Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Въпрос

Отговор

Защо родителското 

устройство реагира 

бавно на звука от 

бебето?

Настройте чувствителността на микрофона на устройството за 

бебето на по-висока степен и/или приближете устройството до 

бебето. Съблюдавайте устройството за бебето да е поне на 1 

метър от бебето.

Защо родителското 

устройство реагира 

много бързо на 

други звуци?

Настройте чувствителността на микрофона на устройството за 

бебето на по-ниска степен и/или приближете устройството до 

бебето.

Защо връзката от 

време на време се 

губи?

Родителското устройство вероятно е на границата на радиуса на 

действие. Поставете родителското устройство на място, където 

приема по-добре. Имайте предвид, че при преместване на някое от 

устройствата възстановяването на връзката ще отнеме около 30 

секунди.

Защо има смущения 

в родителското 

устройство?

Смущения могат да се получат, когато родителското устройство е 

извън радиуса на действие на устройството за бебето. Също така 

може родителското устройство да е много близо до прозорец, 

през който да приема смущаващи сигнали. Преместете 

родителското устройство по-далече от прозореца. Смущения се 

получават и ако между двете устройства има твърде много стени и 

плочи. Поставете родителското устройство на друго място, по-

близо до устройството за бебето. Проверете дали устройствата са 

достатъчно далече от мобилни и безжични телефони, 

радиоприемници и телевизори.

Защо родителското 

устройство приема 

сигнали от друг 

бебефон?

Бебефонът работи на един и същи канал с друг бебефон наблизо. 

Настройте и двете устройства на друг канал с превключвателя на 

каналите.

Български

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline