Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ierīce uztver visas skaņas. Jūs varat mainīt mikrofona jutīgumu tikai tad, ja savienojums starp mazuļa 

un vecāku ierīcēm ir izveidots. Tādā gadījumā savienojuma gaismiņa uz vecāku ierīces pastāvīgi deg 

zaļā krāsā.

Izmantojiet mikrofona jutīguma kontroli, lai iestatītu mazuļa ierīces mikrofona jutīgumu 

vēlamajā līmenī. Jūs varat izmantot savu balsi kā skaņas atsauci. (Zīm. 15)

Kad skaņa tiek uztverta, barošanas gaismiņa uz mazuļa ierīces kļūst dzeltena.

savienojuma trauksme

Jūs varat ieslēgt savienojuma trauksmi uz vecāku ierīces. Savienojuma trauksme dod signālu, kad 

savienojums starp ierīcēm ir pazudis.

 1 

 Pagrieziet apakšā esošo noslēdzošo pogu par vienu ceturtdaļpagriezienu (1) un pavirziet 

baterijas nodalījuma vāciņu lejup, lai to izņemtu (2). (Zīm. 6)

  

 Iestatiet savienojuma trauksmes slēdzi bateriju nodalījumā ‘on’ (simbols) stāvoklī. (Zīm. 16)

  

 Aizvirziet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ uz bateriju nodalījuma (1) un pagrieziet apakšā 

esošo noslēdzošo pogu par ceturtdaļpagriezienu, lai nostiprinātu vāciņu (2). (Zīm. 8)

Lai izslēgtu savienojuma trauksmi, iestatiet savienojuma trauksmes slēdzi ‘off’ (simbols) 

stāvoklī.

tīrīšana

 1 

 Tīriet mazuļa un vecāku ierīci ar mitru drāniņu.

Neiegremdējiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci ūdenī un nemazgājiet tās zem tekoša ūdens.

uzglabāšana

 1 

 Izņemiet baterijas, ja ierīces netiks izmantotas mēnesi vai ilgāk.

  

 Uzglabājiet ierīci sausā vietā temperatūrā no 10°C līdz 40°C.

garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai 

sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas 

brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai 

Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.

vides aizsardzība

Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet 

to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.  

(Zīm. 17)

Baterijas satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves 

atkritumiem, bet iznīciniet tās oficiālā bateriju savākšanas vietā. Pirms ierīces izmantošanas 

beigšanas un nodošanas oficiālajā savākšanas punktā, vienmēr izņemiet baterijas. 

,

,

,

,

Latviešu

55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline