Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

87

uvod

Cilj kompanije Philips je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu da pruže potrebnu 

sigurnost. Pomoću ovog baby monitora možete da čujete svoju bebu u svakom delu kuće. Šesnaest 

različitih kanala garantuju minimalnu količinu smetnji.

Philips oprema za bebe: zajednička briga za bebe.

Opšti opis (Sl. 1)

a  Jedinica za bebu

1

  Mikrofon 

2

  Utičnica za mali utikač

3

  Dugme za uključivanje/isključivanje 

4

  Indikator napajanja

5

  Kontrola osetljivosti mikrofona 

6

  Selektor kanala 

7

  Adapter

8

  Mali utikač 

9

  Poklopac odeljka za baterije

B  Roditeljska jedinica

1

  Adapter 

2

  Mali utikač

3

  Indikator napajanja

4

  Zvučnik 

5

  Indikator veze 

6

  Kontrola jačine zvuka sa funkcijom uključivanja/isključivanja 

7

  Prekidač alarma veze 

8

  Poklopac odeljka za baterije 

9

  Selektor kanala

važno

Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Ovaj baby monitor je zamišljen da bude pomoć. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću 

pažnju odraslih i ne treba da se koristi kao zamena.

Koristite i odlažite aparat pri temperaturama između 10°C i 40°C. 

Aparat odgovara električnoj mreži sa naponom od 220 do 240 V.

Pre uključivanja adaptera proverite da li napon naznačen na adapterima odgovara 

naponu lokalne mreže. 

Nemojte izlagati aparat izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili direktnoj sunčevoj 

svetlosti.

Pazite da su jedinica za bebu i kabl adaptera uvek van dohvata bebe (udaljeno najmanje 1 

metar /  stope).

Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.

Nemojte da pokrivate uređaj peškirom ili ćebetom.

Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost.

Nikada nemojte da upotrebljavate baby monitor na vlažnim mestima ili blizu vode.

Da biste izbegli strujni udar, nemojte otvarati kućišta jedinice za bebu i roditeljske jedinice, 

osim odeljka za baterije.

Koristite samo adapter za napajanje koji se nalazi u kompletu.

Ako je jedan od adaptera oštećen, obavezno ga zamenite originalnim da biste izbegli opasnost.

Adapteri sadrže transformatore. Ne pokušavajte da uklonite adapter i da ga zamenite nekim 

drugim adapterom za napajanje, jer se na taj način izlažete opasnosti.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

srPski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline