Инструкция для SCARLETT SC-1702

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM006 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-1702 

7

•  Melaminové nádobí – může pohltit mikrovlnné záření, mohlo by to 

způsobit pukání nebo termodestrukci nádobí a prodloužit dobu 
přípravy pokrmů. 

JAK ZJISTÍTE, ŽE TOTO NÁDOBÍ JE VHODNÉ PRO MIKROVLNNOU 

TROUBU? 

• Zapněte mikrovlnnou troubu a nastavte přepínač provozních režimů 

na maximální výkon (maximální teplotu), dejte do troubu na dobu 1 
minuta nádobí a vedle něho postavte sklenici s vodou (~ 250 ml). 

•  Nádobí vhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě bude mít 

stejnou teplotu, jako před tím, co jste ho dali do trouby, a voda ve 
sklenici se ohřeje. 

PRAKTICKÉ RADY 
• Pro rovnoměrné ohřívání pokrmů obracejte je během přípravy. 
•  Nepoužívejte nádobí s úzkým hrdlem, láhve, protože mohou 

explodovat. 

• Nepoužívejte teploměrů pro měření teploty pokrmů. Používejte 

pouze speciální teploměry určené pro mikrovlnné trouby. 

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ SRŘEDISKO 
•  Nezapíná-li se trouba, překontrolujte, zda: 

–  je zásuvka v provozu a v elektrické sítě je proud; 
–  je časovač nastaven správně; 
–  dvířka dolehla. 

RADIOVÉ PORUCHY 
•  Mikrovllné trouby mohou způsobit poruchy při příjemu televizního a 

rozhlasového signálu. 

•  Aby poruchy byly minimální: 

–  pravidelně čistěte dvířka a kovové těsnicí podložky; 
–  stavte televizor co nejdále od mikrovlnné trouby; 
–  nastavte přijímací anténu pro nejlepší výsledek. 
–  připojte mikrovlnnou troubu a přijímač do různých línek elektrické 

sítě. 

NASTAVENÍ 
•  Překontrolujte, zda uvnitř pečící trouby nejsou balicí materiál a jiné 

předměty. 

•  Pžekontrolujte, zda nejsou poškozeny během převážení: 

–  dvířka a kovové těsnicí podložky; 
–  těleso spotřebiče nebo průzor; 
–  vnitřní plochy trouby a dvířek. 

•  Má-li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady, obraťte se k prodejci. 

•  Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být 

dost pevná, aby vydržela váhu trouby (i s potravinami a nádobím). 

• Neumísťujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdrojů tepla. 
•  Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte větrací otvory. 

•  Pro normální provoz pečící trouby je potřeba volná prostora 

minimálně 20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z boků. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ 
•  Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silnější kusy 

dávejte blíže k okraji.

 

 

• Kontrolujte dobu přípravy, nastavujte minimální čas a postupně ho 

přidávejte, pokud je to třeba. Je-li doba přípravy příliš dlouhá, 
pokrmy začnou kouřit a hořet. 

UPOZORNĚNÍ: Doba přípravy může být změněna vzhledem k tvaru, 

velikosti a polohy potravin. Velké a silné kusy se přípravují déle, 
menší – rychleji. 

•  Přikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohněte 

jeden z rohů pro vypouštění zbytků páry. Poklice se velmi ohřívají – 
buďte opatrní!

 

 

• Pro rovnoměrnější ohřívání a rychlejší přípravu obracejte a míchejte 

pokrmy. 

•  Kulaté/zaoblené mísy na rozdíl od htanatých/obdélníkových také 

zajišťují rovnoměrnější ohřívání. 

•  Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mělké nádobě nebo na roštu 

pro mikrovlnnou troubu, nutně používejte otočnou skleněnou mísu. 
Při zamrazování potravin dbejte na to, aby měly kompaktnější tvar. 

•  Minimální vzdálenost mezi potravinami, např. zeleninou, pečivem 

apod. má být 2,5 cm, aby příprava byla rovnoměrná. 

• Propíchněte silný obal, aby se potraviny neroztrhly. 
• Ohřívejte pouze hotové nebo studené pokrmy, míchejte je. 

•  Popkorn – přesně sledujte návod výrobce a nenechávejte 

mikrovlnnou troubu bez dohledu. Není-li popkorn hotový za 
stanovenou dobu, přerušte přípravu. Příliš dlouhá doba přípravy 
může způsobit požár. 

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte obaly z hnědého papíru pro přípravu 

popkorna a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte sáček s popkornem 
přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř. 

PROVOZ 
•  Zapojte mikrovlnnou troubu do elektrické s ě.

 

ít

•  Dejte potraviny do trouby a zavřete dvířka.

 

UPOZORNĚNÍS otevřenými dvířky nebude mikrovlnná trouba 

pracovat. 

•  Přepínačem nastavte režim přípravy potravin podle tabulky. 

 

Symbol Provozní 

režim 

Úroveň 

výkonu 

 

Ohřev 17% 

 

ROZMRAZOVÁNÍ. Rozmrazujte potraviny bez 
obalu na mělké míse nebo na roštu pro 
mikrovlnnou troubu, povinně používejte otočné 
skleněné mísy. Pokud je to možné, zamrazujte 
potraviny kompaktně. 

40% 

 

Maso a drůbež 

48% 

 

Omelety, pečivo, krémy 

66% 

 

Sendviče, pizza 

85% 

 

Pečivo, maso a ryba, pečené brambory a jiná 
zelenina, popkorn 

100% 

• Nastavte časový spínač na požadovanou dobu.

 

ČASOVÝ SPÍNAČ 
• Je určen pro nastavení doby přípravy potravin v rozmezí 30 minut

•  Chcete-li zapnout troubu, otočte ručičku časového spínače ve směru 

hodinových ručiček. 

• Otáčejte ručičkou dále a nastavte požadovanou dobu přípravy. 

•  Jakmile nastavíte dobu přípravy potravin se mikrovlnná trouba 

zapne, rozsvítí se vnitřní osvětlení a začne pracovat ventilace. 

•  Je-li nutno zastavit přípravu potravin, nastavte časový spínač do 

polohy «0» nebo otevřete dvířka. 

UPOZORNĚNÍ: Vždy vraťte časový spínač do polohy «0», pokud jste 

vyndali potraviny před ukončením doby přípravy a nebudete 
pokračovat v přípravě potravin. 

UPOZORNĚNÍ: Je-li doba přípravy menší než 2 minuty, nejdříve otočte 

časový spínač do polohy 3 minuty a pak ho vraťte do požadované 
polohy. 

•  Po uplynutí nastavené doby se mikrovlnná trouba automaticky vypne 

a zazní akustický signál. 

ZASTAVENÍ PŘÍPRAVY 
•  Tato funkce je vhodná pro kontrolu stupně hotovosti pokrmů. 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pravidelně čistěte troubu a pokaždé odstraňujte z jejího povrchu 

všechny zbytky pokrmů.

 

 

•  Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické 

sítě. 

• Počkejte, až mikrovlnná trouba úplně vychladne. 

• Otřete ovládací panel, vnější a vnitřní plochy vlhkým hadrem 

s mycím prostředkem. 

• Nepoužívejte útočné látky ani brusné materiály. 

• Pro odstranění nepříjemných zápachů nalijte do nějaké hluboké 

nádoby vhodné do mikrovlnné trouby jednu sklenici vody se šťávou 
jednoho citrónu a dejte ji uvnitř trouby. Nastavte časovač na 5 minut, 
přepínač režimů do maximální polohy. Až uslyšíte zvukové signál a 
mikrovlnná trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytřete mikrovlnnou 
troubu suchým hadrem. 

SKLADOVÁNÍ 
•  Překontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sítě 

a úplně vychladla. 

• Splněte všechny pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

•  Skladujte mikrovlnnou troubu s pootevřenými dvířky v suchem a 

chladném místě. 

 

 

BGG

 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
•  Неправилна експлоатация може да доведе до неизправности в 

работата на уреда или да причини здравословни и материални 
щети. 

•  Преди първо включване проверете, дали посочените технически 

характеристики на уреда съответстват с захранването във 
Вашата мрежа. 

ВНИМАНИЕ! Щепселът на кабела и кабелът са заземени. Затова 

включвайте уреда само в специални заземени контакти. 

•  Използва се само за битови нужди и съответно това 

ръководство за експлоатация. Уредът не е предназначен за 
промишлена употреба. 

•  Не експлоатирайте уреда навън. 
•  Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а 

също така преди да го почиствате. 

ВНИМАНИЕ! Използване на печката без надзор на възрастен се 

разрешава на децата само в случая, ако са им дадени 
съответни и точни инструкции за безопасното ползване на 
уреда и ако е казано за евентуалните опасности, които могат да 
възникнат при неправилна експлоатация на печката. 

•  Не оставяйте включения уред без надзор. 

•  Използвайте само съставните части от комплекта. 

•  Не експлоатирайте изделието с повреден кабел. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции

Document Outline