Инструкция для SCARLETT SC-2009

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-2009 

20

• 

Тағамды өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз.  

ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ 

• 

Рəсімді бағдарламалау үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін басыңыз. Жады 3 рəсімді бағдарламалайтын етіп 
есептелген.  

• 

Рəсім таңдалғаннан кейін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. 

• 

Бейнебетте тиісінше 1,2,3 көрсетіледі. 

• 

Мысалы: Қуаттылықты 80% жəне тағам дайындау уақытын 2 мин 30 сек. етіп белгілейміз. Осы рəсімді нөмір 2 
деп жазып қоямыз. 

• 

1-ші қадам. “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте 2 саны көрінеді. 

• 

2-ші қадам. “ВРЕМЯ” (уақыт) түймешігін бір рет басыңыз, содан кейін 2, 3, 0 түймешіктерін басыңыз. 

• 

3-ші қадам. «МОЩНОСТЬ» (қуаттылық) түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте PL10 көрінеді, 8 түймешігін 
басыңыз, сонда бейнебетте PL8 көрінеді. 

• 

4-ші қадам. Орнатылған рəсімді сақтау үшін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз. Дыбыстық белгі беріледі 
де, пеш қайтадан күту режиміне ауысады. Егер сіз “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін қайтадан бассаңыз, функция 
2-ші қалыпта сақталады да, пеш бағдарламаланған функцияға сəйкес қайтадан жұмыс режиміне ауысады. 

• 

Бағдарламаланған функцияны (мысалы, №2) іске қосу үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін екі рет басыңыз, 
бейнебетте 2 саны көрінеді. Содан кейін рəсімді іске қосу үшін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз. 

УАҚЫТ БОЙЫНША ЖІБІТУ 

• 

“РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ” батырмасын басыңыз. Дисплейде “dEF2” көрініс береді. 

• 

Батырмалардың көмегімен тағамның салмағын 100 – 1200 г шегінде орнатыңыз. 

• 

Жібітуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” батырмасын басыңыз. 

“РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ” САЛМАҒЫН ЕСЕПКЕ АЛА ЖІБІТУ 

• 

“РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ” батырмасын басыңыз. Дисплейде “dEF1” көрініс береді. 

• 

Батырмалардың көмегімен тағамның салмағын 100 – 1200 г шегінде орнатыңыз. 

• 

Жібітуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” батырмасын басыңыз. 

ДАЯРЛАУДЫ БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ 
САТЫЛАП БАҒДАРЛАМАЛАНҒАН ДАЙЫНДАУ 

 

• 

Режим дайындаудың екі (бірақ одан көп емес) сатысын белгілеуге мүмкіндік береді.

 

• 

“МОЩНОСТЬ” ноқатымен қуаттылық деңгейін орнатыңыз (барынша көптен %).

 

• 

Мысалы: 100% қуаттылықты 20 минутқа жəне 80% қуаттылықты 5 минутқа орнату керек. 

• 

“МОЩНОСТЬ” батырмасын басыңыз, дисплейде "Р100" көрінеді. 

• 

Сандық батырмалармен өңдеу уақытын енгізіңіз - 20 минутқа. 

• 

“МОЩНОСТЬ” батырмасын басыңыз, дисплейде "Р80" көрінеді. 

• 

Сандық батырмалармен өңдеу уақытын енгізіңіз - 5 минутқа. 

• 

Дайындауды бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” батырмасын немесе орнатылғанды болдырмау үшін "СТОП/ 
ОТМЕНА" батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдық уақыт көрінетін болады. 

АВТОЕСКЕ САЛУ 

• 

Өңдеу аяқталған кезде бірнеше рет дыбыстық белгі беріледі. 

БІТЕУ 

• 

Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мұрша етпейді. 

• 

Бітеуді қою жəне алу тастау үшін “СТОП/ ОТМЕНА“ ноқатын 3 секунд аралығында басу жəне ұстау қажет. 

• 

Бітеуді қоюғаннан кейін дисплейде .Барлық ноқаттар бітелді. 

• 

Бітеуді алу үшін, бұл ноқаттарды тағы да бір уақытта басыңыз. Дыбысты сигнал естіледі жəне индикатор 
өшеді. 

ДИСПЛЕЙ 

• 

Күту режимінде дисплей ағымдық уақытты көрсетеді, бұл орайда ":" жыпылықтайды 

• 

Орнату барасында дисплей тиісті операцияны көрсетеді 

• 

Жұмыс кезінде немесе тоқтап тұрған кезде  дисплей өңдеу аяқталғанға дейін қалған уақытты көрсетеді.

 

ДАЯРЛЫҚ ТОҚТАТА ТҰРУ 

• 

Бұл қызмет өнімнің даярлық дəрежесін тексеру үшін пайдалы.

 

 

• 

Өңдеуді есікті жай ашумен ғана тоқтатуға болады. Егер оны жауып жəне “ СТАРТ/+30сек” басса, процес 
жалғасады.

 

 

ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ 

• 

Пешті тұрақты түрде тазарту жəне оның бетінен кез келген тағам қалдығын жою керек.

 

 

• 

Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер жəне сөндіріп тастаңыздар. 

• 

Ошақтар толық суынуға беріңіз. 

• 

Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы жəне ішкі беттер, шыны табақты сүртіңіздер. 

• 

Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар. 

• 

Жағымсыз иіс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды 
ошақтардың артынан, су стаканы бір лимоннан шырынмен, жəне қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, 
барынша көп жайға жұмыс тəртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі 
жəне сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты жəне матамен құрғақ камера қабырғалары сүртіңіздер. 

САҚТАУ 

• 

Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру жəне толық суынды. 

• 

Бөлім талаптары барлық орындаңыздар “ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ”. 

• 

Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар. 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  SC-2009 20 L INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS UA KZ POWER OVEN ................................................................................................ 4 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ..................................................................... 8
 • Страница 2 из 21
  IM010 GB DESCRIPTION 1. Door lock system 2. Oven window 3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!) 4. Shaft 5. Roller ring 6. Glass tray 7. Control panel 8. Digital display 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ Фиксаторы дверцы Окно дверцы Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!) Ось Вращающееся
 • Страница 3 из 21
  IM010 www.scarlett.ru 3 SC-2009
 • Страница 4 из 21
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. • Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user. • Before connecting the appliance for the first time check that
 • Страница 5 из 21
  IM010 Heat-resistant plastic container – Do not use tightly closed containers. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents. • Earthenware or chinaware – Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic
 • Страница 6 из 21
  IM010 Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment. • Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst. • Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large. • Popcorn – When popping popcorn in
 • Страница 7 из 21
  IM010 BEVERGAE • Press " BEVERAGE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1","2","3" cup will display in order. • One cup is about 120ml. • For example, press "BEVERAGE" once , "1" appears. • Press " START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer
 • Страница 8 из 21
  IM010 CLEANING AND CARE • The oven should be cleaned regularly, its surface should be free of any food remainders. • Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply. • Let the oven cool down completely. • Wipe the control panel, an external, door sealing, internal surfaces and
 • Страница 9 из 21
  IM010 Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро. • Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. ВНИМАНИЕ: •
 • Страница 10 из 21
  IM010 дверца и уплотнители; корпус и смотровое окно; стенки камеры. • При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр. • Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и
 • Страница 11 из 21
  IM010 БЫСТРЫЙ СТАРТ • Если в режиме ожидания нажать кнопку ”СТАРТ/+30сек.”, печь включится на 30 секунд при 100% мощности. С каждым последующим нажатием продолжительность обработки будет возрастать на 30 сек., но не более 95 минут в целом. • Во всех режимах работы, кроме размораживания по весу и
 • Страница 12 из 21
  IM010 ПОЭТАПНОЕ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ • Режим позволяет установить два этапа приготовления (но не больше). • Пример: нужно установить 80% мощности на 5 мин. и 60% - на 10 мин. • Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, с помощью цифровых кнопок наберите 5,0,0. • Нажмите кнопку “МОЩНОСТЬ”, затем кнопку 8. •
 • Страница 13 из 21
  IM010 УВАГА! В цілях запобігання небезпеці підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов’язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами. • Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь. • Не тягніть за шнур
 • Страница 14 из 21
  IM010 При нагріванні в печі харчових продуктів у посуді з пластику або паперу необхідно стежити за піччю, щоб не допустити загоряння. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНИЙ ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ? • Увімкніть піч, та установіть перемикач режимів роботи на максимальну потужність (максимальна
 • Страница 15 из 21
  IM010 Кнопками 0-9 встановіть поточний час. Для підтвердження установок натисніть кнопку «ЧАСЫ». Дисплей покаже встановлений час. РІВНІ ПОТУЖНОСТІ • Керуючись таблицею, встановіть необхідну потужність • • • Level Power LED 10 100% PL10 9 90% PL9 8 80% PL8 7 70% PL7 6 60% PL6 5 50% PL5 4 40% PL4 3
 • Страница 16 из 21
  IM010 Для запуску згідно запрограмованої функції (наприклад №2), натисніть кнопку «0/ ПАМЯТЬ» двічі, на дисплеї відобразиться число 2. Потім натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек» для запуску процедури. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ • Натисніть кнопку “РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ”. На дисплеї відобразиться “dEF2”. •
 • Страница 17 из 21
  IM010 Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны
 • Страница 18 из 21
  IM010 ЖАРАМСЫЗ • Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термокүшті полиэтилендік пакеттер – етті жəне басқа азықтарды қуыруға жарамсыз. • Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) жəне тамақтық фольга* – микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе –
 • Страница 19 из 21
  IM010 Тек қана дайын жəне мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз. Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз жəне микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіріуді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге əкелуі мүмкін. САҚТЫҚ:
 • Страница 20 из 21
  IM010 • Тағамды өңдеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ • Рəсімді бағдарламалау үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін басыңыз. Жады 3 рəсімді бағдарламалайтын етіп есептелген. • Рəсім таңдалғаннан кейін “ СТАРТ/+30сек “ түймешігін басыңыз. • Бейнебетте тиісінше 1,2,3
 • Страница 21 из 21