Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

nejčastější dotazy

Tato kapitola uvádí seznam nejčastějších dotazů týkajících se elektronické chůvy Philips. Pokud se 

vám nepodaří najít odpověď na svoji otázku, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Otázka

Odpověď

Proč kontrolka zapnutí 

přístroje nesvítí?

Pravděpodobně není malá zástrčka zasunutá řádně do zásuvky na 

jednotce, nebo možná není adaptér zasunutý vůbec nebo správně do 

zásuvky ve zdi. Také je možné, že jste zapomněli jednotky zapnout. 

Jednotky zapněte stisknutím vypínače na dětské jednotce a otočením 

ovládání hlasitosti na jednotce pro rodiče dolů. Pokud jednotky napájíte 

bateriemi, je možné, že jsou téměř vybité. V takovém případě vyměňte 

baterie.

Proč kontrolka zapnutí 

přístroje bliká červeně?

Napájíte jednotku bateriemi a ty jsou téměř vybité. Vyměňte baterie.

Proč jednotka pro 

rodiče vydává 

pronikavý zvuk?

Jednotky jsou příliš blízko u sebe. Posuňte jednotku pro rodiče alespoň 

do vzdálenosti 1 metr od dětské jednotky. Pokud to nepomůže, znamená 

to, že je nastavená příliš vysoká hlasitost. Otočte ovládání hlasitosti na 

nižší úroveň.

Proč z jednotky pro 

rodiče nevychází 

žádný zvuk?

Zkontrolujte, zda je hlasitost dostatečná. Pokud je nízká, otočte ovládání 

hlasitosti na vyšší úroveň. Zkontrolujte také citlivost mikrofonu dětské 

jednotky.

Proč kontrolka spojení 

bliká červeně?

Kontrolka bliká červeně z důvodu ztráty spojení. Jednotka pro rodiče 

může být mimo dosah dětské jednotky, případně může být nastavená na 

jiný kanál než dětská jednotka. Zkontrolujte, zda jsou jednotka pro rodiče 

i dětská jednotka nastavené na stejný kanál. Pokud ano, umístěte jednotku 

pro rodiče na jiné místo, blíže k dětské jednotce.

Proč jednotka pro 

rodiče pípá?

Tento zvuk představuje výstražnou signalizaci spojení. Znamená, že 

jednotky nejsou ve spojení. Jednotka pro rodiče může být mimo dosah 

dětské jednotky, případně může být nastavená na jiný kanál, než dětská 

jednotka. Zkontrolujte, zda jsou jednotka pro rodiče i dětská jednotka 

nastavené na stejný kanál. Pokud ano, umístěte jednotku pro rodiče na 

jiné místo, blíže k dětské jednotce.

Proč jednotka pro 

rodiče reaguje příliš 

pomalu na zvuky 

dítěte?

Nastavte citlivost mikrofonu na dětské jednotce na vyšší úroveň nebo 

dětskou jednotku přisuňte blíže k dítěti. Ujistěte se, že je dětská jednotka 

ve vzdálenosti alespoň 1 metr od dítěte.

Proč jednotka pro 

rodiče reaguje příliš 

rychle na ostatní 

zvuky?

Nastavte citlivost mikrofonu na dětské jednotce na nižší úroveň nebo 

dětskou jednotku přisuňte blíže k dítěti.

Proč čas od času 

dochází k přerušení 

spojení?

Jednotka pro rodiče se nejspíš nachází na hranici provozního dosahu. 

Umístěte jednotku pro rodiče blíže k dětské jednotce na místo s lepším 

příjmem. Počítejte s tím, že než dojde k opětovnému navázání spojení po 

přemístění jedné nebo obou jednotek, uplyne zhruba 30 sekund.

Čeština1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline