Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

58

Wprowadzenie

Podstawowym celem firmy Philips jest produkcja niezawodnych urządzeń ułatwiających życie 

rodzicom, które zagwarantują im pewność. Dzięki elektronicznej niani usłyszysz swoje dziecko w 

całym domu i ogrodzie, i to bardzo wyraźnie, gdyż szesnaście różnych kanałów gwarantuje minimalny 

poziom zakłóceń.

Philips Baby-Care — zawsze pod czułą opieką!

Opis ogólny (rys. 1)

a  Nadajnik

1

  Mikrofon 

2

  Gniazdo do podłączenia małej wtyczki

3

  Wyłącznik 

4

  Wskaźnik zasilania 

5

  Regulator czułości mikrofonu 

6

  Przełącznik kanałów 

7

  Zasilacz

8

  Mała wtyczka 

9

  Pokrywka komory baterii

B  Odbiornik

1

  Zasilacz 

2

  Mała wtyczka

3

  Wskaźnik zasilania 

4

  Głośnik 

5

  Wskaźnik połączenia 

6

  Regulator głośności z funkcją wł./wył. 

7

  Wyłącznik alarmu połączenia 

8

  Pokrywka komory baterii 

9

  Przełącznik kanałów

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na 

wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece i nie powinna zastępować 

odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 10°C do 40°C. 

Urządzenie może być zasilane napięciem w zakresie od 220 V do 240 V.

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na zasilaczach jest zgodne z 

napięciem w sieci elektrycznej. 

Nie wystawiaj urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promieni 

słonecznych.

Upewnij się, że nadajnik i przewód zasilacza zawszę znajdują się w miejscu niedostępnym dla 

dziecka (w odległości co najmniej 1 m od dziecka).

Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dla dziecka.

Nigdy nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem ani kocem.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nigdy nie używaj elektronicznej niani w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody.

Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy nadajnika ani odbiornika  

(nie dotyczy komory baterii).

Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.

W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów 

serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

PoLski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline