Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pytanie

Odpowiedź

Dlaczego w 

odbiorniku pojawiają 

się zakłócenia?

Zakłócenia mogą wystąpić, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem 

nadajnika. Odbiornik może także znajdować się zbyt blisko okna i 

odbierać dobiegające przez nie zakłócające sygnały. Przesuń odbiornik 

dalej od okna. Zakłócenia pojawiają się również wtedy, gdy odbiornik jest 

oddzielony od nadajnika zbyt wieloma ścianami czy sufitami. Umieść 

odbiornik w innym miejscu, bliżej nadajnika. Upewnij się także, że nadajnik 

i odbiornik znajdują się z dala od telefonów komórkowych i 

bezprzewodowych oraz odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Dlaczego odbiornik 

wyłapuje sygnały z 

innej elektronicznej 

niani?

Elektroniczna niania działa na tym samym kanale co inne tego typu 

urządzenie w sąsiedztwie. Ustaw nadajnik i odbiornik na inny kanał za 

pomocą przełącznika kanałów.

PoLski

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline