Инструкция для SCARLETT SC-1701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1701 

17

RADIJO TRUKDŽIAI 
• Mikrobangų krosnelei stovint šalia televizijos ir radijo imtuvų 

mikrobangos gali skleisti trukdžius. 

• Norėdami sumažinti trukdžius: 

–  reguliariai valykite dureles ir metalinius sandarinimo elementus; 
–  televizorių ir radijo imtuvą pastatykite kuo toliau nuo mikrobangų 

krosnelės; 

–  perorientuokite priėmimo anteną geriausiam rezultatui pasiekti; 
–  įjunkite mikrobangų krosnelę ir radijo imtuvą į skirtingas elektros 

tinklo linijas. 

MONTAVIMAS 
•  Įsitikinkite, kad krosnelės kameroje nėra pakavimo medžiagų ir 

pašalinių daiktų. 

•  Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeisti: 

–  durelės ir metaliniai sandarinimo elementai; 
–  korpusas ir stebėjimo langelis; 
–  kameros sienelės. 

• Aptikę bet kokius defektus, neįjungdami krosnelės kreipkitės į 

pardavėją arba į Serviso centrą. 

• Pastatykite mikrobangų krosnelę ant lygaus horizontalaus 

paviršiaus, galinčio išlaikyti krosnelės svorį su indais ir produktais. 

• Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių. 

•  Nieko nestatykite ant krosnelės. Neuždenkite ventiliacijos angų. 
• Krosnelė gali normaliai veikti tik turėdama

 

vietos ventiliacijai: ne 

mažiau kaip 20 cm iš viršaus, 10 cm iš užpakalinės sienelės pusės ir 
ne mažiau kaip 5 cm iš šonų. 

MAISTO

 

RUOŠIMO BŪDAI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE 

• Produktus į indą sudėkite tik vienu sluoksniu, storesnius gabalus 

dėkite arčiau kraštų. 

• Stebėkite ruošimo laiką, nustatykite minimalų laiką ir palaipsniui 

didinkite jį būtinybei esant. Per ilgai ruošiami, produktai gali apsmilkti 
ir užsidegti. 

PASTABA: Ruošimo laikas taip pat gali būti keičiamas priklausomai 

nuo produktų formos, dydžių ir išdėstymo. Dideli ir stori gabalai 
ruošiami ilgiau, o maži – greičiau. 

•  Uždenkite produktus specialiais arba plastikiniais dangčiais, ir 

atlenkite vieną iš dangčio kampų, leisdami išeiti garams. Būkite 
atsargūs – dangčiai stipriai įkaista! 

• Norėdami tolygiai pašildyti ir pagreitinti maisto ruošimą kartais 

apverskite ir išmaišykite produktus. 

•  Naudokite apvalius indus, jie, skirtingai nuo stačiakampių indų, 

užtikrina tolygesnį pašildymą. 

•  Nuimkite produkto pakuotę ir atšildykite jį negiliame padėkle arba ant 

mikrobangų krosnelei skirtų grotelių, pastatytų ant besisukančios 
stiklinės lėkštės. Šaldydami produktus, suteikite jiems kiek įmanoma 
kompaktiškesnę formą. 

•  Atstumas tarp atskirų produktų, pavyzdžiui, daržovių, keksų ir t.t. turi 

būti ne mažesnis už 2,5 cm – tai užtikrins tolygų maisto ruošimą. 

• Subadykite vientisą odelę arba žievelę, kad verdami produktai 

nesprogtų. 

•  Šildykite tik paruoštus ir atšaldytus produktus, juos išmaišydami. 
• Kukurūzų spragėsiai – griežtai laikykitės gamintojo instrukcijoms ir 

nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros. Jeigu produktas 
nespėjo pasigaminti per nustatytą laiką, nutraukite jo ruošimą. Labai 
ilgas ruošimas gali sukelti gaisrą. 

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kukurūzų spragėsių ruošimui paketų iš rudo 

popieriaus ir nebandykite naudoti grūdų likučių. Nedėkite pakuotės 
su kukurūzų spragėsiais tiesiai ant stiklinio indo, dėkite jį į lėkštę. 

VEIKIMAS 
•  Įjunkite krosnelę į elektros tinklą.

 

• Padėkite produktus į krosnelę ir uždarykite dureles.

 

PASTABA: Kai durelės yra atidarytos, krosnelė neveikia. 
•  Vadovaudamiesi lentele, jungikliu nustatykite ruošimo režimą. 

Power Veikimo 

režimas 

Galingumo 

lygis 

Low 

PAŠILDYMAS 17% 

Defrost 

ATŠILDYMAS. Nuimkite produkto 

pakuotę ir atšildykite jį negiliame 
padėkle arba ant mikrobangų 
krosnelei skirtų grotelių, pastatytų ant 
besisukančios stiklinės lėkštės. 
Šaldydami produktus, suteikite jiems 
kiek įmanoma kompaktiškesnę formą. 

37% 

M-Low 

Mėsa ir paukštiena. 

40% 

Med 

Omletai, kepiniai, kremai. 

66% 

M.High 

Sumuštiniai, pica. 

85% 

High 

Kepiniai, mėsa ir žuvis, keptos bulvės 

ir kitos daržovės, kukur zų spragėsiai. 

ū

100% 

• Nustatykite laikmatį reikiamam laikui.

 

LAIKMATIS 
•  Skirtas nustatyti maisto ruošimo laiką 30 minučių ribose. 

• Norėdami įjungti krosnelę, pasukite laikmačio rankenėlę pagal 

laikrodžio rodyklę. 

• Nustatykite norimą laiką, sukdami rankenėlę toliau. 

• Nustačius laikmatį, krosnelė įsijungia ir pradeda veikti jos vidinis 

apšvietimas ir ventiliacija. 

• Norėdami nutraukti maisto ruošimą, nustatykite laikmatį į padėtį 

“0” arba atidarykite dureles. 

DĖMESIO: Jeigu Jūs ištraukėte produktus iki maisto ruošimo laiko 

pabaigos ir neketinate tęsti darbo, visada gražinkite laikmatį į 
padėtį «0», 

DĖMESIO: Jeigu maisto ruošimui reikia mažiau 2 minučių, iš 

pradžių pasukite laikmatį į padėtį, atitinkančią 3 minutėms, o po 
to gražinkite jį į reikiamą padėtį. 

•  Nustatytam laikui pasibaigus krosnelė automatiškai išsijungs ir 

pasigirs garso signalas. 

MAISTO RUOŠIMO PRISTABDYMAS 
•  Pasinaudokite šia funkcija norėdami patikrinti, kaip vyksta maisto 

ruošimo procesas. 

• Norėdami nutraukti maisto ruošimą, tiesiog atidarykite dureles. 

Uždarius dureles procesas tęsis. 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
•  Reguliariai valykite krosnelę ir šalinkite nuo jos paviršiaus bet 

kokius maisto likučius. 

•  Prieš valydami krosnelę išjunkite ją ir ištraukite jos kištuką iš 

elektros lizdo. 

•  Leiskite krosnelei visiškai atvėsti. 

•  Nuvalykite valdymo skydelį, išorinius ir vidinius paviršius, stiklinį 

padėklą drėgnu audiniu su valymo priemone. 

• Nenaudokite agresyvių bei šveitimo valymo priemonių. 

• Norėdami atsikratyti nemalonaus kvapo, išspauskite į stiklinę 

vandens sultį iš vienos citrinos, įpilkite šį paruoštą vandenį į kokį 
nors mikrobangų krosnelei tinkantį gilų indą, ir pastatykite jį į 
krosnelę. Nustatykite laikmatį 5 minutėms, o veikimo režimų 
jungiklį – į maksimalią padėtį. Kai išgirsite garso signalą ir 
krosnelė išsijungs, ištraukite indą ir išvalykite kameros sieneles 
sausu audiniu. 

SAUGOJIMAS 
•  Įsitikinkite, kad krosnelė yra išjungta iš elektros tinklo ir visiškai 

atvėso. 

•  Atlikite visus “VALYMAS IR PRIEŽIŪRA” skyriaus reikalavimus. 

•  Krosnelei neveikiant atidarykite jos dureles ir laikykite ją sausoje 

švarioje vietoje. 

 

 

H   

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
•  A készülék helytelen kezelése meghibásodáshoz, és a használó 

egészségkárosodásához vezethet. 

•  A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a 

címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat 
adataival. 

FIGYELEM! A csatlakozódugó vezetékkel és földeléssel van 

ellátva. Csatlakoztassa a készüléket csakis megfelelő leföldelt 
konnektorhoz. 

•  A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra. 

•  Szabadban használni tilos. 

•  Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a 

készüléket. 

FIGYELEM! Gyerekek felügyelet nélkül csak akkor használhatják a 

mikrohullámú sütőt, amennyiben részükre érthető utasításokat 
kaptak a sütő biztonságos használatáról és elmagyarázták 
nekik, milyen veszély érhetik őket, amennyiben nem használják 
megfelelőképpen a mikrohullámú sütőt. 

•  Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. 
•  Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot. 

•  Ne használja a készüléket sérült vezetékkel. 
FIGYELEM! A mikrohullámú sütő ajtajának, vagy ajtótömítőjének 

károsodása esetén a sütőt használni tilos, amíg szakképzett 
specialista meg nem javítja azt.  

FIGYELEM! A mikrohullámú kisugárzás túlzott veszteségének 

elkerülése érdekében minden, bármilyen fedél levételével   
kapcsolatos javítási munkát szakembernek szükséges végezni. 

•  Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel. 
•  Ne húzza, tekerje, csavarja a vezetéket a készülék köré. 

•  Csak élelmiszerek elkészítéséhez használja a mikrohullámú 

sütőt. Semmi esetre sem szárítson benne ruhát, papírt, vagy 
egyéb tárgyat. 

FIGYELEM! Folyadékot, vagy egyéb ételt zárt edényben 

melegíteni tilos, az edény robbanásának elkerülése érdekében. 

•  Italok melegítése mikrohullámok segítségével további erős 

forráshoz vezethet, ezért az edények kezelésekor különösen 
figyelni szükséges. 

•  Az élelmiszerek, pl. alma, burgonya, gesztenye, kolbász stb. 

elkészítése alatt képződő meghasadás elkerülése érdekében, 
berakás előtt szúrja meg azok héját villa, vagy kés segítségével. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции

Document Outline