Инструкция для SAMSUNG WF0608N, WF0600N, WF0602N, WF0604N, WF0708N, WF0700N, WF0702N, WF0704N, WF0608A, WF0600A, WF0602A, WF0604A, WF0708A, WF0702A, WF0704A, WF0700A, WF0700NCW, DIMOND WF0600NCY

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

усунення несправностей та інформаційні коди _33

04 
УСУНЕНН

я 

НЕСПРАВНОСТЕ

й

усунення несправностей та 

інформаційні коди

НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННя

ПРОБлЕМА

ВИРІШЕННя

Пральна машина не 
запускається

•  Перевірте, чи пральна машина під’єднана до електромережі.
•  Перевірте, чи дверцята щільно закриті.
•  Перевірте, чи відкрито водопровідний(і) кран(и).
•  Перевірте, чи натиснуто кнопку Старт/Пауза (Пуск/Пауза).

Машина не наповнюється 
або недостатньо 
наповнюється водою 

•  Повністю відкрийте кран подачі води.
•  Перевірте, чи не замерз шланг подачі води.
•  Розпряміть шланги подачі води.
•  Почистьте фільтр на шлангу подачі води.

Засіб для прання 
залишається у 
відповідному відділенні 
після завершення циклу 
прання 

•  Перевірте, чи достатній тиск води.
•  Перевірте, чи засіб для прання додано у центральний відсік.
•  Переконайтеся, що засіб для прання не має грудок і 

завантажений в сухий відсік.

Машина вібрує або 
працює надто шумно

•  Перевірте, чи машину встановлено на рівну поверхню. Якщо 

поверхня нерівна, відрегулюйте ножки пральної машини, щоб 
вирівняти пристрій.

•  Перевірте, чи вийнято болти, які використовувались для 

транспортування.

•  Перевірте, чи машина не торкається інших предметів.
•  Перевірте, чи білизну завантажено рівномірно.

Пральна машина не 
зливає воду та/або не 
виконує віджим

•  Розпряміть дренажний шланг. Усуньте згини чи звивини на 

шлангу. 

•  Перевірте, чи фільтр для сміття не заблоковано.

Дверцята не 
відкриваються

•  Переконайтеся, що вся вода з вашого барабана злита.
•  Переконайтеся, що лампочка дверного замка відключена. 

Лампочка дверного замка після зливу води відключається.

Якщо проблему, що виникла, не вдасться усунути, зверніться до місцевого центру обслуговування 
Samsung.

WF0702NB-02801N-05_UK.indd   33

2011-9-6   10:10:37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Оглавление инструкции

Document Outline