Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

jautriui, „kūdikio įrenginys“ fiksuoja visus garsus. Jei tarp „kūdikio įrenginio“ ir „tėvų įrenginio“ buvo 

sukurtas ryšys, galite pakeisti tik mikrofono jautrį. Tai atvejais, kai ant „tėvų įrenginio“ ryšio lemputė 

nuolat šviečia žaliai.

Mikrofono jautrio reguliatorių naudokite „kūdikio įrenginio“ reikiamo lygio mikrofono jautriui 

nustatyti. Kaip garso pavyzdį galite naudoti savo paties balsą. (Pav. 15)

Parinkus garsą, „kūdikio įrenginio“ įjungimo lemputė pradeda šviesti geltonai.

ryšio įspėjimas

„Tėvų įrenginyje“ galite įjungti ryšio įspėjimą. Dingus ryšiui tarp įrenginių, ryšio įspėjimas supypsi.

 1 

 Pasukite apačioje esančią fiksavimo rankenėlę 90 laipsnių kampu (1) ir paslinkite maitinimo 

elementų skyriaus dangtelį žemyn, kad jį nuimtumėte (2). (Pav. 6)

  

 Maitinimo elementų skyriuje esantį ryšio įspėjimo jungiklį nustatykite į padėtį „įjungta“ 

(simbolis). (Pav. 16)

  

 Vėl uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ant maitinimo elementų skyriaus (1) ir 

dangteliui priveržti pasukite apačioje esančią fiksavimo rankenėlę 90 laipsnių kampu (2).  

(Pav. 8)

Norėdami išjungti ryšio įspėjimą, ryšio įspėjimo jungiklį nustatykite į padėtį „išjungta“ 

(simbolis).

Valymas

 1 

 „Tėvų įrenginį“ ir „kūdikio įrenginį“ valykite drėgna šluoste.

„Tėvų įrenginio“ ir „kūdikio įrenginio“ nemerkite į vandenį ir nevalykite pakišę po vandens 

čiaupu.

laikymas

 1 

 Jei įrenginių nenaudojate mėnesį ar ilgiau, elementus išimkite.

  

 Prietaisą laikykite sausoje vietoje esant 10–40 °C temperatūrai.

garantija ir aptarnavimas

Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba 

kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame 

pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės 

į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos aptarnavimo skyrių.

aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų 

surinkimo punktą perdirbti. Tokiu būdu prisidėsite prie aplinkosaugos. (Pav. 17)

Maitinimo elementuose yra aplinką teršiančių medžiagų. Neišmeskite maitinimo elementų su 

įprastomis buitinėmis atliekomis, o atiduokite juos į oficialų surinkimo punktą. Prieš 

išmesdami prietaisą ir atiduodami jį į oficialų surinkimo punktą, būtinai išimkite maitinimo 

elementus. 

,

,

,

,

Lietuviškai

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline