Инструкция для SCARLETT SC-1332S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

 

 

SC-1332S

 

9

• Spotřebič není určen k použití osobami (včetně  děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo 

smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou 
instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost.  

•  Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se spotřebičem. 

•  Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim 

zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.  

• Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou, a také po tom, co byl v kontaktu s 

tekutinami, spadl nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem. Pro zamezení úrazu elektrickým proudem 
nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje. Pokud je to nutno, obraťte se na servisní střediska. 

•  Nedovolujte, aby děti používaly spotřebič, a dávejte větší pozor při práci v blízkosti dětí. 

•  Nikdy nenechávejte zapnutý nebo horký spotřebič bez dozoru, zejména na žehlicím prkénku. 

• O přestávkách stavte žehličku pouze na pátu. Nedoporučujeme ji stavit na kovové nebo drsné povrchy. 

•  UPOZORNĚNÍ: Pro zamezení přetížení napájecí sítě, nepřipojujte žehličku současně s jinými výkonnými 

elektrickými přístroji do stejné linký elektrické sítě. 

•  Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po dobu 

nejméně 2 hodiny. 

•  Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které 

značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost. 

PŘÍPRAVA K PRÁCI 

•  Některé detaily žehličky byly při výrobě namazány, a proto při prvním zapnutí žehlička může trochu kouřit. Za 

nějakou dobu kouř zmizí. 

• Sejměte ohranné pouzdro z žehlicího povrchu a utřete povrch jemným hadrem. 
PROVOZ 
TEPLOTNÍ REŽIMY 

• Než záčněte žehlení překontrolujte, že výrobek, který se chystáte žehlit, má štítek, na němž jsou uvedeny pokyny 

k obsluze tohoto konkretního výrobku, a přesně je dodržujte. 

•  Nastavte regulátor teploty do polohy, která odpovídá druhu látky, kterou se chystáte žehlit: 

ZNAMÉNKO DRUH 

LÁTKY 

Nedoporučujeme žehlit tento výrobek 

• 

Syntetické vlákno, Nylon, Akryl, Polyestr, Viskóza 

•• Vlna, 

Hedvábí 

••• Bavlna, 

Len 

 

Maximální teplota (napařování) 

•  Připojte žehličku do elektrické sítě. Rozsvítí se světelný ukazatel nahřívání.

 

•  Když ukazatel zhasne, můžete začít žehlení.

 

•  Jestliže jste nastavili menší teplotu, než budete v práci pokračovat, počkejte, až se rozsvítí světelný ukazatel 

nahřívání.

 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU 

•  Před naléváním vody odpojte žehličku od elektrické sítě. 

• Postavte žehličku vodorovně (na žehlicí plochu). 

• Opatrně naléjte vodu do zásobníku. 

•  Pro zamezení přelévání nenalévejte vodu výše rysky na zásobníku. 

•  Otvor pro plnění vodou by neměl být otevřený při použití žehličky. 

•  Při doplňování nádrže vodou, vždy odpojte žehličku od zdroje elektrického proudu. 
UPOZORNĚNÍ: Žehlička je určená pro použití s vodovodní vodou. Je lepší však nalévat čistěnou vodu, zejména v 

případě je-li voda příliš tvrdá.

 

•  Nelijte do nádoby chemicky změkčenou vodu a nepoužívejte aromatických přísad. 

•  Je-li voda z vodovodu příliš tvrdá, nalévejte do nádoby pouze destillovanou nebo demineralizovanou vodou. 

• Po ukončení žehlení vždy vylévejte všechnu vodu ze zásobníku. 
ROZPRAŠOVÁNÍ 

•  Rozprašování se dá použit v jakémkoliv provozním režimu, pokud je v zásobníku dostatek vody. 

•  Pro to několikrát stiskněte tlačítko rozprašování. 
NAPAŘOVÁNÍ 

• Odpojte žehličku od elektrické sítě a nalijte vodu do zásobníku. 

• Dejte žehličku do vertikální polohy na žehlicí prkno a připojte do elektrické sítě. 

•  Nastavte regulátor teploty do polohy “••” nebo “•••”.

 

• Počkejte, až světelný ukazatel nahřívání zhasne, tzn. že zvolená teplota je dosažena. 

•  Nastavte regulátor množství páry do potřebné polohy. 

• Po ukončení žehlení vraťte regulátor teploty do minimální polohy a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
UPOZORNĚNÍ: Pro zamezení spalenin se vyhýbejte kontaktu s párou vycházející z otvoru na žehlicí ploše.

 

SUCHÉ ŽEHLENÍ 

•  Můžete žehlit v suchém režimu, i když je zásobník na vodu plný. Při dlouhém žehlení v tomto režimu nenalévejte 

do zásobníku mnoho vody. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  SC-1332S INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL STEAM IRON ....................................................................................................... 5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ
 • Страница 2 из 28
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО CZ POPIS 1. Spray nozzle 2. Water tank lid 3. Variable steam control 4. Steam burst button 5. Spray button 6. Handle 7. Heel rest 8. Transparent water tank 9. Maximum water level 10. Self-cleaning button 11. Stainless steel soleplate 12. Swiveling cord protector
 • Страница 3 из 28
  IM010 H LEÍRÁS KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. Permetfújó 2. Víztartályfedő 3. Gőzfokozat-szabályozó 4. Gőzfúvó gomb 5. Permetfújó gomb 6. Fogantyú 7. Vasalótalp 8. Átlátszó víztartály 9. Maximális vízszint 10. Öntisztítási gomb 11. Rozsdamentes acél vasalófelület 12. Forgó vezeték-védő 13.
 • Страница 4 из 28
  IM010 www.scarlett.ru 4 SC-1332S
 • Страница 5 из 28
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read the instruction manual before use and save it for future references. • Before the first switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for
 • Страница 6 из 28
  IM010 • • • • Set the temperature control dial to the “••“ or “•••” position. When the indicator light is off, the steam iron has reached desired temperature. Set the variable steam control to the desired position. When finished, turn the temperature dial counterclockwise to the minimum position
 • Страница 7 из 28
  IM010 • Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды. • Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно
 • Страница 8 из 28
  IM010 • После окончания работы переведите терморегулятор в минимальное положение «min» и отключите утюг от электросети. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из сопел на подошве утюга. СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ • Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен
 • Страница 9 из 28
  IM010 • Spotřebič není určen k použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost. •
 • Страница 10 из 28
  IM010 • Nastavte regulátor množství páry do minimální polohy . UPOZORNĚNÍ: Je-li třeba za žehlení použit napařování a v zásobníku není voda, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte, až žehlička vychladne, a teprve potom nalévejte vodu. PARNÍ RÁZ • Tato funkce je určena pro dodatečnou jednorázovou
 • Страница 11 из 28
  IM010 самостоятелно. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център. • Не разрешавайте децата да експлоатират ютията и особено внимавайте ако използвате уреда близо до тях. • Не оставяйте без надзор включена ютия или стояща на дъска за гладене. • Когато
 • Страница 12 из 28
  IM010 УДАРНА ПАРА • Тази функция обезпечава допълнителна пара и помага на гладене на много смачкани неща. • Поставете терморегулатора в положение “••” или “•••”. . • Завъртете регулатора за подаване на пара в максимално положение • За пускане на ударна пара натиснете бутона за подаване на пара.
 • Страница 13 из 28
  IM010 • Не дозволюйте дітям користуватися праскою та будьте особливо уважні, якщо працюєте у безпосередній близькості від них. • Не залишайте ввімкнену чи гарячу праску без нагляду, особливо на прасувальній дошці. • В перервах при прасуванні становіть праску тільки на п’ятку. Не слід ставити його
 • Страница 14 из 28
  IM010 • Установите регулятор ступеню відпарювання у максимальну позицію . • Натисніть кнопку відпарювання. УВАГА: Щоб запобігти витікання води з парових отворів, утримуйте кнопку відпарювання натисненою не довше ніж 5 секунд. ПРИМІТКА: Не натискайте кнопку відпарювання більш ніж 3 рази підряд,
 • Страница 15 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Да се избегне преоптерећење мреже напајања, не користите пеглу истовремено са другим уређајима који захтевају велику потрошњу енергије. • Ако је производ неко време био изложен температурама нижим од 0ºC, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
 • Страница 16 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Притискајте дугме за пеглање с паром највише три пута узастопце, у противном случају пегла се брзо хлади. ВЕРТИКАЛНО ГЛАЧАЊЕ ПАРОМ • Уверите се да је у резервоару доста воде. • Укључите пеглу у мрежу напајања и поставите је вертикално. • Окрените терморегулатор и регулатор глачања
 • Страница 17 из 28
  IM010 ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST • Mõned triikraua detailid võivad uuest pärast olla kergelt määrdega koos, mis võib esimesel sisse lülitamisel tuua kaasa triikraua kerge suitsemise. Lühikese aja järel see lakkab. • Eemaldage triikraua plaadilt kaitsekate ning puhastage tald pehme riidega.
 • Страница 18 из 28
  IM010 “ANTI – CALC” FUNKTSIOON • ANTI-CALC süsteem tagab kaitse katlakivi vastu. TRIIKIMISE LÕPETAMINE • Keerake termoregulaator asendisse MIN. • Eemaldage triikraud vooluvõrgust. PUHASTUS JA HOOLDUS • Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ning laske seadmel täielikult maha jahtuda. •
 • Страница 19 из 28
  IM010 APZĪMĒJUMS AUDUMA VEIDS Izstrādājumu gludināt nav ieteicams • •• ••• Sintētika, Neilons, Akrils, Poliesters, Viskoze Vilna, Zīds Kokvilna, Lins Maksimālā temperatūra (gludināšana ar tvaiku apstrādi) • Pievienojiet gludekli pie elektrotīkla, iedegsies uzsildīšanas gaismas indikators. •
 • Страница 20 из 28
  IM010 • • • • • PAŠATTĪRĪŠANĀS Uzpildiet ūdens rezervuāru līdz maksimālajam līmenim, aiztaisiet vāciņu. Uzstādiet termoregulatoru maksimālā pozīcijā. Pieslēdziet gludekli pie elektrotīkla. Sagaidiet, kamēr izdzisīs uzsildīšanas gaismas indikators. . • Horizontāli turot gludekli virs izlietnes
 • Страница 21 из 28
  IM010 VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS • Prieš pildami vandenį išjunkite laidynę iš elektros tinklo. • Pastatykite laidynę horizontaliai (ant pado). • Atsargiai įpilkite vandenį į rezervuarą. • Rezervuaro perpildymui išvengti nepilkite vandens daugiau negu nurodyta ant rezervuaro. • Besinaudojant
 • Страница 22 из 28
  IM010 • Apvyniokite maitinimo laidą aplink kulną. • Saugodami laidynės padą nuo įbrėžimų, laikykite ją vertikaliai. H HASZNALATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót. A helytelen
 • Страница 23 из 28
  IM010 • Ha a csapvíz túlságosan kemény, csak desztillált és ásványtalanított vizet használjon. • Használat után mindig távolítsa el a vizet a tartályból. PERMETEZÉS • Elégséges vízmennyiség esetén a permetezést bármely üzemmódban használhatja. • Néhányszor nyomja meg permetfújó gombját. GŐZÖLTETÉS
 • Страница 24 из 28
  IM010 • • • • • • Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркəсіптік қолдануға арналмаған. Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды. Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену
 • Страница 25 из 28
  IM010 БУЛАУ • Үтікті электр жүйесінен сөндіріңіз де резервуарға су құйыңыз. • Үтікті үітітеуіш тақтайға тік қойыңыз жəне электр жүйесіне қосыңыз. • Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз. • Қызу индикаторы өшкенше күтіңіз, қойылған температураға жеткен кезде. • Булау дəрежесін реттегішті
 • Страница 26 из 28
  IM010 • Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných tekutín. Ak sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom. • Nepoužívajte
 • Страница 27 из 28
  IM010 • Postavte žehličku zvislo na hladiacu plochu a pripojte do elektrickej siete. • Nastavte regulátor teploty do polohy “••” alebo “•••”. • Počkajte , až zhasne indikátor zohriatia, to znamená, že bola dosiahnutá nastavená teplota. • Nastavte regulátor naparovania do požadovanej polohy.
 • Страница 28 из 28