Инструкция для PHILIPS SCH530

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

15

LT

Tehniline spetsifikatsioon

 

  Digitaalne painduva  

Lutt-termomeeter

 otsaga termomeeter

termomeeter

Mõõtmed (mm) 

:  133(L) x 21(W) x 12(H)  48(L) x 55(W) x 36(H)

Kaal 

:  9,5 grammi  

15 grammi

Võimsustarve  

:  

0.2 mW

Aku 

:  

1,55 V alalisvool, tüüp LR41

Aku tööiga  

:  

> 100 töötundi

Mõõtmispiirkond 

:  

32°C to 44°C

Täpsus  

:  ±0,1 °C temperatuurivahemikus 35 °C kuni 38 °C;

 

 

±0,2 °C ülejäänud vahemikus.

Luti suurus  

:  

1 (sobib vastsündinud beebidele)

Complies with MDD93/42/EEC.

Kui te vajate infot või on seadme töös tekkinud mingid probleemid, külastage 

kodulehekülge www.philips.com või võtke ühendus Teie riigi firma Philips 

hoolduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei 

ole klienditeeninduskeskust, siis pöörduge Philipsi toodete kohaliku müüja 

poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV 

(kodumasinate hoolduse ja klienditeeninduse) osakonnaga.

Keskkonnakaitse

Kasutuskõlbmatut seadet ei tohi olmeprügi hulka visata. Seade tuleb 

ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säästmiseks. 

(Jn 1)

·

LiETUViŠKAi

GARANTiJA iR APTARNAViMAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции

Document Outline