Инструкция для PHILIPS SCH530

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12

Seadme kasutamine

Lutt-termomeeter

Kõige mugavamini saate beebi keha temperatuuri mõõta lutt-termomeetriga. 

See on ka kõige mugavamaks viisiks beebile. Ärge kasutage toodet 30 min 

jooksul pärast seda, kui beebi on saanud kuumi või külmi jooke, sest siis oleks 

mõõtmine ebatäpne.

Termomeetri sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nupule (A-1). 

(Ekraanile (A-2) kuvatakse „L” ja vilkuv „°C”.) 

Pange lutt beebile suhu ja jätke sinna, kuni termomeeter annab neli 

järjestikulist lühikest helisignaali. 

Nüüd kuvatakse ekraanile mõõdetud temperatuur ja sümbol °C ei vilgu. 

Võtke lutt beebi suust välja.

Vajutage sisse-välja nupule termomeetri väljalülitamiseks. (Toimides nii 

pikendate aku tööiga. Termomeeter lülitub automaatselt välja umbes 10 

min pärast mõõtmist.)

Viimati mõõdetud temperatuuri kontrollimine

Kui soovite võrrelda temperatuure, siis ilmselt soovite teada, kui suur oli 

viimati mõõdetud temperatuur. Seda saab teha ainult üks kord enne uut 

mõõtmist. Vajutage ja hoidke sisse-välja nuppu all umbes 3 sek. Ekraanile 

kuvatakse viimati mõõdetud temperatuur ja „M” sümbol mälu tähisena. Kui 

lasete nupu lahti, siis temperatuur kustutatakse mälust ära.

Aku tühi märgutuli

Sellesse lutt-termomeetrisse on paigaldatud kauakestev aku, mille tööiga 

on umbes 2 kuni 3 aastat. Kui ekraanile kuvatakse 

, siis on aku tühi ja 

termomeetri kasulik tööiga lõppenud. Ärge seda rohkem kasutage. 

Enne kui viskate termomeetri minema, eemaldage aku ja utiliseerige see 

keskonnasõbralikul viisil. (Et akut kätte saada, klõpsake vaike kate lahti).

Digitaalne painduva otsaga termomeeter

Lutt-termomeeter on sama täpne kui digitaalne painduvaotsaline termomeeter, 

kuid seda on mugavam kasutada. Sellest hoolimata on rektaalne mõõtmine 

loomupäraselt suukaudsest mõõtmisest täpsem mõõtmisviis. Digitaalse 

painduvaotsalise termomeetriga mõõtmine annab võimaluse iseenda 

rahustamiseks.

-

-

-

-

-

LiETUViŠKAi

LT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции

Document Outline