Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Opomba:Vzpostavitev povezave traja približno 30 sekund. 

  

 Otroško enoto postavite vsaj 1 meter stran od otroka. (Sl. 12)

 5 

 Starševsko enoto postavite v doseg delovanja otroške enote. Poskrbite, da bo vsaj 1 meter 

stran od otroške enote. Za dodatne informacije o dosegu delovanja si oglejte poglavje ‘Doseg 

delovanja’ spodaj. (Sl. 13)
Doseg delovanja

Doseg delovanja otroškega monitorja na prostem je 200 metrov. Glede na okolico in ostale moteče 

elemente je lahko doseg krajši.

Suhi materiali

Debelina materiala

Izguba dosega

Les, mavec, lepenka, steklo (brez 

kovine, žic ali svinca)

< 30 cm

0-10 %

Opeka, vezane plošče

< 30 cm

5-35 %

Ojačani beton

< 30 cm

30-100 %

Kovinske mreže ali drogi

< 1cm

90-100 %

Kovinske ali aluminijaste plošče

< 1cm

100 %

Pri mokrih ali vlažnih materialih lahko izguba dosega znaša vse do 100 %.

Funkcije

izbirnik kanala

Izbirnika kanalov v prostorih za baterije obeh enot morata biti nastavljena na isti kanal. Z izbirnikoma 

kanalov lahko izberete šestnajst različnih kanalov. Če se pojavljajo motnje zaradi drugih otroških 

monitorjev, radijskih naprav itd., izberite drug kanal.

 1 

 Odprite pokrova prostorov za baterije obeh enot.

Starševska enota: gumb za zaklep na dnu obrnite za četrtino obrata (1) in pokrov prostora za 

baterije potisnite navzdol, da ga odstranite (2). (Sl. 6)

Otroška enota: s kovancem obrnite gumb za zaklep in odstranite pokrov. (Sl. )

  

 Odstranite baterije iz prostora za baterije, če so prisotne.

  

 Z majhnim ploščatim izvijačem obrnite izbirnik kanala v želen položaj. Poskrbite, da bosta obe 

enoti nastavljeni na isti kanal. (Sl. 14)

Če med preizkušanjem povezave ni nobenih motenj, zaprite prostora za baterije. Če pa se 

motnje pojavijo, izbirnik nastavite na drug kanal in ponovno preizkusite povezavo.

  

 Če želite, da enoti napajajo baterije, le-te vstavite nazaj v prostora za baterije in ju zaprite.

regulator občutljivosti mikrofona

Z regulatorjem občutljivosti mikrofona na otroški enoti lahko nastavite zvok, ki ga zazna otroška 

enota, na želeno stopnjo: nizko, srednje ali visoko. Ko je občutljivost mikrofona nastavljena na ‘visoko’, 

otroška enota zazna vse zvoke. Občutljivost mikrofona lahko spremenite le v primeru vzpostavljene 

povezave med otroško in starševsko enoto. Torej takrat, ko lučka povezave na starševski enoti 

neprekinjeno sveti zeleno.

Z regulatorjem občutljivosti mikrofona nastavite občutljivost mikrofona otroške enote na 

želeno stopnjo. Kot zvočno referenco lahko uporabite svoj glas. (Sl. 15)

Ob zaznanem zvoku lučka vklopa na otroški enoti zasveti rumeno.

,

,

,

,

sLovenšČina

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline