Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

alarm povezave

Na starševski enoti lahko vklopite alarm povezave. Alarm povezave zapiska, ko se povezava med 

enotama prekine.

 1 

 Gumb za zaklep na dnu obrnite za četrtino obrata (1) in pokrov prostora za baterije 

potisnite navzdol, da ga odstranite (). (Sl. 6)

  

 Stikalo za alarm povezave v prostoru za baterije nastavite v položaj za ‘vklop’ (simbol). (Sl. 16)

  

 Pokrov prostora za baterije potisnite nazaj čez prostor za baterije (1) in obrnite gumb za 

zaklep na dnu za četrtino obrata, da pritrdite pokrov (2). (Sl. 8)

Za izklop alarma povezave nastavite stikalo za alarm povezave v položaj za ‘izklop’ (simbol).

Čiščenje

 1 

 Starševsko in otroško enoto čistite z vlažno krpo.

Starševske in otroške enote ne potapljajte v vodo in ne čistite ju pod tekočo vodo.

shranjevanje

 1 

 Če enot ne boste uporabljali mesec ali več, odstranite baterije.

  

 Aparat shranjujte v suhem prostoru med 10 °C in 40 °C.

garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com 

oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko 

številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite 

na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za 

osebno nego.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 

temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi 

okolja. (Sl. 17)

Baterije vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Ne zavrzite jih skupaj z običajnimi 

gospodinjskimi odpadki, temveč jih odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden 

aparat zavržete ali oddate na uradnem zbirnem mestu, baterije odstranite. 

Pogosto zastavljena vprašanja

V tem poglavju so navedena pogosto zastavljena vprašanja o Philipsovem otroškem monitorju. Če 

odgovora na vprašanje ne najdete, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.

Vprašanje

Odgovor

Zakaj lučka vklopa ne 

sveti?

Morda majhen vtikač ni pravilno vstavljen v vtičnico na enoti ali pa morda 

adapter ni vstavljen v omrežno vtičnico oziroma ni vstavljen pravilno. 

Morda ste pozabili vklopiti enoti. Pritisnite gumb za vklop/izklop na 

otroški enoti in obrnite regulator glasnosti na starševski enoti navzdol, da 

vklopite enoti. Če enoti delujeta na baterije, so le-te morda prazne. V 

tem primeru zamenjajte baterije.

,

,

,

sLovenšČina

85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline