Инструкция для SAMSUNG RS20NC

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

KAHEUKSELINE 
KÜLMIK 

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND  

Enne külmiku kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev 

kasutusjuhend ja hoidke see alles. 

DA99-00288Q  REV(0.0)

KIRJUTAGE SIIA KÜLMIKU MUDELI JA SEE-
RIANUMBER :

Mudel nr 

Seeria nr 

NUMBRID LEIATE KÜLMIKU KERE
VASAKUL SEINAL OLEVAST TABELIST.  

SISUKORD 

OHUSÜMBOLID

....................................................................................2

KASUTUSJUHEND

..............................................................................4

KÜLMIKU ETTEVALMISTAMINE ................................................................4
KÜLMIKU OMADUSED ...............................................................................4
JUHTPANEEL ..............................................................................................5
TEMPERATUURI REGULEERIMINE  ........................................................5
JÄÄ VALMISTAMINE  ..................................................................................6
JÄÄ- JA KÜLMKAMBRI ÜLDVAADE ..........................................................6
TOIDUAINETE SÄILITAMINE ..................................................................7
JÄÄKAMBRI DETAILIDE LAHTIVÕTMINE ............................................9
KÜLMKAMBRI DETAILIDE LAHTIVÕTMINE  ............................................9
KÜLMIKU JA DETAILIDE HOOLDUS  ..................................................10
VALGUSTUSLAMPIDE VAHETAMINE .................................................10
PAIGALDUSJUHEND...............................................................................11
KÜLMIKU PAIGALDAMINE ....................................................................11
KÜLMIKU USTE KÕRGUSEVAHE REGULEERIMINE ...........................13
PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE ...........................................................14

Eestikeelne

DA99-00288Q-ET  10/2/03 1:47 PM  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16