Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

76

Úvod

Spoločnosť Philips je rozhodnutá uvádzať na trh spoľahlivé výrobky, ktoré poskytnú rodičom 

potrebnú istotu. S týmto zariadením na monitorovanie dieťaťa budete počuť Vaše dieťa bez ohľadu 

na to, v ktorej časti domu, alebo v jeho okolí, sa nachádzate. Šestnásť rôznych voliteľných kanálov 

garantuje minimálne rušenie signálu.

Výrobky značky Philips z radu Starostlivosť o dieťa: staráme sa spoločne o Vaše dieťa

opis zariadenia (obr. 1)

a  Detská jednotka

1

  Mikrofón 

2

  Konektor pre malú koncovku

3

  Vypínač 

4

  Kontrolka zapnutia

5

  Ovládanie citlivosti mikrofónu 

6

  Volič kanálu 

7

  Adaptér

8

  Malá koncovka 

9

  Kryt priečinku pre batérie

B  Rodičovská jednotka

1

  Adaptér 

2

  Malá koncovka

3

  Kontrolka zapnutia

4

  Reproduktor 

5

  Kontrolné svetlo pripojenia 

6

  Ovládanie hlasitosti a vypínač 

7

  Spínač signalizácie prepojenia 

8

  Kryt priečinku pre batérie 

9

  Volič kanála

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny na použitie a odložte si ich na neskoršie 

použitie.

Toto zariadenie je navrhnuté ako pomocník pri monitorovaní dieťaťa. Nie je náhradou za 

zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospelej osoby a ani ho tak nemôžete používať.

Zariadenie používajte a odkladajte pri teplote okolia medzi 10°C až 40°C. 

Zariadenie je vhodné pre rozsah sieťového napätia 220 až 240 V.

Pred pripojením adaptérov skontrolujte, či napätie vyznačené na adaptéroch, je rovnaké, ako 

napätie v miestnej sieti. 

Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nevystavujte extrémnemu teplu, chladu alebo priamemu 

slnečnému svetlu.

Uistite sa, že detská jednotka a kábel adaptéra sú vždy mimo dosahu dieťaťa (aspoň vo 

vzdialenosti 1 m/ stopy).

Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postieľky alebo detskej záhradky.

Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neprikrývajte uterákom ani prikrývkou.

Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponoriť do vody ani inej tekutiny.

Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy nepoložte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, okrem priečinkov na batérie neotvárajte puzdro 

detskej ani rodičovskej jednotky.

Používajte len dodané adaptéry.

Ak je poškodený jeden z adaptérov, vždy ho nechajte vymeniť za niektorý z originálnych 

typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

sLovensky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline