Инструкция для SCARLETT SC-1701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1701 

8

•  Използва се само за битови нужди и съответно това 

ръководство за експлоатация. Уредът не е предназначен за 
промишлена употреба. 

•  Не експлоатирайте уреда навън. 
•  Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а 

също така преди да го почиствате. 

ВНИМАНИЕ! Използване на печката без надзор на възрастен се 

разрешава на децата само в случая, ако са им дадени 
съответни и точни инструкции за безопасното ползване на 
уреда и ако е казано за евентуалните опасности, които могат да 
възникнат при неправилна експлоатация на печката. 

•  Не оставяйте включения уред без надзор. 

•  Използвайте само съставните части от комплекта. 
•  Не експлоатирайте изделието с повреден кабел. 
ВНИМАНИЕ! При повреда на вратичката или уплътнителите й се 

забранява да експлоатирате печката, докато квалифициран 
специалист отстрани нередовността.  

ВНИМАНИЕ! С цел предотвратяване на поява на излишно 

микровълново излъчване всички поправки, свързани с каквото и 
да било разглобяване на печката, трябва да се извършват само 
от специалисти. 

•  Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри 

предмети. 

•  Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с 

кабела корпуса на уреда. 

•  Използвайте микровълновата печка само за приготвяне на 

продукти. В никакъв случай не подсушавайте в нея дрехи, 
хартия или други предмети. 

ВНИМАНИЕ! Течности или други продукти да не се затоплят в 

затворени съдове с цел предотвратяване тяхната експлозия. 

•  При затопляне на течностите с помощта на микровълни, може 

да има силно бълбукане, затова внимавайте със съдовете, 
когато ги използвате. 

•  За да продуктите не се пукат по време на приготвяне, преди да 

ги слагате в печката, набодете с вилица или нож обелката или 
кожата на картофи, ябълки, кестени, салам и т.н. 

•  При затопляне в печката на продуктите, опаковани в леснозапалими 

материали, такива като пластмаса или хартия, необходимо е да 
наблюдавате процеса, за да избегнете изгаряния. 

•  С цел предотвратяване на изгаряния в камерата на печката е 

необходимо: 
–  избягвайте загаряне на продукта в резултата не много дълго 

готвене; 

–  слагайте продуктите в микровълновата печка без опаковка 

или фолио; 

–  в случая на изгаряния в камерата, изключете печката, без да 

отваряте вратичката, и извадете щепсела от контакта. 

•  Не включвайте печката с празна камера. Не ползвайте камерата 

за съхраняване на нещата. 

•  Микровълновата печка не е предназначена за консервиране на 

храни. 

•  Не слагайте продуктите непосредствено на дъното на камерата, 

използвайте сваляща се решетка или табла. 

•  Винаги проверявайте температурата на приготвената храна, 

особено, ако тя е предназначена за деца. Не слагайте храната 
на масата веднага след приготвянето й, нека тя първо да 
изстине. 

•  Като следвате готварски рецепти, внимавайте, защото някои 

продукти (сладка, пудинги, пълнежи за сладкиши от бадеми, 
захар или захаросани плодове) много бързо се затоплят. 

•  С цел предотвратяване на късо съединение или разваляне на 

печката, не допускайте попадане на вода във вентилационните 
отвори. 

ВНИМАНИЕ: 
•  Продуктите трябва да се приготвят в специални съдове, а не да 

се слагат непосредствено върху стъклената чиния, с 
изключение на случаи, за които се пише в готварски рецепти. 

•  Използвайте само тези съдове, които са подходящи за 

експлоатация в микровълнови печки. 

•  Използвайте съдове, подходящи за микровълновите печки, само 

в съответствие с инструкции на производителя. 

•  Помнете, че в микровълновата печка храната се затопля много 

по-бързо, отколкото самите съдове, затова много внимавайте 
при вадене на нещата от камерата, не бързайте при отваряне 
на капака на съда, за да не се опечете от парата. 

•  Предварително премахвайте от продукта опаковка, метални 

обвивки и фолио. 

•  В микровълновата печка се забранява приготвянето на 

неразбъркани яйца. 

•  Недостатъчно поддържане на печката в чисто състояние може 

да доведе до изхабяване на повърхността, което ще повлияе 
отрицателно на работа й и може да има неблагоприятни 
последствия за човека при експлоатацията на уреда.   

СЪДОВЕ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА 
ВНИМАНИЕ!  Следвайте маркировка върху съдове и 

препоръки на производителя. 

ПОДХОДЯЩИ СА: 
•  Термоустойчиво стъкло – най-добрия материал на съдове 

за готвене в микровълновата печка. 

•  Термоустойчив пластик – в такива съдове не се 

препоръчва да се приготвя храна с високо съдържание на 
мазнина или захар. Забранява се да се използват плътно 
затварящи се опаковки. 

•  Фаянс и порцелан – подходящи са за приготвяне в 

микровълновата печка, с изключение на позлатени, 
посребрени съдове или тези, които имат декоративни 
метални елементи. 

•  Специална опаковка (хартиена, пластмасова и др.), 

предназначена за микровълнови печки – стриктно спазвайте 
препоръки на производителя. 

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ 
•  Найлоново фолио за съхраняване на продуктите, а 

също така термоустойчиви найлонови торбички – не са 
подходящи за пържене на месо и различни други продукти. 

•  Метални съдове (алуминиеви, от неръждаема стомана и 

др.) и фолио* – екранират микровълни; при контакта с 
вътрешните повърхности на камерата могат да предизвикат 
искрене или късо съединение по време на приготвяне. 

* Отделни части на продукта обръщайте един път за да 

избегнете чрезмерно претопляне или загаряне на храната. 
Не допускайте контакта с вътрешните повърхности на 
камерата, разстоянието до тях трябва да бъде не по-малко 
от 2 см. 

•  Топими пластмаси – не са подходящи за използване в 

микровълновите печки. 

•  Лакирани съдове – под въздействие на микровълни лакът 

може да се разтопи. 

•  Обикновено стъкло (също фигурно или дебело) – под 

въздействие на високи температури може да се деформира. 

•  Хартия, сламка, дърво – под въздействие на високи 

температури могат да се възпламенят. 

•  Меламинови съдове – могат да поглъщат микровълново 

излъчване, което предизвиква спукване или 
термодеструкция и съществено увеличава време на 
приготвяне. 

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 

МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА? 

•  Включете печката и поставете превключвателя на режими 

за работа в максимално положение (максимална 
температура), поместете в печката за 1 минута тестван съд 
и поставете заедно с него чаша вода (~ 250 мл). 

•  Съдовете, подходящи за използване в микровълновите 

печки, съхраняват същата температура, която беше преди 
слагането им в печката, при това водата ще се затопли. 

ПРЕПОРЪКИ 
•  За равномерно затопляне на продуктите можете да ги 

обръщате. 

•  Не ползвайте такива съдове с тесни отвори, като бутилки и 

т.н., защото те могат да експлодират. 

•  Не ползвайте термометри за измерване на температура на 

продуктите. Използвайте само специални термометри, 
предназначени за микровълновите печки. 

ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ В СЕРВИЗА 
•  Ако печката не се включва, проверете: 

–  контактите трябва да са в работно състояние, а в мрежата 

да има напрежение; 

–  таймерът да е поставен правилно; 
–  вратичката да е затворена добре. 

РАДИОСМУЩЕНИЯ 
•  Микровълни могат да предизвикват смущения при приемане 

на теле- или радиосигнали. 

•  За да минимизирате смущенията: 

–  редовно почиствайте вратичките и металните уплътнители; 
–  слагайте телевизора или радиото колкото може по-далече 

от микровълновата печка; 

–  нагласете антената за да постигнете най-добри резултати 

на излъчването; 

–  включвайте радиото и микровълновата печка в различни 

контакти. 

УСТАНОВКА 
•  Проверете, вътре в печката да няма опаковъчни материали 

или странични предмети. 

•  Проверете, не са ли повредени при транспортиране: 

–  вратичката и металните уплътнители; 
–  корпусът и прозорчето; 
–  вътрешна повърхност на камерата. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции

Document Outline