Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć nadajnik. (rys. 10)

Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

  

 Przekręć regulator głośności, aby włączyć odbiornik, i ustaw głośność na preferowany poziom.  

(rys. 11)

Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

Nawiązanie połączenia między urządzeniami sygnalizowane jest przez zielony wskaźnik 

połączenia na odbiorniku.

Uwaga:Połączenie zostanie nawiązane po 10–30 sekundach. 

  

 Ustaw nadajnik w odległości co najmniej 1 metra od dziecka. (rys. 12)

 5 

 Ustaw odbiornik w zasięgu działania nadajnika. Pamiętaj, że nadajnik powinien znajdować się 

w odległości co najmniej 1 metra od odbiornika. Więcej informacji na ten temat znajduje się 

w części „Zasięg działania” poniżej. (rys. 13)
Zasięg działania

Na wolnym powietrzu elektroniczna niania ma zasięg do 200 m. W zależności od otoczenia i innych 

czynników zakłócających działanie, zasięg urządzenia może być mniejszy.

Suche materiały

Grubość materiału

Utrata zasięgu

Drewno, tynk, płyta kartonowo-gipsowa, 

szkło (bez metalowych, drucianych i 

ołowianych części)

< 30 cm

0–10%

Cegła, sklejka

< 30 cm

5–35%

Żelbeton

< 30 cm

30–100%

Metalowe kraty lub pręty

< 1 cm

90–100%

Blacha metalowa lub aluminiowa

< 1 cm

100%

Mokre i wilgotne materiały mogą spowodować nawet całkowitą utratę zasięgu.

Funkcje

Przełącznik kanałów

Zawsze upewnij się, że przełączniki kanałów w komorze baterii nadajnika i odbiornika są ustawione 

na ten sam kanał. Za pomocą tych przełączników możesz wybrać szesnaście różnych kanałów. W 

przypadku zakłóceń powodowanych działaniem innych elektronicznych niań, urządzeń radiowych itp. 

wybierz inny kanał.

 1 

 Otwórz pokrywkę komory baterii w nadajniku i odbiorniku.

Odbiornik: Przekręć blokadę na spodzie urządzenia o jedną czwartą obrotu (1) i zsuń 

pokrywkę komory baterii (2). (rys. 6)

Nadajnik: Przekręć blokadę za pomocą monety, a następnie zdejmij pokrywkę. (rys. 4)

  

 Jeśli w komorze baterii znajdują się baterie, wyjmij je.

  

 Użyj małego, płaskiego śrubokrętu, aby ustawić przełącznik kanałów w żądanej pozycji. 

Upewnij się, że zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku ustawiony jest ten sam kanał. (rys. 14)

Jeśli podczas testowania połączenia nie występują żadne zakłócenia, zamknij komory baterii. 

W przypadku zakłóceń ustaw przełącznik na inny kanał i ponownie przetestuj połączenie.

  

 Jeśli korzystasz z urządzeń zasilanych bateriami, włóż je z powrotem do komór baterii. 

Zamknij komory baterii.

,

,

,

,

,

,

PoLski

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline