Инструкция для PHILIPS SCH550, AVENT SCH550

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

35

Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu sCH550

Ovim Philips AVENT digitalnim termometrom možete da odredite 

idealnu temperaturu kupke, odnosno idealnu sobnu temperaturu za svoju 

bebu. Beba se ovim proizvodom može i bezbedno igrati, budući da je 

termometar dizajniran u skladu sa svim propisima za bezbednost igračaka 

u EU i SAD-u.

Vaša beba će se najugodnije osećati u kupki ako je temperatura vode 

između 36,5°C i 38°C. Voda temperature od 39°C ili više je prevruća i 

može opeći vašu bebu! Idealna sobna temperatura dok beba spava iznosi 

oko 18°C. 

Pre upotrebe termometra pažljivo pročitajte ova uputstva. Uputstva i 

ambalažu ne bacajte jer sadrže važne informacije.

elektromagnetna polja (eMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa 

elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na 

odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je 

bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

upotreba digitalnog termometra za kupku i sobnu temperaturu

Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu uvek je spreman za 

upotrebu. Jednostavno ga ubacite u kupku ili ga ostavite na polici u 

bebinoj sobi.
NAPOMENA:

Vodu pre merenja temperature dobro promešajte.

Termometar stavite u kadu za vreme punjenja. To će omogućiti brzo i 

precizno očitavanje temperature vode.

Promešajte vodu dok merite temperaturu.

Baterije mogu da se istroše nakon otprilike 2 godine. Tada možete da ih 

zamenite.

 1 

Pritisnite jedinicu za merenje dok ne iskoči iz gumenog kućišta

 2 

Izvadite poklopac pregrade za bateriju

 3 

Pažljivo izvadite prazne baterije pomoću pincete

-

-

-

srPski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции

Document Outline