Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Zasilacze zawierają transformatory. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilaczy i nie 

wymieniaj wtyczek zasilaczy na inne.

Ponieważ ciągłe nadawanie jest zabronione, będziesz słyszeć dziecko jedynie wtedy, gdy 

będzie wydawało odgłosy.

Nadajnik i odbiornik są wyposażone w anteny stałe. Nie próbuj ich wyciągać lub 

demontować.

Przygotowanie do użycia

Elektroniczna niania może korzystać z zasilania z sieci elektrycznej lub działać na baterie. 

Zasilanie sieciowe

 1 

 Włóż małą wtyczkę w nadajniku i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.  (rys. 2)

  

 Włóż małą wtyczkę w odbiorniku i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. (rys. 3)

Zasilanie bateryjne

Nawet jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia zasilanego bateriami, radzimy włożyć baterie do 

nadajnika i odbiornika. Zagwarantuje to nieprzerwane działanie tych urządzeń w przypadku awarii 

sieci elektrycznej. 

Odbiornik i nadajnik działa na cztery baterie AA 1,5 V. Zdecydowanie zalecamy używanie baterii LR6 

PowerLife firmy Philips.

Wymień baterie, jeśli podczas korzystania z niani zasilanej bateriami wskaźnik zasilania miga na 

czerwono.
Upewnij się, że Twoje ręce oraz oba urządzenia są suche podczas wkładania baterii.

Uwaga:Nie używaj równocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych rodzajów.
Uwaga:Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać niani przez miesiąc lub dłużej.
Uwaga:Jeśli w urządzeniu zasilanym sieciowo znajdują się baterie, sprawdzaj ich szczelność co sześć 

miesięcy.

nadajnik

 1 

 Otwórz pokrywkę komory baterii, przekręcając blokadę za pomocą monety. Następnie 

zdejmij pokrywkę. (rys. 4)

  

 Włóż cztery baterie AA 1,5 V. (rys. 5)

Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu.

  

 Zamknij pokrywkę komory baterii, korzystając z monety.

Odbiornik

 1 

 Przekręć blokadę na spodzie urządzenia o jedną czwartą obrotu (1) i zsuń pokrywkę komory 

baterii (). (rys. 6)

  

 Włóż cztery baterie AA 1,5 V. (rys. 7)

Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu.

  

 Załóż pokrywkę komory baterii (1) i przekręć blokadę o jedną czwartą obrotu, aby ją 

przymocować (2). (rys. 8)

Zasady używania

 1 

 Aby przetestować połączenie pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem, umieść urządzenia w tym 

samym pomieszczeniu. (rys. 9)

Pamiętaj, że nadajnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od odbiornika.

,

,

,

PoLski

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline