Инструкция для SAMSUNG WF0608N, WF0600N, WF0602N, WF0604N, WF0708N, WF0700N, WF0702N, WF0704N, WF0608A, WF0600A, WF0602A, WF0604A, WF0708A, WF0702A, WF0704A, WF0700A, WF0700NCW, DIMOND WF0600NCY

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

інформація з техніки безпеки _7

Не розміщуйте цю машину в таких місцях, де може бути витік газу. 
-  Це може привести до удару електрострумом або до загоряння. 

Не користуйтеся електричним трансформатором.
-  Це може привести до удару електрострумом або до загоряння. 

Не користуйтеся ушкодженою вилкою живлення, ушкодженим шнуром живлення або 
настінною розеткою з нещільними контактами.
-  Це може привести до удару електрострумом або до загоряння. 

Не тягніть за шнур живлення й не згинайте його надмірно. 
Не скручуйте й не прив’язуйте шнур живлення. 
Не навішуйте шнур живлення на металеві предмети, покладіть якусь важку річ на 
шнур живлення, укладіть шнур живлення між будь-якими предметами або вкладіть 
шнур живлення в осередок, розташований в задній стінці машини.
-  Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до 

загоряння.

Не тягніть за шнур живлення, коли витягаєте вилку з розетки.
-  Витягаючи вилку з розетки, тримайтеся за вилку.
-  Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до 

загоряння.

Не розміщайте шнур живлення й шланги там, де Ви можете зачепитися за них і 
впасти.

ПОПЕРЕДжУВАлЬНА ІНФОРМАЦІя, ЩО СТОСУЄТЬСя 

ІНСТАляЦІЇ

Ця машина повинна бути встановлена так, щоб був забезпечений доступ до розетки 
живлення.
-  Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до 

загоряння через витік струму.

Розмістіть Вашу машину на рівній і твердій підлозі, яка може витримати її вагу.
-  Недотримання цієї вимоги може викликати аномальні вібрації, переміщення 

машини підлогою, шум або неполадки  

ВАжлИВА ПОПЕРЕДжУВАлЬНА ІНФОРМАЦІя, ЩО 

СТОСУЄТЬСя КОРИСТУВАННя МАШИНОЮ

Якщо машина заливається водою, негайно відключіть подачу води й 
електроживлення й зв’яжіться з найближчим до  Вас сервісним центром.
-  Не торкайтеся вилки живлення вологими руками
-  Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом

Якщо від машини йде якийсь дивний шум, запах паленого або дим, негайно 
відключіть вилку живлення й зв’яжіться з найближчим до  Вас сервісним центром.
-  Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до 

загоряння.

У випадку витоку газу (такого як пропан, зріджений нафтовий газ і т. і.) негайно 
провентилюйте приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся машини 
або шнура живлення.
-  Не включайте вентилятор.
-  Іскра може привести до вибуху або пожежі.

УВАГА

ПОПЕРЕДжЕННя

WF0702NB-02801N-05_UK.indd   7

2011-9-6   10:10:23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Оглавление инструкции

Document Outline