Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pošto je neprekidna transmisija zabranjena, bebu možete da čujete jedino kada napravi neki 

zvuk.

Antene na obe jedinice su fiksirane. Nemojte da ih vučete ili pokušavate da ih skinete.

Pre upotrebe

Baby monitor možete da koristite kada je povezan na električnu mrežu ili kada se napaja sa baterija. 

napajanje sa električne mreže

 1 

 Stavite mali utikač u jedinicu za bebu i uključite adapter u zidnu utičnicu.  (Sl. 2)

  

 Stavite mali utikač u roditeljsku jedinicu i uključite adapter u zidnu utičnicu. (Sl. 3)

napajanje sa baterija

Čak i ako ne nameravate da upotrebljavate baby monitor sa baterijama, savetujemo da stavite 

baterije u obe jedinice. Ovo garantuje automatsku zaštitu u slučaju nestanka struje. 

I jedinica za bebu i roditeljska jedinica rade na po četiri R6 AA baterije od 1,5 V. Savetujemo da 

koristite Philips LR6 PowerLife baterije.

Zamenite baterije kada indikator napajanja počne da trepće crveno kada se baby monitor napaja sa 

baterija.
Pazite da su i vaše ruke i jedinice suve kada stavljate baterije.

Napomena:Nemojte da mešate stare i nove baterije ili različite tipove baterija.
Napomena:Izvadite baterije ako nećete koristiti baby monitor mesec dana ili duže.
Napomena:Ako su baterije u jedinici kada je povezana na električnu mrežu, svakih šest meseci proverite 

da li baterije cure.

Jedinica za bebu

 1 

 Otključajte poklopac odeljka za baterije okretanjem dugmeta za zaključavanje pomoću 

novčića. Zatim skinite poklopac. (Sl. 4)

  

 Stavite četiri AA baterije od 1,5 V. (Sl. 5)

Pazite da su + i - polovi baterija usmereni pravilno.

  

 Zatvorite poklopac odeljka za baterije okretanjem dugmeta za zaključavanje pomoću novčića.

Roditeljska jedinica

 1 

 Okrenite dugme za zaključavanje na dnu za četvrtinu kruga (1) i gurnite poklopac odeljka za 

baterije nadole da biste ga skinuli (2). (Sl. 6)

  

 Stavite četiri AA baterije od 1,5 V. (Sl. 7)

Pazite da su + i - polovi baterija usmereni pravilno.

  

 Gurnite poklopac odeljka za baterije nazad na odeljak za baterije (1) i okrenite dugme za 

zaključavanje na dnu za četvrtinu kruga da biste pričvrstili poklopac (2). (Sl. 8)

upotreba uređaja

 1 

 Stavite obe jedinice u istu sobu da biste proverili vezu. (Sl. 9)

Jedinica za bebu i roditeljska jedinica treba da budi najmanje 1 metar / 3 stope udaljene jedna od 

druge.

  

 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili jedinicu za bebu. (Sl. 10)

Indikator napajanja počinje da svetli zeleno.

,

,

,

srPski

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline