Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

visbiežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā ir iekļauti visbiežāk uzdotie jautājumi par ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautājumu, 

lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru.

Jautājums

Atbilde

Kāpēc barošanas 

gaismiņa nav 

iedegusies?

Iespējams, mazā kontaktdakša nav atbilstoši ievietota ierīces kontaktligzdā 

vai, iespējams, adapteris nav atbilstoši ievietots sienas kontaktligzdā. 

Iespējams, ka esat aizmirsis ieslēgt ierīces. Lai ieslēgtu ierīces, nospiediet 

ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz mazuļa ierīces un pavirziet lejup skaļuma 

regulatoru uz vecāku ierīces. Ja izmantojat ierīces ar baterijām, tās varētu 

būt gandrīz tukšas. Tādā gadījumā nomainiet baterijas.

Kāpēc barošanas 

gaismiņa mirgo 

sarkanā krāsā?

Jūs izmantojat ierīci ar baterijām un baterijas ir gandrīz tukšas. Nomainiet 

baterijas.

Kāpēc vecāku ierīce 

rada augstfrekvences 

skaņas?

Ierīces ir pārāk tuvu viena otrai. Novietojiet vecāku ierīci vismaz 1 

metru/3 pēdas no mazuļa ierīces. Ja tas nepalīdz, skaļums ir pārāk augsts. 

Pagrieziet skaļuma regulatoru uz zemāku līmeni.

Kāpēc vecāku 

ierīce neizdod skaņas?

Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts pārāk zemā līmenī. Ja 

skaļums ir pārāk zems, pagrieziet skaļuma regulatoru augstākā līmenī. 

Tāpat arī pārbaudiet mazuļa ierīces mikrofona jutīgumu.

Kāpēc savienojuma 

gaismiņa mirgo 

sarkanā krāsā?

Tā mirgo sarkanā krāsā, jo nav savienojuma. Vecāku ierīce varētu būt 

ārpus mazuļa ierīces darbības diapazona vai varētu būt iestatīts cits kanāls 

nekā mazuļa ierīcei. Pārbaudiet, vai vecāku ierīcei un mazuļa ierīcei ir 

uzstādīts viens kanāls. Ja tā ir, novietojiet vecāku ierīci citā vietā – tuvāk 

mazuļa ierīcei.

Kāpēc vecāku ierīce 

izdod signālus?

Jūs dzirdat savienojuma trauksmi. Tas norāda, ka nav savienojuma. Vecāku 

ierīce varētu nebūt mazuļa ierīces darbības diapazonā vai varētu būt cits 

kanāls nekā mazuļa ierīcei. Pārbaudiet, vai vecāku ierīcei un mazuļa ierīcei 

ir iestatīts tas pats kanāls. Ja tā ir, novietojiet vecāku ierīci citā vietā – tuvāk 

mazuļa ierīcei.

Kāpēc mazuļa ierīce 

reaģē pārāk lēni 

uz mazuļa izdotajām 

skaņām?

Iestatiet mazuļa ierīces mikrofona jutīgumu augstākā līmenī un/vai 

pārvietojiet mazuļa ierīci tuvāk mazulim. Pārliecinieties, ka mazuļa ierīce ir 

vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā no mazuļa.

Kāpēc vecāku ierīce 

reaģē pārāk ātri uz 

citām skaņām?

Iestatiet mazuļa ierīces mikrofona jutīgumu zemākā līmenī un/vai 

pārvietojiet mazuļa ierīci tuvāk mazulim.

Kāpēc 

savienojums laiku pa 

laikam pazūd?

Iespējams, vecāku ierīce ir pārāk tuvu darbības diapazona robežām. 

Novietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vietā, kur tā labāk uztver 

skaņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pavirzot vienu vai uzreiz abas ierīces, pirms 

savienojuma atkal izveidošanas paies apmēram 30 sekundes.

Latviešu

56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline