Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pitanje

Odgovor

Zašto ima smetnji na 

roditeljskoj jedinici?

Smetnje mogu da se pojave na roditeljskoj jedinici ako je van radnog 

dometa jedinice za bebu. Roditeljska jedinica može takođe biti suviše 

blizu prozora i može da hvata smetnje kroz prozor. Udaljite roditeljsku 

jedinicu od prozora. Smetnje takođe nastaju kada ima previše zidova ili 

plafona između roditeljske jedinice i jedinice za bebu. Stavite roditeljsku 

jedinicu na drugo mesto, bliže jedinici za bebu. Takođe pazite da su 

jedinice dovoljno udaljene od mobilnih i bežičnih telefona, radio i TV 

aparata.

Zašto roditeljska 

jedinica hvata signale 

sa drugog baby 

monitora?

Baby monitor radi na istom kanalu kao i drugi baby monitor iz susedstva. 

Postavite obe jedinice na drugi kanala pomoću selektora kanala.

srPski

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline