Инструкция для SCARLETT SC-2009

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-2009 

19

• 

Тек қана дайын жəне мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз. 

• 

Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз жəне микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер 
азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіріуді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге əкелуі мүмкін. 

САҚТЫҚ: Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз жəне дəндердің 

қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнның орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны 
тəрелкеге қойыңыз. 

ЖҰМЫС 

• 

Пешті электр жүйесіне қосыңыз. 

• 

Өнімдерді пешке салыңыз жəне есікті жабыңыз. 

• 

ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ 

• 

Пешті электр жүйесіне қосқанда дисплей жыпылықтайды жəне «00:00». 

• 

Сағат 12/24-сағаттық форматта жұмыс істейді. 

• 

“ЧАСЫ “ ноқатын басыңыз.

 

• 

Hоқаттарымен өткінші уақытты орнатыңыз

.

 

• 

Қоюларды растау үшін  “ЧАСЫ “ ноқатын басыңыз. 

• 

Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді. 

ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

• 

Кестені басшылыққа ала, қуаттылықты орнатыңыз.

 

Level 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Power  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%  

 

 

0% 

LED  PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1 PL0 

 
АС ҮЙ ТАЙМЕРІ 

• 

“КУХОННЫЙ ТАЙМЕР“ (ас үй таймері) қуаттылығы 100% болғанда пештің жұмыс уақытын орнату үшін 
қолданылады. 

• 

“КУХОННЫЙ ТАЙМЕР” (ас үй таймері) түймешігін басыңыз, бейнебетте 00:00 көрінеді. 

• 

0-9 түймешіктерінің көмегімен таймердің уақытын белгілеңіз. 

• 

“СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. 

• 

Белгіленген уақыт өткенде, дыбыстық белгі - 5 қысқа белгі естіледі. 

ЕСКЕРІМ: Таймер жұмыс істеп тұрған кезде басқа бағдарламаларды пайдалануға болмайды. 
БЫСТРЫЙ СТАРТ (тез бастау) 

• 

Егер күту режимінде ”СТАРТ/+30сек  ” түймешігін басу керек, пеш 30 секундқа 100% қуаттылықпен іске 
қосылады. Əрбір келесі басылған сайын өңдеу уақыты 30 секундтан өсіп отырды, бірақ барлығы 95 минуттан 
аспайды. 

• 

Салмағы бойынша жібіту жəне автоматты түрде тағам дайындау режимдерін қоспағанда, барлық жұмыс 
режимдерінде "СТАРТ/+30сек " түймешігі басылған кезде тағам дайындау уақыты ұзарады. 

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ 
ПОПКОРН 

• 

Бейнебетте попкорнның граммен өлшенген салмағына (50/100 грамм) сəйкес келетін сан көрінгенше 
“ПОПКОРН “ түймешігін баса беріңіз.  

• 

Мысалы: “ПОПКОРН “ түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 50 грамм. 

• 

Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз.  

КАРТОП 

• 

Бейнебетте картоптың санына (1/2/3 дана) сəйкес келетін сан көрінгенше “КАРТОФЕЛЬ“ түймешігін баса 
беріңіз.  

ЕСКЕРІМ: 1 дана ~ 230 грамм; 2 дана ~ 460 грамм; 3 дана ~ 690 грамм;  

• 

Мысалы: “КАРТОФЕЛЬ“ түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте сан көрінеді: 2. 

• 

Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз.  

ПИЦЦА  

• 

Бейнебетте пиццаның граммен өлшенген салмағына (100/200/400 грамм) сəйкес келетін сан көрінгенше 
“ПИЦЦА“ түймешігін баса беріңіз.  

• 

Мысалы: “ПИЦЦА“ түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 100 грамм. 

• 

Пиццаны өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “  түймешігін басыңыз.  

МҰЗДАТЫЛҒАН КӨКӨНІС 

• 

Бейнебетте мұздатылған көкөністің граммен өлшенген салмағына (150/350/500 грамм) сəйкес келетін сан 
көрінгенше “ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ “ (мұздатылған көкөніс) түймешігін баса беріңіз.  

• 

Мысалы: “ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ “ түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 150 грамм. 

• 

Тағамды өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз.  

СУСЫНДАР 

• 

Бейнебетте шыныаяқтың санына (1/2/3 дана) сəйкес келетін сан көрінгенше “НАПИТКИ “ (сусындар) 
түймешігін баса беріңіз.  

ЕСКЕРІМ: 1 шыныаяқ ~ 120 мл.  

• 

Мысалы: “НАПИТКИ“ (сусындар) түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте сан көрінеді: 2. 

• 

Тағамды өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз.  

ТАҒАМ 

• 

Бейнебетте тəрелкемен жылытылатын тағамның граммен өлшенген салмағына (250/350/500 грамм) сəйкес 
келетін сан көрінгенше “БЛЮДО“ (тағам) түймешігін баса беріңіз.  

• 

Мысалы: “БЛЮДО“ «тағам) түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 250 грамм. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  SC-2009 20 L INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS UA KZ POWER OVEN ................................................................................................ 4 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ..................................................................... 8
 • Страница 2 из 21
  IM010 GB DESCRIPTION 1. Door lock system 2. Oven window 3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!) 4. Shaft 5. Roller ring 6. Glass tray 7. Control panel 8. Digital display 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ Фиксаторы дверцы Окно дверцы Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!) Ось Вращающееся
 • Страница 3 из 21
  IM010 www.scarlett.ru 3 SC-2009
 • Страница 4 из 21
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. • Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user. • Before connecting the appliance for the first time check that
 • Страница 5 из 21
  IM010 Heat-resistant plastic container – Do not use tightly closed containers. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents. • Earthenware or chinaware – Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic
 • Страница 6 из 21
  IM010 Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment. • Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst. • Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large. • Popcorn – When popping popcorn in
 • Страница 7 из 21
  IM010 BEVERGAE • Press " BEVERAGE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1","2","3" cup will display in order. • One cup is about 120ml. • For example, press "BEVERAGE" once , "1" appears. • Press " START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer
 • Страница 8 из 21
  IM010 CLEANING AND CARE • The oven should be cleaned regularly, its surface should be free of any food remainders. • Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply. • Let the oven cool down completely. • Wipe the control panel, an external, door sealing, internal surfaces and
 • Страница 9 из 21
  IM010 Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро. • Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. ВНИМАНИЕ: •
 • Страница 10 из 21
  IM010 дверца и уплотнители; корпус и смотровое окно; стенки камеры. • При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр. • Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и
 • Страница 11 из 21
  IM010 БЫСТРЫЙ СТАРТ • Если в режиме ожидания нажать кнопку ”СТАРТ/+30сек.”, печь включится на 30 секунд при 100% мощности. С каждым последующим нажатием продолжительность обработки будет возрастать на 30 сек., но не более 95 минут в целом. • Во всех режимах работы, кроме размораживания по весу и
 • Страница 12 из 21
  IM010 ПОЭТАПНОЕ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ • Режим позволяет установить два этапа приготовления (но не больше). • Пример: нужно установить 80% мощности на 5 мин. и 60% - на 10 мин. • Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, с помощью цифровых кнопок наберите 5,0,0. • Нажмите кнопку “МОЩНОСТЬ”, затем кнопку 8. •
 • Страница 13 из 21
  IM010 УВАГА! В цілях запобігання небезпеці підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов’язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами. • Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь. • Не тягніть за шнур
 • Страница 14 из 21
  IM010 При нагріванні в печі харчових продуктів у посуді з пластику або паперу необхідно стежити за піччю, щоб не допустити загоряння. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНИЙ ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ? • Увімкніть піч, та установіть перемикач режимів роботи на максимальну потужність (максимальна
 • Страница 15 из 21
  IM010 Кнопками 0-9 встановіть поточний час. Для підтвердження установок натисніть кнопку «ЧАСЫ». Дисплей покаже встановлений час. РІВНІ ПОТУЖНОСТІ • Керуючись таблицею, встановіть необхідну потужність • • • Level Power LED 10 100% PL10 9 90% PL9 8 80% PL8 7 70% PL7 6 60% PL6 5 50% PL5 4 40% PL4 3
 • Страница 16 из 21
  IM010 Для запуску згідно запрограмованої функції (наприклад №2), натисніть кнопку «0/ ПАМЯТЬ» двічі, на дисплеї відобразиться число 2. Потім натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек» для запуску процедури. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ • Натисніть кнопку “РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ”. На дисплеї відобразиться “dEF2”. •
 • Страница 17 из 21
  IM010 Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны
 • Страница 18 из 21
  IM010 ЖАРАМСЫЗ • Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термокүшті полиэтилендік пакеттер – етті жəне басқа азықтарды қуыруға жарамсыз. • Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) жəне тамақтық фольга* – микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе –
 • Страница 19 из 21
  IM010 Тек қана дайын жəне мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз. Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз жəне микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіріуді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге əкелуі мүмкін. САҚТЫҚ:
 • Страница 20 из 21
  IM010 • Тағамды өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ • Рəсімді бағдарламалау үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін басыңыз. Жады 3 рəсімді бағдарламалайтын етіп есептелген. • Рəсім таңдалғаннан кейін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. • Бейнебетте тиісінше 1,2,3
 • Страница 21 из 21