips. Ochrana životního prostředí Když jednoho dne zrušíte celý přístroj, dříve než ho vyhodíte, vyjměte z něj nejdříve akumulátor a odevzdejte jej v příslušné sběrně. ◗
 • Страница 57 из 163
  ČESKY C 5 57 Akumulátor vyjměte pomocí šroubováku z držáku. Když bylo odšroubováno dno, není již přístroj vodotěsný a ztrácí též nárok na záruku. Záruka & servis Pokud byste měli jakýkoli problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, vyhledejte na internetu stránku www.philips.com, nebo
 • Страница 58 из 163
  58 âESKY Možné problémy Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, pokuste se ho vyřešit podle následujících pokynů nebo se spojte s Informačním střediskem firmy Philips. Můžete též vyhledat internetovou stránku www.philips.com. Problém Možné řešení Přístroj nepracuje, ačkoli Přesvědčte se zda je
 • Страница 59 из 163
  MAGYAR 59 Bevezetés Ez az egyedūlálló elektromos fogkefe hatékonyabban távolítja el a fogkövet, mint a hagyományos, kézi fogkefék. A készūlék a fogíny védelmét is segíti. Ha fogmosáskor túlságosan nagy erővel nyomná a fogkefét, annak feje automatikusan hátrahajlik. E világos jelzésnek köszönhetően
 • Страница 60 из 163
  MAGYAR 60 feletti tūkrön lévő aljzatot vagy a borotválkozóaljzatot is áramtalanítja. ◗ Zajszint (HX1526, HX1511, HX1510): - Lc = 67 dB(A) ◗ Zajszint (HX2585, HX2538): - Lc = 66 dB(A) Előkészítés a használatra A készūlék falra szerelése C 15,6 1 A töltőegységet 2 csavar (3,0 x 30 mm) és 2 tipli (S5)
 • Страница 61 из 163
  MAGYAR 61 A készūlék használatba vétele, vagyis az első feltöltés után azonban javasolt az akkumulátort teljesen lemeríteni. A készūléket ilyenkor ne töltse fel az egyes fogmosások között. Csak akkor töltse fel az akkumulátort, ha a motor működése már leállt. Ezt az eljárást egymás után háromszor
 • Страница 62 из 163
  62 MAGYAR C 4 Kapcsolja be a készūléket a gomb megnyomásával, és mosson fogat. ◗ A legjobb fogmosási módszerről, a minimális fogmosási időről és a készūlék tisztítási funkcióiról a következő részben (Tanácsok a fogmosáshoz) olvashat. Tanácsok a fogmosáshoz Fogmosás C 1 C 2 C Úgy helyezze fogára a
 • Страница 63 из 163
  MAGYAR 63 ◗ Honlapunkon (www.philips.com) is talál útmutatatást a fogmosáshoz. Ínyvédő rendszer C 1 C 2 Az ínyvédő rendszer szavatolja, hogy ne lehessen túlzott erővel mosni a fogat és a fogínyt. Ha túlságosan erősen nyomja meg a fogkefét, a érezhető és hallható lesz, amint a kefefej hátrahajlik.A
 • Страница 64 из 163
  64 MAGYAR A fogmosás minimális ideje: 2 perc Általában 2 perc elegendő arra, hogy jól megtisztítsa fogát.Természetesen 2 percnél hosszabb ideig is folytathatja a fogmosást. a piros jelzőlámpa C ◗ A 2 perc leteltét (csak HX2585, HX2538 és kigyulladása jelzi HX1526 típusnál). A helyes fogápolás A
 • Страница 65 из 163
  MAGYAR 65 C 3 Ismét kapcsolja be a fogkefét, és a csap alatt leöblítve mossa le a hajtótengelyről a rajta maradt fogkrémet. C 4 Csak HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 és HX1510 típusnál:A kefefej a töltőegység csapjára állítva tárolható. Csak HX2585 és HX2538 típusnál:A kefefejek (legfeljebb
 • Страница 66 из 163
  66 MAGYAR Új fejeket abban az ūzletben vásárolhat, ahol a fogkefét vette. A Philips valamennyi kerek tartalék kefefeje alkalmazható. Környezetvédelem Ha majd idővel kiselejtezi a készūléket, vegye ki belőle az akkumulátort, és környezetbarát módon selejtezze ki azt. ◗ Egy Philips szakszervizbe is
 • Страница 67 из 163
  MAGYAR 67 C 4 Nyissa fel az akkumulátortartó fedelét kézzel vagy csavarhúzó segítségével. C 5 Emelje ki az akkumulátort a tartójából egy csavarhúzóval. A fogkefe aljának lecsavarásával a készūlék elveszti vízállóságát, s a jótállás érvénytelenné válik. Jótállás és szerviz Ha információra van
 • Страница 68 из 163
  68 MAGYAR Hibaelhárítás Ha az alábbi hibaelhárítási útmutató segítségével nem sikerūl megoldania a felmerūlt problémát, forduljon a Philips legközelebbi szakszervizéhez vagy az országban működő vevőszolgálatához, vagy lépjen velūnk kapcsolatba a világhálón, a www.philips.com címen. Probléma
 • Страница 69 из 163
  SLOVENSKY 69 Úvod Táto jedinečná elektrická zubná kefka odstraňuje zubný povlak lepšie ako bežná, ručná kefka. Pomáha tiež chrániť Vaše ďasná. Keď ňou príliš zatlačíte, hlava kefky sa automaticky zakloní dozadu.Vďaka tomuto jasnému signálu si rýchlo zvyknete na správny tlak kefky. Klinické testy
 • Страница 70 из 163
  SLOVENSKY 70 ◗ Úroveň hluku HX2585, HX2538: - Lc = 66 dB(A) Príprava na použitie Pripevnenie zariadenia na stenu C 15,6 1 Nabíjačku pripevnite na stenu pomocou 2 skrutiek (3,0x30mm) a 2 hmoždiniek (S5) (nie sú priložené). C ◗ Na presné zameranie vŕtaných otvorov na môžete použiť šablónu
 • Страница 71 из 163
  SLOVENSKY 71 Aby ste predĺžili životnosť batérie, opakujte uvedený postup raz za 6 mesiacov. 16 hrs C ◗ Len modely HX2585, HX2538 a HX1526: Počas nabíjania batérie svieti zelené kontrolné svetlo. ◗ Zúbnú kefku môžete dať do stojana a nechať ju nepretržite nabíjať. Použitie zariadenia C 1 2 1 Hlavu
 • Страница 72 из 163
  72 SLOVENSKY Rady pri čistení Čistenie zubov C 1 C 2 C Hlavu kefky priložte k zubom tak, aby zakrývala povrch zubov ako aj líniu ďasien. Hlavu kefky podržte v tejto polohe niekoľko sekúnd a potom prejdite ku ďalšiemu zubu. Zaokrúhlená hlava kefky odstraňuje zubný povlak zo zubov a ďasien.
 • Страница 73 из 163
  SLOVENSKY 73 Systém ochrany ďasien C 1 C 2 Systém ochrany ďasien zabezpečuje, že tlak kefky na ďasná je primeraný. Ak kefkou pritlačíte na ďasná príliš silno, pocítite a budete počuť, ako sa kefka ohne smerom dozadu. Hneď ako znížite tlak, hlava kefky sa vráti do pôvodnej polohy. Tým sú chránené
 • Страница 74 из 163
  74 SLOVENSKY C ◗ Po 2 minutach začne blikať červené kontrolné svetlo (len modely HX2585, HX2538 a HX1526 ). Optimálna hygiena zubov Kvôli optimálnej starostlivosti o hygienu zubov sa, ako doplnok ku čisteniu zubov pomocou elektrickej zubnej kefky, odporúča používať zubné nite a medzizubné kefky.
 • Страница 75 из 163
  SLOVENSKY C 3 Znovu zapnite zubnú kefku, aby ste opláchli zvyšky zubnej pasty z hriadeľa. C 4 75 Len modely HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 a HX1510: hlavu kefky odkladajte na výstupok nabíjačky. Len modely HX2585 a HX2538: v úložnom priestore môžete umiestniť až 4 hlavy kefiek. C ◗ Len
 • Страница 76 из 163
  76 SLOVENSKY Môžete používať všetky typy zaoblených hláv kefiek Philips. Životné prostredie Ak chcete zariadenie po ukončení jeho životnosti odstrániť, vyberte batériu a zneškodnite ju spôsobom bezpečným pre životné prostredie. ◗ Zariadenie tiež môžete zaniesť do servisného centra Philips, ktorého
 • Страница 77 из 163
  SLOVENSKY C 5 77 Pomocou skrutkovača vyberte batériu z nosiča. Po odskrutkovaní dna už zariadenie nie je vodotesné a zároveň prestáva platiť záruka. Záruka a servis Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili www stránku spoločnosti Philips - www.philips.com,
 • Страница 78 из 163
  78 SLOVENSKY Odstraňovanie porúch Ak nie ste schopní vyriešiť problém na základe nasledujúcich informácií, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na najbližšie servisné centrum Philips, Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine, alebo nás kontaktovali online na
 • Страница 79 из 163
  УКРАЇНСЬКА 79 Вступ Унікальна електрична щітка усуває зубний наліт краще, ніж звичайна. Вона також оберігає ваші ясна. Якщо ви надто сильно натискаєте на щітку, головка щітки автоматично вигинається назад. Завдяки цьому чіткому сигналу ви швидко пристосуєте зусилля при чищенні зубів. Клінічні
 • Страница 80 из 163
  УКРАЇНСЬКА 80 ◗ Рівень шуму HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Рівень шуму HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Підготовка до використання Прикріплення пристрою до стіни C 15,6 1 Прикріпіть зарядний пристрій до стіни, застосовуючи 2 шурупи (3,0 х 30 мм) та 2 стінних кронштейна (S5, не додаються).
 • Страница 81 из 163
  УКРАЇНСЬКА 81 пристрій, ми радимо використовувати його до повного розрядження акумулятора. Для цього використовуйте пристрій звичайним чином без дозарядки між чищеннями. Почніть заряджати пристрій, коли двигун вже майже зупиниться. Повторіть цю процедуру 3 рази підряд. Щоб збільшити термін
 • Страница 82 из 163
  82 УКРАЇНСЬКА C 4 Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку, та почніть чистити зуби. ◗ Що стосується найкращого способу чищення, мінімального часу та функцій пристрою, див. розділ "Поради щодо чищення" нижче. Поради щодо чищення Чищення C 1 C 2 C Щітка повинна приставлятися до зубів так, щоб вона
 • Страница 83 из 163
  УКРАЇНСЬКА 83 Фіксована схема чищення гарантує те, що Ви не пропустите жодне місце. ◗ Інструкції з чищення ви також знайдете на сайті: www.philips.com. Система захисту ясен C 1 C 2 Система захисту ясен гарантує, що ви не прикладатиме завелике зусилля при на зуби та ясна. Коли ви прикладаєте
 • Страница 84 из 163
  84 УКРАЇНСЬКА Мінімальний час чищення: 2 хвилини. Взагалі, 2 хвилини достатньо для належно чищення зубів. Звичайно, Ви можете чистити зуби довше, ніж 2 хвилини. C ◗ Червона лампа почне мигати, показуючи, що сплинуло 2 хвилини (тільки моделі HX2585, HX2538 та HX1526). Оптимальна гігієна зубів Для
 • Страница 85 из 163
  УКРАЇНСЬКА 85 C 3 Увімкніть щітку знову та промийте привідний вал під краном, щоб змити залишки пасти. C 4 Тільки моделі HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 та HX1510 : зберігайте насадку щітки на стержні зарядного пристрою. Тільки моделі HX2585 та HX2538: зберігайте насадки (макс. 4) у
 • Страница 86 из 163
  86 УКРАЇНСЬКА Ви можете придбати нову насадку у магазині, де Ви придбали щітку. Можуть застосовуватися будь-які круглі насадки-щітки "Philips". Навколишнє середовище Коли Ви викидаєте пристрій після того, як він відпрацював належний час, витягніть акумулятор та позбудьтеся його у спосіб,
 • Страница 87 из 163
  УКРАЇНСЬКА 87 C 4 Відкрийте кришку тримача акумулятора рукою або викруткою. C 5 Зніміть акумулятор з тримача за допомогою викрутки. Після того, як Ви відкрутили нижню частину пристрій вже не буде вологостійким, а тому гарантія на нього втрачається. Гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна
 • Страница 88 из 163
  88 УКРАЇНСЬКА Усунення неполадок Якщо Ви не можете усунути проблему за допомогою інструкції, зверніться до найближчого сервісного центру Philips, Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні, або зв'яжіться з нами через сервер www.philips.com. Проблема Вирішення Зубна щітка взагалі не
 • Страница 89 из 163
  HRVATSKI 89 Uvod Ova jedinstvena elektronska četkica za zube uklanja naslage bolje od obične, ručne četkice za zube. Pomaže i u čuvanju Vaših desni. Kada kod pranja zubi prejako prtisnete četkicu, glava četkice će se automatski saviti unatrag. Zbog tog ćete se jasnog znaka brzo prilagoditi
 • Страница 90 из 163
  HRVATSKI 90 ◗ Razina buke HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Priprema za uporabu Montaža aparata na zid C 15,6 1 Montirajte punjač na zid pomoću dva vijka (3 x 30 mm) i 2 plastična klina (S5) (nisu dio isporuke). izbušili rube na pravim mjestima, C ◗ Da bisteupotrijebiti uzorak za bušenje koji se
 • Страница 91 из 163
  HRVATSKI 16 hrs 91 C ◗ Samo modeli HX2585, HX2538 i HX1526: dok se baterija puni, zelena kontrolna žaruljica je uključena. ◗ Četkicu možete staviti na postolje tako da se neprestano puni. Uporaba C 1 2 1 Umetnite glavu u tijelo četkice i zakrenite je udesno za 1/4. Na taj način se glava četkice ne
 • Страница 92 из 163
  92 HRVATSKI Savjeti Pranje zuba C 1 C 2 C Položite četkicu na zube tako da prekrije površinu zuba kao i desni. Držite četkicu u tom položaju nekoliko sekundi i zatim prijeđite na sljedeći zub. Okrugla četkica uklanja naslage sa zuba i ispod desni. Active Tip čisti prostor između zuba. 3 Pažljivo
 • Страница 93 из 163
  HRVATSKI C 93 2 Ako previše pritiščete četkicu za zube, osjetit ćete i čuti da se glava četkice savija unatrag. To će se vjerojatno dogoditi nekoliko puta nakon što tek počnete koristiti četkicu. Nakon određenog vremena ćete otkriti optimalan pritisak kod pranja zubi, pa će se glava četkice rjeđe
 • Страница 94 из 163
  94 HRVATSKI proizvodima možete naći na našim Web stranicama: www.philips.com Čišćenje i pohrana C 1 Uključite aparat i isperite četkicu ispod slavine mlakom vodom (maks. 60cC). C 2 Isključite četkicu. Odvojite glavu četkice i isperite unutrašnjost. C 3 Ponovo uključite četkicu i isperite pogonski
 • Страница 95 из 163
  HRVATSKI 95 Spremnik i držači četkica mogu se izvaditi iz jedinice za punjenje i oprati u perilici posuđa. C 5 Očistite punjač vlažnom krpom. Prije čišćenja odspojite punjač iz napajanja. Zamjena dijelova 1 Za najbolje rezultate zamijenite glavu četkice svaka 3 mjeseca. ◗ Glavu četkice potrebno je
 • Страница 96 из 163
  96 HRVATSKI C 2 Podignite punjač i stavite četkicu na držač. Zakrenite četkicu ulijevo kako bi odvrnuli dno. C 3 Okrenite četkicu naopako i pritisnite je na tvrdu površinu za skidanje baterijskog pretinca. C 4 Rukom ili odvijačem otvorite pokrov baterijskog pretinca. C 5 Odvijačem odignite bateriju
 • Страница 97 из 163
  HRVATSKI proizvoda ili servisnom odjelu Philipsovih proizvoda za kućanstvo i osobnu njegu (the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV). 97
 • Страница 98 из 163
  98 HRVATSKI U slučaju problema Ne možete li ukloniti problem pomoću donje tablice, obratite se najbližem ovlaštenom servisu, Philips predstavništvu u Vašoj zemlji ili posjetite našu web stranicu, www.philips.com. Problem Rješenje Četkica uopće ne radi iako Provjerite da li je utikač punjača
 • Страница 99 из 163
  EESTI 99 Sissejuhatus See ainulaadne elektrihambahari eemaldab hambakattu paremini kui harilik hambahari. Samas aitab ta kaitsta teie igemeid. Kui vajutate hambaharjale puhastamise ajal liiga tugevasti, siis paindub hambahari automaatselt tagasi. Selle signaali abil õpite varsti tunnetama,
 • Страница 100 из 163
  100 EESTI ◗ Müra tase HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Seadme kasutuselevõtt Seadme seinale kinnitamine C 15,6 1 Seadme seinale kinnitamiseks kasutage 2 kruvi (3.0x30mm) ja 2 seinapistikut (S5) (neid pole kaasas). kasutusjuhendi viimaselt C ◗ Kasutage shablooniõigesse kohta seina sisse leheküljelt,
 • Страница 101 из 163
  EESTI 101 Akude tööiga pikendamiseks korrake seda võtet iga 6 kuu tagant. 16 hrs mudelid HX1526: C ◗ Ainult laadimiseHX2585, HX2538 jatuli. akude ajal põleb roheline ◗ Te võite hambaharja alusel hoida ja lasta akudel pidevalt laadida. Seadme kasutamine C 1 2 1 Kinnitage harjatarvik hambaharjas
 • Страница 102 из 163
  102 EESTI Nõuandeid hammaste puhastamiseks Hammaste puhastamine C 1 C 2 C Pange hambahari hammaste vastu nii, et hari kataks nii hambaid kui ka igemepiiri. Hoidke hambaharja sellises asendis mõni sekund ja suunduge järgmise hamba juurde. Ümmargune hambaharjapea eemaldab hambakatu nii hammastelt kui
 • Страница 103 из 163
  EESTI 103 C 2 Liiga tugeva vajutamise korral paindub hambahari tagasi ning te kuulete ja tunnete klõpstust. Õrnemalt vajutades paindub hambahari tavaasendisse. Nii kaitsete oma igemeid. Hakates harja kasutama, juhtub nii mitmeid kordi. Mõne aja pärast saavutate optimaalse vajutamistugevuse ja harja
 • Страница 104 из 163
  104 EESTI Rohkem infot Philipsi hambahooldusest ja muudest toodetest leiate veebileheküljelt: www. philips. com. Puhastamine ja hoidmine C 1 Lülitage hambahari sisse ja loputage hambaharja tarvikut voolava leige vee all (maks. 60cC). C 2 Lülitage hambahari välja. Eemaldage harja tarvik ja loputage
 • Страница 105 из 163
  EESTI 105 C ◗ Ainult mudelid HX2585 ja HX2538: ühe harjatarviku asemel võib hoidikus olla ka hambapasta. Tarvikute- ja harjahoidkut võib eemaldada laadimisaluselt ja pesta nõudepesumasinas. C 5 Puhastage laadimisalus niiske lapiga. Enne puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik seinapistikust.
 • Страница 106 из 163
  106 EESTI ◗ Võite seadme tagastada Philips hooldekeskusse, kus eemaldatakse patareid ja hävitatakse keskkonnasõbralikult. 1 Eemaldades akusid peavad need olema täiesti tühjad. Selleks laske seadmel töötada seni, kuni see seiskub ja alles siis eemaldage akud. C 2 Pange hambahari laadimisalusel
 • Страница 107 из 163
  EESTI 107 Garantii ja teenindus Kui te vajate infot või on teil mingeid küsimusi, pöörduge Philips Web saiti www.philips.com või võtke ühendus Philips hoolduskeskusega oma riigis (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole hoolduskeskust, pöörduge kohaliku Philips toodetemüüja
 • Страница 108 из 163
  108 EESTI Mida teha häirete korral Kui te ei suuda lahendada häideid seadme töös kasutusjuhendi abil, soovitame pöörduda Philipsi hoolduskeskusesse, Philipsi tarbijate teeninduskeskusesse teie riigis või võtke ühendus meiega www.philips.com. Probleem Lahendus Hambahari ei tööta, isegi kui see on
 • Страница 109 из 163
  LATVISKI 109 Ievads Šī unikālā elektriskā zobu birste noņem aplikumu labāk par parasto zobu birsti.Tā palīdz aizsargāt smaganas. Ja tīrāt zobus ar pārāk lielu spēku, birstes galviņa automātiski atliecas atpakaļ. Pateicoties tam, jūs ātri iemācīsieties lietot pareizo spēku zobu tīrīšanai. Klīniskās
 • Страница 110 из 163
  110 LATVISKI ◗ Trokšņa līmenis HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Ierīces sagatavošana lietošanai Piestiprināšana pie sienas C 15,6 1 Lai piestiprinātu uzlādētāju pie sienas, izmantojiet divas skrūves (3,0 x 30 mm) un divus dībeļus (S5) (neietilpst komplektā). vietās, varat C ◗ Lai izurbtu caurumus
 • Страница 111 из 163
  LATVISKI 111 Lai pagarinātu akumulatora darba mūžu, rīkojieties šādi reizi sešos mēnešos. 16 hrs C ◗ Tikai modeļiem HX2585, HX2538 un zaļā HX1526: uzlādējot akumulatoru, spīd signāllampiņa. ◗ Varat glabāt zobu birsti statīvā, lai tā pastāvīgi uzlādējas. Ierīces lietošana C 1 2 1 Pievienojiet zobu
 • Страница 112 из 163
  112 LATVISKI Padomi zobu tīrīšanai Zobu tīrīšana C 1 C 2 C Novietojiet zobu suku pret zobu tā, lai suka nosedz zoba virsmu un smaganas. Paturiet zobu suku šādā stāvoklī dažas sekundes un pārvietojiet pie nākamā zoba. Apaļā suka notīra aplikumu no zoba un smaganām. Atsevišķi kustās Active Tip, kas
 • Страница 113 из 163
  LATVISKI 113 C 2 Pārāk stipri spiežot zobu suku, jutīsiet un dzirdēsiet, kā sukas galviņa atliecas atpakaļ. Tiklīdz stiprums tiek samazināts, sukas galviņa atgriežas parastajā stāvoklī.Tā tiek pasargātas smaganas. Iespējams, ka tā gadīsies pirmājās lietošanas reizēs. Pēc kāda laika piemērosiet
 • Страница 114 из 163
  114 LATVISKI Sīkāka informācija par Philips precēm mutes dobuma veselībai, kā arī citām Philips ierīcēm atrodama mūsu mājas lapā internetā: www.philips.com. Tīrīšana un uzglabāšana C 1 Ieslēdziet ierīci un noskalojiet sukas uzgali remdenā tekošā ūdenī (maks. 60cC). C 2 Izslēdziet zobu birsti.
 • Страница 115 из 163
  LATVISKI 115 un HX C ◗ Tikai modeļiem HX2585no suku 2538: ir iespējams noņemt vienu turētājiem, lai uzglabāšanas konteinerā atbrīvotos vieta zobu pastas tūbiņai. Uzglabāšanas konteineru un suku turētājus ir iespējams noņemt no uzlādētāja un mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. C 5 Tīriet uzlādētāju ar
 • Страница 116 из 163
  116 LATVISKI ◗ Ierīci var nogādāt Philips remontdarbnīcā, kur akumulators tiks izņemts un no tā atbrīvosies videi draudzīgā veidā. 1 Akumulatoram ir jābūt pilnīgi iztukšotam, kad no tā atbrīvojas.Tāpēc pirms akumulatora izņemšanas ierīce jādarbina līdz motors apstājas. C 2 Paņemiet uzlādētāju un
 • Страница 117 из 163
  LATVISKI 117 Garantija un remonts Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu
 • Страница 118 из 163
  118 LATVISKI Problēmu novēršana Ja problēmu nav iespējams novērst, ņemot vērā turpmākos padomus, lūdzu sazinieties ar tuvāko Philips pilnvaroto remontdarbnīcu, Philips Pakalpojumu centru savā valstī vai mājas lapu internetā www.philips.com. Problēma Risinājums Zobu birste nedarbojas, kaut arī
 • Страница 119 из 163
  LIETUVIŠKAI 119 Įžanga Šis unikalus, elektrinis dantų šepetėlis šalina dantų apnašas geriau nei įprastas dantų šepetėlis. Jis taip pat saugo jūsų dantenas. Kai valydamiesi dantis per smarkiai spaudžiate šepetėlį, šepetėlio galvutė automatiškai atsilenkia. Šios funkcijos dėka jūs greitai įprasite
 • Страница 120 из 163
  120 LIETUVIŠKAI ◗ Triukšmo lygis HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Triukšmo lygis HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Pasiruošimas naudojimui Prietaiso tvirtinimas prie sienos C 15,6 Pritvirtinkite tiekimo bloką prie sienos, naudodami 2 varžtus (3.0x30mm) ir 2 sieninius kablius (S5) (nepridėti)
 • Страница 121 из 163
  LIETUVIŠKAI 121 naudokite prietaisą įprastu būdu, neįkraudami jo tarp valymo sesijų. Perkraukite prietaisą, kai motoras beveik nustoja veikęs. Pakartokite šią procedūrą 3 kartus iš eilės. Norėdami prailginti baterijų gyvavimo laiką, pakartokite šią procedūrą kas 6 mėnesius. 16 hrs HX2585, HX2538 ir
 • Страница 122 из 163
  122 LIETUVIŠKAI Valymo patarimai Valymas C 1 C 2 C Laikykite šepetėlio galvutę tokiu būdu, kad ji uždengtų danties paviršių ir taip pat dantenų juostą. Palaikykite šepetėlį tokioje pozicijoje kelias sekundes ir pereikite prie kito danties. Apvali šepetėlio galvutė pašalina apnašas nuo dantų ir
 • Страница 123 из 163
  LIETUVIŠKAI 123 Dantenų apsaugos sistema C 1 C 2 Dantų apsaugos sistema garantuoja, kad jūs nespausite dantų ir dantenų pernelyg stipriai. Jei per stipriai paspausite šepetėliu, pajusite ir išgirsite spragtelėjimą, kai šepetėlis atsilenkia atgal. Kai tik jūs sumažinate spaudimą, šepetėlis grįš į
 • Страница 124 из 163
  124 LIETUVIŠKAI lemputės blykčiojimas C ◗ Raudonos signalinės minutės (tik HX2585, reiškia, kad praėjo 2 HX2538 ir HX1526 modeliams). Optimali dantų higiena Visapusiškai dantų priežiūrai rekomenduojama naudoti ne tik dantų šepetėlį, bet ir siūlą dantims bei dantų krapštukus. Daugiau informacijos
 • Страница 125 из 163
  LIETUVIŠKAI 125 C 3 Vėl įjunkite šepetėlį ir išskalaukite sujungimą po tekenčiu vandeniu, kad nuplautumėte pastos liekanas. C 4 Tik HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 ir HX1510 modeliams: šepetėlio priedus laikykite tam skirtoje vietoje ant maitinimo blokelio.Tik HX2585 ir HX2538 modeliams:
 • Страница 126 из 163
  126 LIETUVIŠKAI Naujus antgalius galite įsigyti parduotuvėje, kurioje pirkote dantų šepetėlį. Apvalūs Philips keičiami šepetėlio priedai gali būti naudojami. Aplinka Kai prietaisas nusidėvės, išimkite bateriją ir išmeskite tokiu būdu, kuris nekenkia aplinkai. ◗ Jūs taip pat galite priduoti aparatą
 • Страница 127 из 163
  LIETUVIŠKAI 127 C 5 Iškelkite bateriją iš laikiklio naudodami atsuktuvą. Po to, kai dugnas bus atsuktas, prietaisas nebebus daugiau atsparus vandeniui ir garantija nebegalios. Garantija ir aptarnavimas Jeigu jums reikalinga informacija arba turite problemų, apsilankykite Philips tinklapyje
 • Страница 128 из 163
  128 LIETUVI·KAI Gedimų taisymas Jeigu negalite išspręsti problemos naudodami gedimų taisymo instrukcijas žemiau, susisiekite su artimiausiu Philips aptarnavimo centru jūsų šalyje arba susisiekite su mumis per www.philips.com. Problema Sprendimas Šepetėlis visiškai nedirba, nors buvo įkraunamas visą
 • Страница 129 из 163
  SLOVENŠČINA 129 Predstavitev Ta edinstvena električna zobna ščetka odstranjuje zobne obloge bolje kot običajna, ročna zobna ščetka. Prav tako pomaga varovati vaše dlesni. Če s krtačko med ščetkanjem zob premočno pritisnete, se glava ščetke samodejno upogne nazaj. Zaradi tega jasnega signala, se
 • Страница 130 из 163
  130 SLOVENŠČINA ◗ Stopnja hrupa HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Stopnja hrupa HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A) Priprava za uporabo Montaža aparata na steno C 15,6 1 Montirajte napajalno enoto na steno s pomočjo dveh vijakov (3,0x30mm) in dveh zidnih vložkov (S5) (niso priloženi). pravilnih
 • Страница 131 из 163
  SLOVENŠČINA 131 baterija popolnoma izprazni.To naredite tako, da aparat normalno uporabljate in ga med posameznimi ščetkanji ne polnite. Aparat napolnite šele tedaj, ko se motor sam zaustavi.Ta postopek ponovite trikrat zapored. Da podaljšate življenjsko dobo baterije, ponovite ta postopek vsakih
 • Страница 132 из 163
  132 SLOVENŠČINA Nasveti za ščetkanje Ščetkanje C 1 C 2 C Glavo ščetke položite na zobe tako, bo pokrivala površino zoba, kot tudi rob dlesni. Pridržite ščetko v tem položaju za nekaj sekund in jo nato premaknite na naslednji zob. Okrogla glava ščetke odstranjuje obloge z zob in pod robom dlesni.
 • Страница 133 из 163
  SLOVENŠČINA 133 Sistem zaščite dlesni C 1 C 2 Sistem zaščite dlesni zagotavlja, da ne pritiskate premočno na zobe ali dlesni. Če premočno prititisnete zobno ščetko, boste začutili in zaslišali, kako se glava ščetka upogne nazaj.Takoj, ko pritisk zmanjšate, se glava ščetke povrne v normalen
 • Страница 134 из 163
  134 SLOVENŠČINA tem C ◗ Rdeča kontrolna lučka bo utripala in s(samo ponazorila, da sta pretekli dve minuti pri modelih HX2585, HX2538 in HX1526). Optimalna zobna higiena Za optimalno zobno higieno je kot dodatek električni zobni ščetki priporočljiva tudi uporaba zobne nitke in zobotrebcev. Več
 • Страница 135 из 163
  SLOVENŠČINA 135 C 3 Ponovno vklopite ščetko in sperite pogonsko os pod tekočo vodo, da odplaknete vse ostanke zobne paste. C 4 Modeli HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511 in HX1510:shranite nastavke za ščetkanje na količek polnilne enote. Modela HX2585 in HX2538: shranite nastavke za ščetkanje
 • Страница 136 из 163
  136 SLOVENŠČINA Nove nastavke (ščetke) lahko kupite pri podjetju NTT d.o.o. iz Velenja, ki je uvoznik vseh originalnih nadomestnih delov za vse Philipsove aparate. Uporabljate lahko vse Philipsove nadomestne ščetke. Okoljevarstveni vidik Ko boste aparat zavrgli, odstranite baterijo in jo odvrzite
 • Страница 137 из 163
  SLOVENŠČINA 137 C 5 Z izvijačem dvignite baterijo iz nosilca. Ko je dno aparata enkrat odvito, aparat ni več vodotesen, zato postane garancija neveljavna. Garancija in servis Če potrebujete servis ali informacijo, ali če imate težave, obiščite Philipsovo spletno stran na internetu www.philips.com
 • Страница 138 из 163
  138 SLOVENŠČINA Premagovanje težav Če s pomočjo teh navodil ne morete rešiti vašega problema, vas prosimo, da se obrnete na najbližji Philipsov servisni center, ali nas kontaktirate na www.philips.com. Težava Rešitev Zobna ščetka sploh ne Preverite, ali je vtikač napajalne enote pravilno deluje,
 • Страница 139 из 163
  БЪЛГАРСКИ 139 Увод Тази уникална електрическа четка за зъби отстранява плаката по-добре от обикновена ръчна четка за зъби. Тя помага и за защитата на венците ви. Ако окажете прекалено голям, натиск докато си миете зъбите, главата на четката автоматично се огъва назад. Благодарение на този ясен
 • Страница 140 из 163
  140 БЪЛГАРСКИ проверете дали в контакта има ток. При изключване на лампите на шкафче с огледало над мивка е възможно да се прекъсва захранването към контакта в шкафчето или контакта за самобръсначката. ◗ Ниво на шум HX1526, HX1511, HX1510: - Lc = 67dB(A) ◗ Ниво на шум HX2585, HX2538 - Lc = 66 dB(A)
 • Страница 141 из 163
  БЪЛГАРСКИ 141 да зареждате C ◗ Когато започнете изключен. уреда проверете дали е ◗ Можете да поставите четката за зъби на поставката и да я оставите да се зарежда постоянно. Когато обаче започнете да използвате уреда за пръв път, препоръчва се да го ползвате до пълно изтощаване на батерията. За
 • Страница 142 из 163
  142 БЪЛГАРСКИ 2 Поставете паста за зъби върху главата на четката. C 3 Поставете главата на четката в устата си. C 4 Включете уреда, като натиснете бутона, и започнете да миете зъбите си. ◗ За най-добър метод на миене на зъбите, минимално време за миене и функциите на уреда вж. раздел "Съвети за
 • Страница 143 из 163
  БЪЛГАРСКИ 143 C 3 Насочвайте главата на четката внимателно по протежение на зъбите и кътниците. ◗ Почистете добре всички повърхности на зъбите (вътрешната страна, външната страна и дъвкателната повърхност) както и линията на венците. Една постоянно установена последователност при миенето на зъбите
 • Страница 144 из 163
  144 БЪЛГАРСКИ главата на четката за зъби по-рядко ще се огъва назад. Съвет: Ако плаката е премахната правилно, венците имат розов цвят и обхващат здраво зъбите. Здравите венци не кървят, когато се храните или миете зъбите си (вж. също раздел "Оптимална зъбна хигиена"). Ако все пак венците ви леко
 • Страница 145 из 163
  БЪЛГАРСКИ 145 Повече информация относно продуктите на Philips за хигиена на устата и други продукти на Philips можете да намерите на нашия Уеб сайт: www.philips.com. Почистване и съхранение C 1 Включете четката за зъби и изплакнете сменяемата четка под течаща хладка вода (максимум 60cC). C 2
 • Страница 146 из 163
  146 БЪЛГАРСКИ можете C ◗ Само за модели HX2585 и HX2538:четки, за да извадите един от държачите на да съхранявате на негово място туба с паста за зъби. Контейнерът и държачите на четки могат да се свалят от зарядното устройство и да се измият в миялна машина. C 5 Почистете зарядното устройство с
 • Страница 147 из 163
  БЪЛГАРСКИ 147 Опазване на околната среда Когато след време изхвърлите уреда, извадете батерията и я изхвърлете по начин, който не е опасен за околната среда. ◗ Можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips, където ще свалят батерията и ще я изхвърлят по начин, който не е опасен за
 • Страница 148 из 163
  148 БЪЛГАРСКИ Гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в листовката с гаранция за
 • Страница 149 из 163
  БЪЛГАРСКИ 149 Отстраняване на неизправности Ако не можете да разрешите проблема чрез ръководството за отстраняване на неизправности по-долу, се обърнете към найблизкия сервизен център на Philips, към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна или се свържете с нас на адрес
 • Страница 150 из 163
  150 SRPSKI Uvod Ova jedinstvena elektronska četkica za zube uklanja plak bolje nego obična, ručna četkica. Ova četkica takodje pomaže u zaštiti vaših desni. Ukoliko četkicu previše pritiskate u toku pranja zuba, glava četkice će se automatski saviti unazad. Zahvaljujući ovom jasnom signalu, brzo
 • Страница 151 из 163
  SRPSKI 151 ◗ Nivo šuma HX1526, HX1511, HX1510: - Lc= 67dB(A) ◗ Nivo šuma HX2585, HX2538 - Lc= 66 dB(A) Pre upotrebe Montiranje uredjaja na zid C 15,6 1 Jedinicu za punjenje montirajte na zid koristeći 2 navrtnja (3.0x30mm) i 2 tipla (S5) (ne isporučuju se). C ◗ Da biste rupe izbušili na
 • Страница 152 из 163
  152 SRPSKI puneći ga izmedju pranja. Napunite uredjaj kada motor skoro prestane sa radom. Ovu proceduru ponovite 3 puta. Da biste produžili radni vek baterije, ovu proceduru ponavljajte na svakih 6 meseci. 16 hrs tipovi HX2585, C ◗ Samopunjenja baterije,HX2538, i HX1526: u toku zelena kontrolna
 • Страница 153 из 163
  SRPSKI 153 Saveti za pranje zuba Pranje zuba C 1 C 2 C Postavite glavu četkice uz zub tako da pokriva kako površinu zuba, tako i liniju desni. Glavu četkice zadržite u ovom položaju nekoliko sekundi, a zatim predjite na sledeći zub. Okrugla glava četkice uklanja plak sa zuba i ispod linije desni.
 • Страница 154 из 163
  154 SRPSKI Sistem za zaštitu desni (Gum Protection) C 1 C 2 Sistem za zaštitu desni garantuje da zubi i desni neće trpeti preveliki pritisak u toku pranja. Ukoliko četkicu pritisnete suviše jako, osetićete i čuti kako se glava četkice savija unazad. Čim budete smanjili pritisak, glava četkice će se
 • Страница 155 из 163
  SRPSKI 155 kontrolna lampica će treptati da C ◗ Crvenada je 2 minuta pranja isteklo (samo označi tipovi HX2585, HX2538, i HX1526). Optimalna higijena zuba Za optimalnu higijenu zuba, pored električne četkice za zube, preporučuje se i upotreba konca za čišćenje zuba i čačkalica. Više informacija o
 • Страница 156 из 163
  156 SRPSKI C 3 Ponovo uključite četkicu i isperite pod slavinom pogonsko vratilo, da biste oprali ostatke paste za zube. C 4 Samo tipovi HX1526, HX1515, HX1514, HX1513, HX1511, i HX1510: dodatak za pranje zuba odložite na iglu jedinice za punjenje. Samo tipovi HX2585 i HX2538: dodatke za pranje
 • Страница 157 из 163
  SRPSKI 157 ◗ Dodatak za pranje zuba takodje treba zameniti kada krajevi čekinja počnu da se izvijaju prema spolja. Nove dodatke za pranje zuba možete naći u prodavnici u kojoj ste kupili četkicu. Za zamenu se mogu koristiti svi tipovi okruglih Philips dodataka za pranje zuba. Okolina Ukoliko
 • Страница 158 из 163
  158 SRPSKI C 4 Otvorite držač baterije rukom ili uz pomoć šrafcigera. C 5 Šrafcigerom izvucite bateriju iz držača. Nakon što je dno četkice odvijeno uredjaj može propuštati vodu, pa garancija postaje nevažeća. Garancija i servis Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate neki problem, molimo vas
 • Страница 159 из 163
  SRPSKI 159 Mogući problemi Ukoliko niste u mogućnosti da rešite vaš problem uz pomoć liste mogućih problema ispod, molimo vas kontaktirajte najbliži Philips-ov servisni centar, Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji, ili nas kontaktirajte putem Interneta na www.philips.com. Problem Rešenje
 • Страница 160 из 163
  160
 • Страница 161 из 163
  161
 • Страница 162 из 163
  u www.philips.com 4203 000 51793
 • Страница 163 из 163