Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Adaptéry obsahují transformátor. Neodstraňujte adaptéry kvůli výměně za jiné zástrčky, je to 

nebezpečné.

Nepřetržitý přenos je zakázán, a proto dítě uslyšíte pouze v případě, že vydává nějaký zvuk.

Antény na obou jednotkách jsou pevně připojené. Netahejte za ně ani se je nesnažte 

odstranit.

Příprava k použití

Elektronickou chůvu lze napájet ze sítě nebo bateriemi. 

napájení ze sítě

 1 

 Zasuňte malou zástrčku do dětské jednotky a adaptér do zásuvky ve zdi.  (Obr. 2)

  

 Zasuňte malou zástrčku do jednotky pro rodiče a adaptér do zásuvky ve zdi. (Obr. 3)

napájení bateriemi

I když neplánujete napájet elektronickou chůvu bateriemi, doporučujeme vložit do obou jednotek 

baterie. Zajistíte tak automatickou zálohu v případě výpadku napájení. 

Jednotka pro rodiče i dětská jednotka se napájí čtyřmi 1,5V bateriemi typu R6 AA. Je velmi vhodné 

používat baterie Philips LR6 PowerLife.

Pokud elektronickou chůvu napájíte bateriemi, musíte je vyměnit, jakmile začne červeně blikat 

kontrolka zapnutí přístroje.
Při vkládání baterií musíte mít suché ruce a také obě jednotky musí být suché.

Poznámka:Nepoužívejte najednou staré a nové baterie ani různé typy baterií.
Poznámka:Pokud nebudete elektronickou chůvu používat déle než měsíc, baterie vyjměte.
Poznámka:Pokud baterie zůstávají v jednotce i při napájení ze sítě, zkontrolujte každých šest měsíců, zda 

nedochází k úniku elektrolytu.

Dětská jednotka

 1 

 Odemkněte kryt přihrádky na baterie otočením zajišťovacího knoflíku pomocí mince. Poté 

sejměte kryt. (Obr. 4)

  

 Vložte čtyři 1,5voltové baterie AA. (Obr. 5)

Zkontrolujte správné umístění pólů + a - .

  

 Zavřete kryt přihrádky na baterie otočením zajišťovacího knoflíku pomocí mince.

Jednotka pro rodiče

 1 

 Otočte zajišťovací knoflík ve spodní části o čtvrt otáčky (1) a posunutím krytu přihrádky na 

baterie směrem dolů kryt sejměte (2). (Obr. 6)

  

 Vložte čtyři 1,5voltové baterie AA. (Obr. 7)

Zkontrolujte správné umístění pólů + a - .

  

 Nasuňte kryt přihrádky na baterie zpět na přihrádku na baterie (1) a otočením zajišťovacího 

knoflíku ve spodní části o čtvrt otáčky kryt upevněte (2). (Obr. 8)

Použití přístroje

 1 

 Umístěte obě jednotky do stejné místnosti a vyzkoušejte spojení. (Obr. 9)

Zajistěte, aby byla dětská jednotka ve vzdálenosti alespoň 1 metr od jednotky pro rodiče.

  

 Stisknutím vypínače zapněte dětskou jednotku. (Obr. 10)

Kontrolka zapnutí přístroje začne svítit zeleně.

,

,

,

,

Čeština

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline