Инструкция для SCARLETT SC-1701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1701 

15

• Sekojiet līdzi gatavošanas receptēm, bet atcerieties, ka daži produkti 

(džemi, pudiņi, pīrāga pildījums no mandelēm, cukura vai sukādēm) 
uzkarst ļoti ātri. 

• Lai izvairītos no īssavienojuma un krāsns bojājumiem, nepieļaujiet 

ūdens iekļūšanas ventilācijas atvērumos. 

UZMANĪBU: 

•  Produktus ieteicams gatavot speciālos traukos, nevis likt tieši uz 

stikla traukiem, izņemot gadījumus, kas speciāli atrunāti ēdiena 
pagatavošanas receptē. 

•  Izmantojiet tikai tos traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnīm. 
•  Trauki, kas derīgi lietošanai mikroviļņu krāsnīs, jālieto atbilstoši 

trauku ražotāja instrukcijai. 

•  Atcerieties, ka mikroviļņu krāsnī saturs uzkarst daudz ātrāk par 

trauku, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi izņemot trauku no krāsns, 
uzmanīgi atveriet vāciņu, lai izvairītos no tvaika radītiem 
apdegumiem. 

•  Iepriekš no produktiem vai to iepakojumiem noņemiet metāliskās 

lentas un folliju. 

•  Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot veselas olas. 

• Krāsns tīrības nepienācīga uzturēšana var izraisīt virsmas nodilumu, 

kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces darbību un radīt iespējamus 
draudus  lietotāja veselībai.  

TRAUKU MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM 
UZMANĪBU! Vadieties pēc  esošā marķējuma un ražotāja 

norādījumiem uz traukiem. 

DERĪGI 
•  Karstumizturīgs stikls – vislabākais trauka materiāls gatavošanai 

mikroviļņu krāsnī. 

•  Termoizturīga plastmasa – šādā traukā nav ieteicams gatavot 

ēdienu ar augstu tauku vai cukura daudzumu. Nedrīkst izmantot blīvi 
aizveramus konteinerus. 

•  Fajanss un porcelāns – derīgs gatavošanai mikroviļņu krāsnī, 

izņemot traukus ar apzeltījumiem, apsudrabojumiem un 
dekoratīviem metāliskiem elementiem. 

•  Speciāls iepakojums (papīra, plastmasas u.c.), paredzēts 

mikroviļņu krāsnīm – stingri sekojiet līdzi ražotāja norādījumiem. 

NEDERĪGI 
•  Plēve produktu glabāšanai, kā arī termoizturīgi polietilēna 

maisiņi – nav derīgi gaļas un jebkuru citu produktu cepšanai. 

•  Metāliski trauki (alumīnija, nerūsējošā tērauda u.c.) un pārtikas 

follija* – ekranē mikroviļņus; saskarsmē ar karstumskapja sienām 
var izraisīt dzirksteļošanu un īssavienojumu gatavošanas laikā. 

Var izmantot produkta atsevišķu daļu vienkārtīgai ietīšanai, lai 

izvairītos no pārkarsēšanas vai piedegšanas. Nepieļaujiet saskari ar 
sienām, attālums no tām nedrīkst būt mazāks par 2 cm. 

•  Kūstoša plastmasa – nav piemērota gatavošanai mikroviļņu krāsnī. 

•  Lakoti trauki – mikroviļņu iedarbības rezultātā laka var izkust. 

•  Parastais stikls (t.sk. figūrstikls un biezais) – augstas 

temperatūras iedarbībā var deformēties. 

•  Papīrs, salmi, koks – augstas temperatūras iedarbībā var 

uzliesmot. 

•  Melamīna trauki – var absorbēt mikroviļņu starojumu, kas izsauc to 

plaisāšanu vai termodestrukciju un būtiski palielina gatavošanas 
laiku. 

KĀ NOTEIKT VAI TRAUKS IR DERĪGS MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM? 
• Ieslēdziet krāsni un uzstādiet darba režīmu slēdzi uz maksimālo 

jaudu (maksimālā temperatūra), ievietojiet krāsnī uz 1 minūti 
testējamo trauku un novietojiet blakus glāzi ar ūdeni ( ~ 250ml). 

•  Trauks, kas ir derīgs ēdiena pagatavošanai mikroviļņu krāsnī paliks 

tādā pašā temperatūrā, kā pirms ievietošanas krāsnī, tajā laikā, kad 
uzsils ūdens. 

DERĪGI PADOMI: 
• Vienmērīgai produktu uzsildīšanai apmaisiet tos gatavošanas laikā. 

•  Neizmantojiet traukus ar šauru kakliņu, pudeles, tās var uzsprāgt. 
•  Neizmantojiet termometrus produktu temperatūras mērīšanai. 

Izmantojiet tikai speciālos termometrus, paredzētus mikroviļņu 
krāsnīm. 

PIRMS  DOTIES UZ SERVISU  
• Ja krāsns neieslēdzas pārbaudiet: 

–  vai rozete nav bojāta un strāvas esamību elektrotīklā; 
–  taimera uzstādīšanas pareizību; 
–  vai durvis ir cieši aiztaisītas. 

RADIOTRAUCĒJUMI 
• Mikroviļņi var izraisīt radio un televīzijas signāla traucējumus. 
• Lai samazinātu traucējumus: 

–  regulāri tīriet durvis un metāliskos blīvētājus; 
–  televizoru un radio uzstādiet pēc iespējas tālāk no mikroviļņu 

krāsns; 

–  noregulējiet antenu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. 
–  pieslēdziet mikroviļņi krāsni un uztvērēju pie atsevišķām 

elektrotīkla līnijām. 

UZSTĀDĪŠANA 
•  Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsnī nav iepakojamā materiāla un 

blakus priekšmetu. 

•  Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā, nav bojāts: 

–  durvis vai metāliskie blīvētāji; 
–  korpuss un  durvju lodziņš; 
–  kameras sienas. 

• Jebkuru defektu konstatēšanas gadījumā neieslēdziet krāsni;   

dodieties pie pārdevēja  uz servisa centru. 

• Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas, horizontālas virsmas, 

pietiekami izturīgas, lai tā  izturētu krāsns svaru ar traukiem un 
produktiem. 

• Nenovietojiet krāsni blakus siltuma avotiem. 
•  Neko nenovietojiet uz krāsns. Neaizsedziet ventilācijas 

atvērumus. 

• Normālai krāsns darbībai nepieciešams nodrošināt brīvu starpu 

ventilācijai: ne mazāku par 20 cm no augšas, 10 cm no 
aizmugurējā paneļa puses un ne mazāk par 5 cm no sāniem. 

GATAVOŠANAS PAŅĒMIENI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ 
•  Produktus lieciet tikai vienā kārtā, īpaši biezus gabalus 

novietojiet tuvāk malām.  

• Sekojiet līdzi gatavošanas laikam, uzstādiet minimālāko, 

nepieciešamības gadījumā pakāpeniski palielinot. Pārāk ilgas 
gatavošanas laikā produkti var sākt dūmot un aizdegties. 

PIEZĪME: Gatavošanas laiks var mainīties atkarībā no produktu 

formas, izmēriem un novietojamības. Lieli vai biezi gabali 
gatavojas ilgāk, mazāki – ātrāk. 

•  Apsedziet produktus ar speciāliem vāciņiem vai plastiku, atliecot 

vienu no stūriem tvaika izvadei. Vāciņi stipri uzkarst – apejieties 
ar tiem ļoti uzmanīgi!  

•  Pēc iespējas vienmērīgākai uzsildīšanai un gatavošanas 

paātrināšanai apgrieziet un apmaisiet produktus. 

• Apaļie/ovālie trauki, atšķirībā no kvadrātveida/taisnstūrveida, 

nodrošina vienmērīgāku uzsildīšanu. 

• Produktus atkausējiet bez iepakojuma ne dziļā paliktnī vai uz 

režģa mikroviļņu apstrādei, obligāti izmantojiet rotējošu stikla 
bļodu. Produktus saldējot, piedodiet tiem pēc iespējas 
kompaktāku formu. 

• Attālumam starp produktiem, piemēram, dārzeņiem, kēksiem 

utml. Jābūt ne mazākam par 2,5 cm, lai nodrošinātu vienmērīgu 
apstrādi. 

•  Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvairītos no produkta 

pārsprāgšanas. 

•  Sildiet tikai gatavus un atdzesētus produktus, apmaisiet tos. 

•  Popkorns – stingri ievērojiet ražotāja instrukciju un neatstājiet 

mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Ja produkts nav gatavs pēc 
paredzētā laika, apturiet gatavošanu. Pārāk ilga apstrāde var 
izraisīt aizdegšanos. 

BRĪDINĀJUMS: popkorna pagatavošanai neizmantojiet 

iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmanot graudu 
atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla 
bļodas, lieciet to uz šķīvja. 

EKSPLUATĀCIJA 
• Pievienojiet krāsni pie elektrotīkla.

 

•  Ievietojiet produktus krāsnī un aizveriet durvis.

 

PIEZĪMEKrāsns nestrādās, ja tās durvis būs atvērtas. 
• Vadoties pēc tabulas, ar slēdzi uzstādiet apstrādes režīmu. 

Power Darbības režīms 

Jaudas 
līmenis 

Low 

UZSILDĪŠANA 17% 

Defrost 

ATKAUSĒŠANA. Produktus atkausējiet bez 
iepakojuma ne dziļā paliktnī vai uz režģa 
mikroviļņu apstrādei, obligāti ar rotējošu 
stikla bļodu. Produktus saldējot, piedodiet 
tiem pēc iespējas kompaktāku formu. 

37% 

M-Low 

Gaļa un putna gaļa 40% 

Med 

Omlete, sacepums, krēmi 66% 

M.High 

Sviestmaizes, pica 

85% 

High 

Sacepums, gaļa un zivis, cepti kartupeļi un 
citi dārzeņi, popkorns 

100% 

•  Uz taimera uzstādiet nepieciešamo laiku.

 

TAIMERIS 
• Iespējams uzstādīt apstrādes laiku 30 minūšu robežās. 
• Lai krāsni ieslēgtu, pagrieziet taimera rokturi pulksteņrādītāja 

virzienā. 

• Uzstādiet vēlamo laiku, griežot rokturi tālāk. 

•  No taimera uzstādīšanas brīža krāsns ieslēdzas un sāk strādāt 

iekšējais apgaismojums un ventilācija. 

•  Ja gatavošanu nepieciešams apturēt, uzstādiet taimeru  pozīcijā 

«0» vai attaisiet durvis. 

UZMANĪBU: Vienmēr atgrieziet taimeru  pozīcijā «0», ja produkti 

tika izņemti līdz gatavošanas laika beigām, un Jūs vairs 
neturpināsiet to gatavošanu. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции

Document Outline