Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

najčešća pitanja

U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na 

svoje pitanje, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji.

Pitanje

Odgovor

Zašto indikator 

napajanja ne svetli?

Možda mali utikač nije pravilno stavljen u priključak na jedinici, ili možda 

adapter nije pravilno uključen u zidnu utičnicu. Možda ste zaboravili da 

uključite jedinice. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na jedinici 

za bebu i okrenite kontrolu jačine zvuka na roditeljskoj jedinici nadole da 

biste uključili jedince. Ako se jedinice napajaju sa baterija, možda su se 

baterije ispraznile. U tom slučaju, zamenite baterije.

Zašto indikator 

napajanja trepće 

crveno?

Jedinica se napaja sa baterija i baterije su se ispraznile. Zamenite baterije.

Zašto roditeljska 

jedinica ispušta visok 

zvuk?

Jedinice su suviše blizu jedna drugoj. Udaljite roditeljsku jedinicu najmanje 

1 metar / 3 stope od jedinice za bebu. Ako ovo ne pomogne, jačina 

zvuka je suviše visoka. Okrenite kontrolu jačine zvuka da smanjite jačinu 

zvuka.

Zašto se ne čuje 

nikakav zvuk 

iz roditeljske jedinice?

Proverite da li je jačina zvuka dovoljno visoka. Ako je jačina zvuka suviše 

niska, okrenite kontrolu jačine zvuka na viši nivo. Takođe proverite 

osetljivost mikrofona na jedinici za bebu.

Zašto indikator veze 

trepće crveno?

Trepće zato što veze nije uspostavljena. Roditeljska jedinica je možda van 

dometa jedinice za bebu ili su jedinice postavljene na različite 

kanale. Proverite da li su roditeljska jedinca i jedinica za bebu postavljene 

na isti kanal. Ako jesu, stavite roditeljsku jedinicu na drugo mesto, bliže 

jedinici za bebu.

Zašto roditeljska 

jedinica ispušta zvučni 

signal?

To što čujete je alarm veze. On ukazuje da veza nije uspostavljena. 

Roditeljska jedinica je možda van dometa jedinice za bebu ili su jedinice 

postavljene na različite kanale. Proverite da li su roditeljska jedinca i 

jedinica za bebu postavljene na isti kanal. Ako jesu, stavite roditeljsku 

jedinicu na drugo mesto, bliže jedinici za bebu.

Zašto roditeljska 

jedinica reaguje suviše 

sporo na zvukove koje 

pravi beba?

Postavite osetljivost mikrofona na viši nivo i/ili približite jedinicu za bebu 

bebi. Pazite da jedinica za bebu bude najmanje 1 metar / 3 stope daleko 

od bebe.

Zašto roditeljska 

jedinica reaguje suviše 

brzo na različite 

zvukove?

Postavite osetljivost mikrofona na niži nivo i/ili približite jedinicu za 

bebu bebi.

Zašto se veza gubi s 

vremena na vreme?

Roditeljska jedinici je verovatno blizu granica radnog dometa. Stavite 

roditeljsku jedinicu bliže jedinici za bebu, na mesto na kojem ima bolji 

prijem. Obratite pažnju da je potrebno oko 30 sekundi da se veza 

ponovo uspostavi kada pomerate jednu ili obe jedinice.

srPski

91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline