Инструкция для SCARLETT SC-1701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1701 

9

•  При наличие на някакви дефекти не включвайте печката, 

обърнете се към продавача или в сервизен център. 

•  Поставете микровълновата печка върху равна хоризонтална 

повърхност, тя да бъде доста стабилна, за да издържи теглото 
на печката заедно с продукти и съдове. 

•  Не слагайте печката близо до източници на топлина. 

•  Нищо не слагайте върху печката. Не затваряйте 

вентилационните отвори. 

•  За нормална работа на печката трябва да осигурите свободно 

пространство за вентилация: не по-малко от 20 см отгоре, 10 см 
откъм задната панела и не по-малко от 5 см от двете страни. 

ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА 
•  Слагайте продуктите само на един слой, по-дебели парчета да 

бъдат поместени към края.

 

 

•  Следете времето на приготвяне, първо сложете минимално 

време, а после го увеличавайте, ако е необходимо. При много 
дълго готвене продуктите могат да изгорят. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за приготвяне може да се променя също в 

зависимост от форма, размери и положение на продуктите. 
Големи или дебели парчета се готвят по-дълго време, а дребни 
– по-бързо. 

•  Похлупвайте продуктите със специални капаци или пластик, 

като отгъвате единия им ъгъл за излизане на излишна пара. 
Капаците много силно се нагряват – внимавайте при ваденето 
им.!

 

 

•  За по-равномерно затопляне и по-бързо приготвяне обръщайте 

и разбърквайте продуктите. 

•  Кръгли/овални чинии, за разлика от квадратни/правоъгълни 

също осигуряват по-равномерно затопляне. 

•  Размразявайте продуктите без опаковка в плитка чиния или 

върху специална решетка за микровълнова печка, 
задължително с въртящата се стъклена чиния. Когато 
замразявате продуктите, придавайте им, по възможност, по-
компактна форма. 

•  Разстоянието между продуктите, например, зеленчуци, кексове 

и т.п. трябва да бъде не по-малко от 2,5 см, за да има 
равномерно обработване. 

•  Прободете дебела кожа или обелка на продукта, той да не се 

напука. 

•  Затопляйте само готови или охладени продукти, като ги 

разбърквате. 

•  Пуканки – стриктно спазвайте инструкции на производителя и не 

оставяйте микровълновата печка без надзор. Ако продуктът още 
не готов в нужното време, прекъснете приготвянето. Прекалено 
дълго обработване може да доведе до изгаряния. 

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте пликчета от кафява хартия за 

приготвяне на пуканки и не обработвайте остатъци от царевица. 
Не слагайте опаковката с пуканки непосредствено върху 
стъклената чиния, а върху допълнителна. 

РАБОТА 
•  Включете печката в контакта.

 

•  Поместете продуктите в печката и затворете вратичката.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При отворена вратичката печката няма да работи. 
•  Като си служите с таблицата, с помощта на превключвателя 

поставете режим на обработване. 

Power 

Режим на работа 

Нивото на 

мощността 

Low 

ЗАТОПЛЯНЕ 17% 

Defrost 

РАЗМРАЗЯВАНЕ: Размразявайте 
продуктите без опаковка в плитка 
чиния или върху специална решетка 
за микровълнова печка, 
задължително с въртящата се 
стъклена чиния. Когато замразявате 
продуктите, придавайте им, по 
възможност, по-компактна форма. 

37% 

M-Low 

Месо и птиче месо 40% 

Med 

Омлети, тестени изделия, кремове 66% 

M.High 

Сандвичи, пица 85% 

High 

Тестени изделия, месо и риба, 
печени картофи и други зеленчуци, 
пуканки 

100% 

•  Поставете таймера на необходимо време.

 

ТАЙМЕР 
•  Служи за нагласяване на време за обработване в рамките на 30 

минути. 

•  Ако искате да включите печката, завъртете дръжката на 

таймера по посока на часовниковата стрелка. 

•  Нагласете необходимо време, като въртите дръжката по-

нататък. 

•  От момента на поставяне на таймера печката е включена и 

започва да работи вътрешната светлина и вентилация. 

•  Ако трябва да прекъснете процеса на приготвяне, сложете 

таймера в положение «0» или отворете вратичката. 

ВНИМАНИЕ: Винаги слагайте таймера в положение «0», ако 

продуктите трябва да се извадят и Вие няма да 
продължавате процеса на приготвяне. 

ВНИМАНИЕ: Ако обработване на продукта трае по-малко от 2 

минути, първо завъртете таймера за означението, което 
съответства на 3 минути, а после го върнете в необходимо 
положение. 

•  След изтичането на поставеното време печката 

автоматически се изключва и ще звучи звуков сигнал. 

СПИРАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ 
•  Тази функция е полезна за проверка на степента на 

приготвяне на продукта. 

•  Ако искате да прекъснете процеса на обработване, просто 

отворете вратичката. Когато ще я затворите, процесът на 
готвене ще продължи. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
•  Печката трябва да бъде почиствана редовно, а също така 

да се отстраняват всякакви остатъци от храна по нея.

 

 

•  Преди почистване изключете печката и извадете щепсела 

от контакта. 

•  Изчакайте печката да изстине напълно. 
•  Забършете панелата на управление, външните и 

вътрешните повърхности, стъклената чиния с влажен 
парцал и препарат. 

•  Не ползвайте агресивни вещества или драскащи материали. 

•  Ако искате да отстраните неприятна миризма, сипете в 

някакъв дълбок съд, подходящ за микровълновите печки, 
чаша вода със сок на един лимон и го сложете вътре в 
печката. Поставете таймера на 5 минути, а превключвателя 
на режими за работа в максимално положение. Когато ще 
прозвучи звуковия сигнал и печката ще се изключи, извадете 
съда и забършете вътрешните повърхности на камерата със 
сух парцал. 

СЪХРАНЯВАНЕ 
•  Проверете печката да е изключена от контакта и да е 

изстинала напълно. 

•  Изпълнявайте всички изисквания от раздела “ПОЧИСТВАНЕ 

И ПОДДРЪЖКА”. 

•  Съхранявайте печката с леко отворена вратичка на сухо и 

чисто място. 

 

UA

   ПОРАДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
•  Невірне використання приладу може привести до його 

поломки та завдати шкоду користувачеві. 

•  Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають 

технічні характеристики виробу, що зазначені на наклейці, 
параметрам електромережі. 

УВАГА! Вилка шнура живлення має провід та контакт 

заземлення. Підключайте прилад тільки до відповідних 
заземлених розеток. 

•  Використовувати тільки у побуті відповідно до даної 

Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для 
виробничого використання. 

•  Використовувати тільки у приміщеннях. 

•  Завжди відключайте пристрій з електромережі перед 

очищенням, або якщо Ви його не використовуєте. 

УВАГА! Використання печі без нагляду дозволяється дітям 

тільки тоді, якщо їм були надані відповідні й зрозумілі 
інструкції про безпечне користування піччю та про ту 
небезпеку, яка може виникнути у разі невідповідного 
використання печі. 

•  Не залишайте увімкнений прилад без догляду. 

•  Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту 

поставки. 

•  Не використовуйте прилад з ушкодженим шнуром живлення. 
УВАГА! У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят 

працювати з піччю заборонено доти, поки кваліфікований 
спеціаліст не усуне несправність.  

УВАГА! В цілях запобігання небезпеці підвищеного витоку 

мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, 
пов’язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись 
тільки спеціалістами. 

•  Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та 

гарячих поверхонь. 

•  Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не 

обмотуйте його навколо пристрою. 

•  Використовуйте мікрохвильову піч тільки для готування їжі. 

Ні в якому разі не сушіть в ній одяг чи папір, або інші 
предмети. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции

Document Outline