Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nuolatinis signalo siuntimas draudžiamas, todėl savo kūdikį galėsite girdėti tik jam skleidžiant 

garsus.

Ant abiejų įrenginių yra patikimai įtvirtintos antenos. Netraukite jų ir nebandykite jų nuimti.

Paruošimas naudoti

Kūdikio stebėjimo siųstuvą galite naudoti prijungę prie elektros tinklo arba įdėję maitinimo 

elementus. 

naudojimas įjungus į tinklą

 1 

 Įkiškite mažą kištuką į „kūdikio įrenginį“, o į adapterį – į sieninį el. lizdą.  (Pav. 2)

  

 Mažą kištuką įkiškite į „tėvų įrenginį“, o adapterį – į sieninį el. lizdą. (Pav. 3)

naudojimas įdėjus maitinimo elementus

Net jei neketinate kūdikio stebėjimo siųstuvo naudoti su maitinimo elementais, rekomenduojame 

įstatyti elementus į abu įrenginius. Tai užtikrina nepertraukiamą prietaiso veikimą dingus elektrai 

maitinimo tinkle. 

Ir „tėvų įrenginys“, ir „kūdikio įrenginys“ veikia su keturiais 1,5 volto R6 AA maitinimo elementais. 

Primygtinai rekomenduojame naudoti „Philips LR6 PowerLife“ elementus.

Maitinimo elementus keiskite, kai juos naudojant įjungimo lemputė žybsi raudonai.
Prieš dėdami elementus įsitikinkite, kad jūsų rankos ir įrenginiai yra sausi.

Pastaba:Nenaudokite kartu senų ir naujų arba skirtingų tipų elementų.
Pastaba:Jei kūdikio stebėjimo siųstuvu ketinate nesinaudoti mėnesį ar ilgiau, išimkite elementus.
Pastaba:Jei įrenginyje, kuris veikia naudodamas elektros tinklo energiją, yra elementai, kas šešis mėnesius 

tikrinkite, ar iš jų neištekėjo skysčių.

„kūdikio įrenginys“

 1 

 Pasukdami fiksavimo rankenėlę moneta atlaisvinkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį. 

Tada dangtelį nuimkite. (Pav. 4)

  

 Įdėkite keturis 1,5 voltų AA maitinimo elementus. (Pav. 5)

Patikrinkite, ar elementų + ir - poliai nukreipti reikiamomis kryptimis.

  

 Uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį moneta pasukdami fiksavimo rankenėlę.

„tėvų įrenginys“

 1 

 Pasukite apačioje esančią fiksavimo rankenėlę 90 laipsnių kampu (1) ir paslinkite maitinimo 

elementų skyriaus dangtelį žemyn, kad jį nuimtumėte (2). (Pav. 6)

  

 Įdėkite keturis 1,5 voltų AA maitinimo elementus. (Pav. 7)

Patikrinkite, ar elementų + ir - poliai nukreipti reikiamomis kryptimis.

  

 Vėl uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ant maitinimo elementų skyriaus (1) ir 

dangteliui priveržti pasukite apačioje esančią fiksavimo rankenėlę 90 laipsnių kampu (2). (Pav. 

8)

Prietaiso naudojimas

 1 

 Norėdami patikrinti ryšį, abu įrenginius padėkite tame pačiame kambaryje. (Pav. 9)

Įsitikinkite, kad „kūdikio įrenginys“ yra bent 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo „tėvų įrenginio“.

  

 „Kūdikio įrenginiui“ įjungti paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. (Pav. 10)

Įjungimo lemputė pradeda šviesti žaliai.

,

,

,

Lietuviškai

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline