Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Antene na objema jedinicama su učvršćene. Ne povlačite ih te ih ne pokušavajte ukloniti.

Priprema za uporabu

Monitor za bebe možete koristiti dok je priključen na mrežno napajanje ili dok radi na baterije. 

rad na mrežno napajanje

 1 

 Uključite mali utikač u jedinicu za bebe te adapter umetnite u zidnu utičnicu.  (Sl. 2)

  

 Uključite mali utikač u roditeljsku jedinicu te adapter umetnite u zidnu utičnicu. (Sl. 3)

Rad na baterije

Iako ne namjeravate koristiti napajanje na baterije, savjetujemo da umetnete baterije u obje jedinice. 

Tako ćete osigurati automatsko rezervno napajanje u slučaju prekida mrežnog napajanja. 

Za napajanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu koristite četiri R6 baterije veličine AA od 1,5 V. 

Savjetujemo da koristite baterije Philips LR6 PowerLife.

Zamijenite baterije kada indikator napajanja treperi crveno dok monitor za bebe radi s baterijama.
Pazite da vaše ruke i obje jedinice budu suhe prilikom umetanja baterija.

Napomena:Ne miješajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
Napomena:Uklonite baterije ako ne namjeravate koristiti monitor za bebe mjesec dana ili dulje.
Napomena:Ako baterije ostanu u jedinici kada radi na napajanje, svakih šest mjeseci provjerite ima li 

curenja u baterijama.

Jedinica za bebu

 1 

 Otključajte poklopac odjeljka za baterije okretanjem kvake pomoću novčića. Zatim uklonite 

poklopac. (Sl. )

  

 Umetnite četiri baterije od 1,5 V veličine AA. (Sl. 5)

Provjerite jesu li pozitivni i negativni polovi baterija okrenuti u odgovarajućem smjeru.

  

 Zatvorite poklopac odjeljka za baterije okretanjem kvake za zatvaranje pomoću novčića.

Roditeljska jedinica

 1 

 Okrenite kvaku za zaključavanje koja se nalazi na dnu za jednu četvrtinu okreta (1) i gurnite 

poklopac odjeljka za baterije prema dolje kako biste ga uklonili (2). (Sl. 6)

  

 Umetnite četiri baterije od 1,5 V veličine AA. (Sl. 7)

Provjerite jesu li pozitivni i negativni polovi baterija okrenuti u odgovarajućem smjeru.

  

 Gurnite poklopac natrag na odjeljak za baterije (1) i okrenite kvaku za zaključavanje koji se 

nalazi u donjem dijelu kako biste pričvrstili poklopac (2). (Sl. 8)

korištenje aparata

 1 

 Postavite dvije jedinice u istu prostoriju kako biste provjerili vezu. (Sl. 9)

Jedinica za bebe od roditeljske jedinice mora biti udaljena najmanje 1 metar/3 stope.

  

 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili jedinicu za bebe. (Sl. 10)

Indikator napajanja će zasvijetliti zeleno.

  

 Uključite kontrolu jačine zvuka kako biste uključili roditeljsku jedinicu i postavili jačinu zvuka 

na razinu koja vam odgovara.  (Sl. 11)

Indikator napajanja će zasvijetliti zeleno.

Kada se uspostavi veza između jedinica, indikator veze na roditeljskoj jedinici počinje svijetliti 

zeleno.

,

,

,

,

Hrvatski

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline