Инструкция для SCARLETT SC-1701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1701 

6

РАБОТА 
•  Подключите печь к электросети.

 

•  Поместите продукты в печь и закройте дверцу.

 

ПРИМЕЧАНИЕПри открытой дверце печь работать не будет. 
•  Руководствуясь таблицей, переключателем установите режим 

обработки. 

Мощность 

Режим работы 

Уровень 

мощности 

Низкая 

Подогрев. 17% 

Размораживание  Размораживайте продукты 

без упаковки в неглубоком 
поддоне или на решетке для 
микроволновой обработки, 
обязательно с вращающимся 
стеклянным блюдом. 
Замораживая продукты, 
придавайте им по 
возможности компактную 
форму. 

37% 

Ниже среднего 

Мясо и птица 40% 

Средняя 

Омлеты, выпечка, кремы 66% 

Выше средней 

Бутерброды, пицца 85% 

Высокая 

Выпечка, мясо и рыба, 
печеный картофель и другие 
овощи, попкорн 

100% 

•  Устано ите таймер на необходимое время.

 

в

ТАЙМЕР

 

•  Служит для установки времени обработки в пределах 30 минут. 

•  Чтобы включить печь, поверните ручку таймера по часовой 

стрелке. 

•  Задайте желаемое время, поворачивая ручку дальше. 

•  С момента установки таймера печь включается и начинает 

работать внутреннее освещение и вентиляция. 

•  Если приготовление необходимо прервать, установите таймер в 

положение «0» или откройте дверцу. 

ВНИМАНИЕ: Всегда возвращайте таймер в положение «0», если 

продукты были извлечены до окончания времени 
приготовления, и Вы не будете продолжать готовку. 

ВНИМАНИЕ: Если для обработки требуется менее 2 минут, 

сначала поверните таймер за отметку, соответствующую 3 
минутам, а затем верните его в необходимое положение. 

•  По истечении установленного времени печь автоматически 

отключится и раздастся звуковой сигнал. 

 

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

•  Данная функция полезна для проверки степени готовности 

продукта. 

•  Обработку можно прервать, просто открыв дверцу. Если ее 

закрыть, процесс будет продолжен. 

ОЧИСТКА И УХОД 
•  Печь следует регулярно чистить и удалять с ее поверхности 

любые остатки пищи.

 

 

•  Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети. 

•  Дайте печи полностью остыть. 

•  Протрите панель управления, внешние и внутренние 

поверхности, уплотнители, стеклянное блюдо влажной тканью с 
моющим средством. 

•  Не применяйте агрессивные вещества или абразивные 

материалы. 

•  Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо 

глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан 
воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите 
таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в 
максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и 
печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры 
сухой тканью. 

ХРАНЕНИЕ 
•  Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью 

остыла. 

•  Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”. 

•  Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте. 

 

 

CZ

   NÁVOD K POUŽITÍ 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
•  Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruchám 

anebo způsobit zranění uživatele. 

•  Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje 

uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě. 

UPOZORNĚNÍ! Zástrčka napájecího kabelu má šňůru a uzemňovací 

kontakt. Připojujte spotřebič pouze ke příslušným uzeměným 
zásuvkám. 

•  Používejte pouze v domácnosti a v souladu s těmto Návodem k 

použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely. 

• Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách. 

• Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, 

že spotřebič nepoužíváte. 

UPOZORNĚNÍ! Použití trouby dětmi bez dohledu je povoleno 

pouze v případě, když jim jsou dány příslušné a srozumitelné 
bezpečnostní pokyny a vědí o nebezpečí, které může způsobit 
nesprávné použití trouby. 

•  Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. 

• Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky. 

• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem. 
UPOZORNĚNÍ! Při poškození dvířek nebo těsnění je zakázáno 

použití trouby, dokud ji odborník neopraví.  

UPOZORNĚNÍ! Pro zamezení nebezpečí zvýšeného mikrovlnného 

záření, veškeré opravy spojené s demontáží jakýchkoli krytů s 
mikrovlnné trouby smí provádět pouze odborník. 

•  Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a 

horkem. 

• Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte 

kolem tělesa spotřebiče. 

•  Používejte mikrovlnné trouby výhradně pro přípravu pokrmů. V 

žádném případě nesušte v ní oděv, papír nebo jiné předměty. 

UPOZORNĚNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nelze ohřívat v zavřených 

nádobách, jinak by tyto nádoby mohly explodovat. 

•  Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby nápojů, nějakou dobu po 

ohřívání může tekutina vřele vařit. Dávejte si na to pozor. 

•  Aby potraviny nepraskly během přípravy, než je dáte do pečící 

trouby, propíchněte nožem nebo vidličkou tvrdou slupku nebo 
obal, např. u brambor, jablek, kaštanů, klobas apod. 

•  Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby potravin v nádobě 

z hořlavých hmot, jako třeba plast a papír, pozorujte mikrovlnnou 
troubu, aby nedošlo k  jejímu vzplanutí. 

•  Pro zamezení požáru v pečící troubě je třeba: 

–  dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době 

přípravy; 

–  dávat do pečící trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu; 
–  v případě požáru v troubě, neotevírejte dvířka, vypněte pečící 

troubu a odpojte ji od elektrické sítě. 

•  Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte jí na 

uschovávání čehokoliv. 

•  Mikrovlnná trouba není určena pro konzervování potravin. 

• Nedávejte potraviny přímo na dno trouby, používejte 

odnímatelnou mřížku nebo pekač. 

•  Vždy kontrolujte teplotu přípravených pokrmů, obzvlášť jsou-li 

určeny pro děti. Nedávejte pokrmy ne stůl hned, počkejte až 
trochu vychladnou. 

•  Můžete se řídit kuchařskými recepty, pamatujte si však, že se 

některé potraviny (džemy, pudink, nádivky z mandlí, cukru nebo 
kandovaného ovoce) zahřejí velice rychle. 

•  Pro zamezení zkratu a poškození pečící trouby dbějte na to, aby 

se do větracích otvorů nedostala voda. 

UPOZORNĚNÍ: 
•  Pokrmy se připravují ve speciálním nádobí, nedávejte je přímo 

na skleněnou mísu, kromě případu, které jsou zvláštně popsány 
v receptech. 

•  Používejte jen nádobí, které je určeno pro mikrovlnnou troubu. 

•  Vhodného pro přípravu v mikrovlnné troubě nádobí používejte 

přesně v souladu s návodem výrobce nádobí. 

•  Pamatujte si, že se v mikrovlnné troubě pokrmy ohřívají 

mnohem rychleji než nádobí, a proto pro zamezení popálenin 
dávejte pozor, když vyndáváte nádobí s pokrmem z trouby a 
zvedáte poklici. 

•  Předem odstraňte z potravin nebo jejich obalů kovovou stužku 

nebo alobal. 

•  V mikrovlnné troubě nelze připravovat vejce ve skořápkách. 
• Nedodržení pokynů na čištění trouby může způsobit poškození 

povrchu, což může nepříznivě ovlivnit provoz přístroje a způsobit 
nebezpečí pro uživatele.  

NÁDOBÍ PRO MIKROVLNNOU TROUBU 
UPOZORNĚNÍ!  Sledujte informaci na nádobí a pokyny výrobce. 
VHODNÉ 
•  Žáropevné sklo – nejlepší látka nádobí pro mikrovlnnou troubu. 

•  Teplovzdorný plast – v takovém nádobí nelze připravovat 

pokrmy s velkým obsahem tuku nebo cukru. Nepoužívejte 
nádobí, které se hermeticky zavírají. 

•  Fajáns a porcelán – vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě, 

kromě nádobí s pozlacením, postříbřením namo ozdobnými 
kovovými elementy. 

•  Speciální obaly (papírové, plastové aj.) určené pro mikrovlnné 

trouby – přesně splňujte pokyny výrobce. 

NEVHODNÉ 
•  Folie a teplovzdorné plastové sáčky – nejsou vhodné pro 

smažení masa a jekýchkoliv jiných potravin. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции

Document Outline