Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imagesissejuhatus

Philips on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja töökindlate toodete 

valmistamisele. Selle beebijälgijaga kuulete te beebit ükskõik kus te oma majas või selle ümbruses ka 

ei viibiks. Valik kuueteistkümnest erinevast kanalist garanteerib minimaalse interferentsi.

Philipsi „Baby-Care” sarjaga hoolitseme beebi eest üheskoos!

Üldine kirjeldus (Jn 1)

a  Beebiseade

1

  Mikrofon 

2

  Väikese pistiku pesa

3

  Sisse/välja nupp 

4

  „Toide sees” märgutuli

5

  Mikrofoni tundlikkuse regulaator 

6

  Kanaliselektor 

7

  Adapter

8

  Väike pistik 

9

  Patareipesa kaas

B  Keskseade

1

  Adapter 

2

  Väike pistik

3

  „Toide sees” märgutuli

4

  Kõlar 

5

  Ühenduse märgutuli 

6

  Helitugevuse regulaator sisse-välja lülitiga 

7

  Ühenduse alarmsignaali lüliti 

8

  Patareipesa kaas 

9

  Kanaliselektor

tähelepanu!

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

Beebijälgijat võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelist ja korralikku 

täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.

Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 10 °C kuni 40 °C. 

Seadet võite kasutada toitepinge vahemikus 220 V kuni 240 V.

Enne adapteri ühendamist kontrollige, kas adapterile märgitud toitepinge vastab kohaliku 

elektrivõrgu pingele. 

Ärge jätke beebijälgijat väga kuuma ega külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.

Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatust (vähemalt 

1 meetri kaugusel).

Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.

Kunagi ärge katke beebijälgijat käteräti või tekiga.

Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.

Kunagi ärge kasutage beebijälgijat märgades kohtades või vee ääres.

Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage beebijälgija beebi- ja keskseadme korpust, v.a 

patareipesa.

Kasutage ainult komplektisolevaid adaptereid.

Kui üks adapteritest on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks vahetage see alati 

ühega originaaladapteritest.

Adapterites on transformaator. Ärge lõigake adaptereid toitejuhtme küljest ära teist tüüpi 

pistiku vastu vahetamiseks, sest see võib tekitada ohtlikke olukordi.

Kuna pidev saatmine pole lubatud, siis võite beebit kuulata ainult siis, kui ta häält teeb.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

eesti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline