Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

 Dacă utilizaţi unităţile cu baterii, puneţi bateriile la loc în compartimentele pentru baterii. 

Închideţi compartimentele pentru baterii.
Buton de control al sensibilităţii microfonului

Cu butonul de control al sensibilităţii microfonului de pe unitatea pentru copil, puteţi seta sunetul 

detectat de unitatea pentru copil la nivelul dorit: scăzut, mediu sau ridicat. Când sensibilitatea 

microfonului este setată la ‘ridicat’, unitatea pentru copil detectează toate sunetele. Puteţi schimba 

sensibilitatea microfonului numai dacă este stabilită conexiunea dintre unitatea pentru copil şi 

unitatea parentală. În acest caz indicatorul de conectare de pe unitatea parentală luminează verde 

continuu

Utilizaţi butonul de control al sensibilităţii microfonului pentru a seta sensibilitatea 

microfonului de pe unitatea pentru copil la nivelul dorit. Ca referinţă, puteţi utiliza propria 

voce. (fig. 15)

Indicatorul de pornire de pe unitatea pentru copil se aprinde galben atunci când se detectează un 

sunet.

alarmă conexiune

Aveţi posibilitatea să activaţi alarma pentru conexiune de pe unitatea parentală. Alarma pentru 

conexiune emite semnale acustice atunci când conexiunea dintre unităţi se pierde.

 1 

 Răsuciţi discul de blocare din partea inferioară un sfert de rotaţie (1) şi glisaţi capacul 

compartimentului pentru baterii în jos şi îndepărtaţi-l (2). (fig. 6)

  

 Setaţi comutatorul alarmei pentru conexiune din compartimentul pentru baterii la poziţia ‘on 

(activat)’ (simbol). (fig. 16)

  

 Glisaţi capacul compartimentului pentru baterii înapoi peste compartimentul pentru baterii 

(1) şi răsuciţi discul de blocare din partea inferioară un sfert de rotaţie pentru a fixa capacul 

(2). (fig. 8)

Pentru a dezactiva alarma pentru conexiune, setaţi comutatorul alarmei pentru conexiune la 

poziţia ‘off (dezactivat)’ (simbol).

Curăţarea

 1 

 Curăţaţi unitatea parentală şi pe cea pentru copil cu o cârpă umedă.

Nu scufundaţi unitatea parentală şi pe cea pentru copil în apă şi nu le curăţaţi la robinet.

Depozitarea

 1 

 Scoateţi bateriile dacă unităţile nu urmează să fie utilizate timp de o lună sau mai mult.

  

 Depozitaţi aparatul într-un loc uscat, între 10°C şi 40°C.

garanţie şi service

Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips 

www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi 

numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de 

centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic 

Appliances and Personal Care BV.

Protecţia mediului

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci 

predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la 

protejarea mediului înconjurător. (fig. 17)

,

,

,

roMână

67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline